Floating shoulder

>Trauma Surgery >Floating shoulderAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 29-07-2014
Naar boven

Definitie

 •  Floating shoulder 1: Ipsilaterale fractuur van de clavicula en de scapulahals.
 •  Bij een floating shoulder is er sprake van een dubbele onderbreking van het Superior Shoulder Suspensory Complex (SSSC).

 •  Drie componenten van het SSSC:
 •          1. Clavicula met het AC-gewricht en het acromion
 •          2. Clavicula met de coracoclaviculaire ligamenten en het coracoïd
 •          3. Scapula (blad, hals, en glenoïd)

Superior Shoulder Suspensory Complex (SSSC)
Naar boven

Oorzaak

- Hoog energetisch trauma
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Hematoomvorming rondom schouder
 • - Pijn in alle bewegingen van de schouder (functio laesa)
 • - Drukpijn over scapulablad
 • - Afwijkende stand clavicula (rechts/links verschil)
 • - Abnormale beweeglijkheid van twee botstukken ten op zichte van elkaar, eventueel crepitaties
 • - Drooping shoulder: patient met afhangende schouder door fractuur dislocatie, kan lijken op een glenohumerale luxatie
Geassocieerde letsels: 2-5
 • - Ribfractuur
 • - Zenuwschade, de plexus brachialis (uitval n. radialis, medianus en ulnaris)
 • - Vaatschade van arteria en vena subclavia, deze lopen vlak onder de clavicula
 • - Scapulothoracic dissociation
 • - Pneumo-/hematothorax
Naar boven

Diagnostiek

 • Röntgenopnames
 • - X-schouder AP, lateraal en axiaal
 • - Bij twijfel of verdenking intra-articulair → CT-scan

Floating shoulder (variant) - ligamentum coracoclavivculare lijkt intact te zijn: Hover over de afbeelding om bevindingen te zien
Naar boven

Classificatie

Geen classificatie systeem

Fractuurlijn door collum anatomicum (A) en fractuurlijn door collum chirurgicum (B).
De glenopolar angle (grijze lijnen) is de hoek tussen de lijn van het meest craniale punt naar het meest caudale punt van het glenoïd, en de lijn van het meest craniale punt van het glenoïd naar het meest caudale deel van het scapulablad.

Glenopolar angle - Collum anatomicum (A) en chirurgicum (B)
Naar boven

Conservatieve behandeling

Indicaties:
 • - Geen of geringe dislocatie van glenoid
 • - Fractuurlijn mediaal van processus coracoideus, bijvoorbeeld door collum chirurgicum (stabiele situatie)2
 • - Sterke comminutie


(Na-)behandeling:
 • - Immobilisatie met een sling of een schouderimmobilisator voor 6-8 weken 6


Follow-up:
 • - Controle na 1 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal
 • - Controle na 2 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal en oefeninstructies
 • - Controle na 6 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal + functie controle
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
 • - Dislocatie van de scapulahals van meer dan 25 mm
 • - Dislocatie van de scapulahals met een glenopolar angle van < 30 graden
 • - Fractuurlijn door collum anatomicum, lateraal van processus coracoideus (instabiel situatie) 2
 • - Progressie van migratie bij start conservatieve behandeling


(Na-)behandeling:
 • - Plaatosteosynthese van claviculafractuur ("de simpele fractuur") of behandeling AC-luxatie met osteosynthesemateriaal


Follow-up:
 • - Controle na 1 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal
 • - Controle na 2 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal en oefeninstructies
 • - Controle na 6 week met X-schouder AP, lateraal en axiaal + functie controle
Naar boven

Complicaties

 • - Niet-gediagnosticeerde floating shoulder
 • - Delayed union
 • - Malunion
 • - Non-union
 • - Chronische pijn
 • - Functiebeperking schouder
 • - Impingement
 • - Krachtsverlies schouder (abductorenzwakte)
 • - Neurovasculaire compressie
 • - Artrose bij intra-articulaire component
Naar boven

Naar boven

Referenties

1. Owens BD, Goss TP. The floating shoulder. J Bone Joint Surg (Br) 2006;88B:1419-24.
2. Noort A van, Werken C van de. The floating shoulder. Injury Int J Care Injured 2006;37:218-27.
3. Labler L, Platz A, Weishaupt D, e.a. Clinical and functional results after floating shoulder injuries. J Trauma 2004;57:595-602.
4. Noort A van, Slaa RL te, Marti RK, e.a. The floating shoulder: a multicentre study. J Bone Joint Surg (Br) 2001;83(6):795-8.
5. Toro JB, Helfet DL. Surgical management of the floating shoulder. Tech Shoulder Elbow Surg 2004;5(2):116-21.
6. Edwards SG, Whittle AP, Wood GW 2nd. Nonoperative treatment of ipsilateral fractures of the scapula and clavicle. J Bone Joint Surg 2000;82(6):774-80.