Loading...

Acetabulumfractuur

Acetabulumfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-07-2019
Oorzaak
 • - Indirect inwerkend geweld (HET) waarbij de femurkop door het acetabulum wordt gedrukt
 • - Bij ouderen soms na LET

Informatie film acetabulum fractuur (in het kort)

Lichamelijk onderzoek
 • - Pijn in de heup en lies
 • - Abnormale (dwang) stand been (heup in flexie en endorotatie)
 • - Neurologische uitval:
       - n. ischiadius (bij posterieure fractuur) - dorsiflexie in enkel en tenen
       - n. femoralis (parese m. quadriceps femoris, verlaagde of afwezig KPR)
 • Begeleidende letsels
 • - Indien onderdeel van bekkenringfractuur → cave: hemorrhagische shock
 • - In 25% van de gevallen multitrauma patiënt
 • - Heupluxatie
 • - Fracturen van de femurkop (Pipkin), -schacht en/of patella
 • - KniebandletselDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-bekken
 • - Ala- en obturator view
 • Aanvullend
 • - CT-bekken
 •  
 • Skeletlijnen van acetabulum
 • 1. Linea ileopectinea
 • 2. Linea ilioischiadica
 • 3. Traanfiguur (tear drop)
 • 4. Acetabulumdak (dome)
 • 5. Voorrand van acetabulum
 • 6. Achterrand van acetabulum

Skeletlijnen van acetabulumClassificatie
 • Acetabulum verdeling in 2 peilers
 • Anterieure kolom
 • - Limbus acetabuli
 • - Gehele bekkenring
 • - Anterieure wand van acetabulum
 • - Ramus superior ossis pubis
 •  
 • Posterieure kolom
 • - Incisura ischiadica major en minor
 • - Tuber ischiadicum
 • - Posterieure wand van acetabulum
 • - Gehele retroacetabulaire oppervlak
 • Classificatie volgens Letournel 1 (modificatie van Judet 2)
 • 5 elementaire/simpele fractuurtypen
 • A. Acetabulumfractuur van de achterwand
 • B. Acetabulumfractuur van de achterste pijler
 • C. Acetabulumfractuur van de voorwand
 • D. Acetabulumfractuur van de voorste pijler
 • E. Acetabulumfractuur met dwars verloop
          Subdivisie:
          1. Transtectal – deelt dak van acetabulum
          2. Juxtatectal – deelt fossa acetabuli en dak van acetabulum
          3. Infratectal – deelt fossa acetabuli in het midden
 • 5 geassocieerde/complexe fractuurtypen
 • F. Acetabulumfractuur van de achterste pijler met achterwandfractuur
 • G. Acetabulumfractuur dwars verloop met achterwandfractuur
 • H. Acetabulumfractuur, T-vormig
 • I. Acetabulumfractuur van de voorste pijler met half dwarse fractuur dorsaal
 • J. Acetabulumfractuur van beide pijlers
Subdivisie: acetabulumfractuur met dwars verloop

Peilers van acetabulum (blauw=anterieur; rood=posterieur)


5 elementaire/simpele fractuurtypen


5 geassocieerde/complexe fractuurtypenConservatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Geen dislocatie
 • - Intact dome van het acetabulum (dragende deel)
 • - Patiënten ouder dan 70 jaar
 • - Acceptabele dislocatie
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Bedrust
 • - Onbelast voor 6 weken, na 6 weken partieel belasten van aangedane zijde, na 12 weken volledig belasten


Follow-up:
 • - Poliklinische controle over 2 weken met X-bekken, inlet en outlet
 • - Poliklinische controle over 3 maanden met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole
 • - Poliklinische controle over 6 maanden met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole
 • - Poliklinische controle over 1 jaar met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole


