Mediale condyl fractuur

>Trauma Surgery >Mediale condyl fractuurAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 12-06-2014
Naar boven

Oorzaak

- Indirect inwerkend geweld door valgiserend letsel bij gestrekte elleboog.
- Origo van caput commune van de flexoren (m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus en m. flexor carpi ulnaris). Deze zorgen voor dislocatie.
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Zwelling mediale zijde elleboog
 • - Functio laesa (abductie en adductie zijn pijnlijk)
 • - Letstel vaak gepaard met afwijkingen van de huid (laceraties)
 • - Cave: letsel van de n. ulnaris
 • - Letsel komt weinig voor bij volwassenen
Naar boven

Diagnostiek

 • Standaard röntgenopnames
 • - X-schouder AP en lateraal
 • - Eventueel aanvullende CT-elleboog
Naar boven

Classificatie

Classificatie volgens AO

Partieel intra-articulair, één pijler
13-B2 Mediaal, één pijler

AO 13-B2.1
Simpele mediale transcondylair fractuur

AO 13-B2.2
Simpele mediale transcondylair fractuur, door de groeve

AO 13-B2.3
Multifragmentaire mediale transcondylaire fractuur
Naar boven

Conservatieve behandeling

Indicaties:
 • - Zelden conservatief
 • - Niet gedisloceerde fracturen
 • - > 60 jaar met sterk osteoporotische botstructuren en/of multifragmentair condylmassief


(Na-)behandeling:
 • - Bovenarmgips met de elleboog in 90o flexie gedurende 6-12 weken


Follow-up:
 • - Poliklinische controle na 1 week met X-elleboog AP en lateraal
 • - Poliklinische controle na 6-8 weken met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructies
 • - Poliklinische controle na 12 weken met X-elleboog AP en lateraal en functiecontrole
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
 • - In principe alle mediale condylfracturen


(Na-)behandeling:
 • - ORIF, streven naar oefenstabiele situatie


Follow-up:
 • - Poliklinische controle na 1 week met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructie, evt. CPM
 • - Poliklinische controle na 6 weken met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructies
 • - Poliklinische controle na 12 weken met X-ellenboog AP en lateraal en functiecontrole
Naar boven

Complicaties

 • - N. ulnaris letsel bij operatie, loopt vlak langs mediale condyl
Naar boven