Shock bij trauma

>Traumachirurgie >Shock bij traumaAuteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 27-01-2015
Naar boven

Shock

  • Hemorrhagische shock (meest voorkomend)
  • Hypovolemische shock
  • Niet hemorrhagische shock
  • Cardiogene shock
  • Obstructieve shock
  • Neurogene shock
  • Septische shock (zelden)
Naar boven

Classificatie hemorrhagische shock

Verwacht bloedverlies gebaseerd op initiële presentatie van patient (van 70kg)
Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV
Bloedverlies (in ml) tot 750 750-1500 1500-2000 >2000
Bloedverlies (% in bloedvolume) tot 15% 15-30% 30-40% >40%
Pols (bpm) <100 100-120 120-140 >140
Systolische bloeddruk (mmHg) Normaal Normaal Verlaagd Verlaagd
Polsdruk (mmHg) Normaal of verhoogd Verlaagd Verlaagd Verlaagd
Ademhalingsfrequentie 14-20 20-30 30-40 >35
Urineproductie (ml/h) >30 20-30 5-15 Nihil
CNS / mentale status Enigzins angstig Mild angstig Angstig, verward Verward, lethargisch
Initieel vloeistof toediening Crystalloiden Crystalloiden Bloed en Crystalloiden Bloed en Crystalloiden
Naar boven

Initiele vloeistoftherpaie

Snelle respons (RAPID)
Responderen snel op intiéle vloeistofbolus en blijven hemodynamisch normaal

Voorbijgaande respons (TRANSIENT)
Responderen op de initiële vloeistofbolus, maar worden over de tijd weer hemodynamisch instabiel. Er blijkt sprake van aanhoudend bloedverlies.

Minimaal of geen respons (MINIMAL)
Geen veranderen in hemodynamische profiel en blijft instabiel. Onmiddelijk en definitief interventie noodzakelijk (operatie of angioembolisatie) om de exsanguinatie tegen te gaan.

Respons op initiële vloeistoftherapie 1
Snelle repons Voorbijgaande respons Minimaal of geen respons
Vitale tekenen Terugkerend naar normaal Voorbijgaande verbetering, terugkeer van hypotensie en tachycardie Blijven afwijkend
Verwacht bloedverlies Minimaal (10-20%) Matig en lopend (20-40%) Ernstig (>40%)
Is meer cristalloid nodig? Laag Laag tot matig Matig als een brug tot transfusie
Is meer bloed nodig? Laag Matig tot hoog Direct
Bloed voorbereiding Type en gekruisd Type-specifiek Noodgeval massaal bloedtransfusie protocol
Operatieve interventie nodig? Misschien Waarschijnlijk Hoogst waarschijnlijk
Vroege aanwezigheid van chirurg? Ja Ja Ja
1 Isotone crystalloiden oplossing, 2000 ml in volwassenen, 20ml/kg in kinderen