Follow-up vragen:
 • - Pijnscore (VAS) in rust en inspanning / gebruik van pijnmedicatie
 • - Mictie / defecatie problemen
 • - Looppatroon: Normaal/zonder hulpmiddelen, Antalgisch/mank, 1 kruk constant of voor lange wandeling, 2 krukken, Rollator, Af en toe in rolstoel, Niet in staat om te lopen
 • - Wondgenezingsstoornis:
 • - Zenuwletsel: Normaal, n. ischiadicus, n. obturatorius, n. femoralis, n. femoralis cutaneus lateraal
 • - Drukpijn osaal: os pubis / sacrale drukpijn


Functie onderzoek - aangedane zijde & niet aangedane zijde:
Flexie (Anteversie) / Extensie (Retroversie Abductie / Adductie bij strekken van de heup Abductie / Adductie bij 90° flexie in heup Endorotatie / Exorotatie bij 90° flexie in heup Endorotatie / Exorotatie in buikligging bij gestrekte heup
140° - 0° - 20° 50° – 0° – 30° 80° – 0° – 20° 40° – 0 °– 50° 40° – 0° – 30°


Radiologie-controle:
 • - In 1-3 weken vooral osteolyse --> duidelijkere fractuur, daarna verdikking periost, callusformatie
 • - Non-union: Afwezigheid van complete botoverbrugging van de fractuur na 6 maanden


Verwijzing fysiotherapie:
 • - Verwijs patiënten altijd met dit letsel naar de fysiotherapeutOperatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Gedisloceerde fracturen, met of zonder heupluxatie
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Directe repositie van eventuele heupluxatie en achterwandfractuur (zn onder narcose)
 • - Secundaire osteosynthese binnen 10 dagen: ORIF en plaat/schroef osteosynthese
 • - Start Indocid 3dd25mg gedurende 2 weken peri-articulaire calcificaties
 • - Antistolling gedurende 3 maanden
 • - Post-operatief: CT-scan
 • - Onbelaste mobilisatie tot 12 weken
 • - Beoordelen pre- en post-operatief n. femoralis en n. ischiadicus


Follow-up:
 • - Poliklinische controle over 2 weken met X-bekken, inlet en outlet
 • - Poliklinische controle over 3 maanden met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole
 • - Poliklinische controle over 6 maanden met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole
 • - Poliklinische controle over 1 jaar met X-bekken, inlet en outlet met functiecontrole


Follow-up vragen:
 • - Pijnscore (VAS) in rust en inspanning / gebruik van pijnmedicatie
 • - Mictie / defecatie problemen
 • - Looppatroon: Normaal/zonder hulpmiddelen, Antalgisch/mank, 1 kruk constant of voor lange wandeling, 2 krukken, Rollator, Af en toe in rolstoel, Niet in staat om te lopen
 • - Wondgenezingsstoornis:
 • - Zenuwletsel: Normaal, n. ischiadicus, n. obturatorius, n. femoralis, n. femoralis cutaneus lateraal
 • - Drukpijn osaal: os pubis / sacrale drukpijn


Functie onderzoek - aangedane zijde & niet aangedane zijde:
Flexie (Anteversie) / Extensie (Retroversie Abductie / Adductie bij strekken van de heup Abductie / Adductie bij 90° flexie in heup Endorotatie / Exorotatie bij 90° flexie in heup Endorotatie / Exorotatie in buikligging bij gestrekte heup
140° - 0° - 20° 50° – 0° – 30° 80° – 0° – 20° 40° – 0 °– 50° 40° – 0° – 30°


Radiologie-controle:
 • - In 1-3 weken vooral osteolyse --> duidelijkere fractuur, daarna verdikking periost, callusformatie
 • - Non-union: Afwezigheid van complete botoverbrugging van de fractuur na 6 maanden


Verwijzing fysiotherapie:
 • - Verwijs patiënten altijd met dit letsel naar de fysiotherapeutComplicaties
 • Post-operatief 3
 • Vroege complicaties:
 • - Traumatische zenuwverlamming - n. femoralis, n. ischiadicus, n. gluteus superior, n. femoralis cutaneus lateralis (8,0%)
 • - Iatrogene zenuwverlamming (4,3%)
 • - Trombo-embolieen (4,4%)
 • - Lokale infectie (16,4%)
 • - Letsel van a. en v. femoralis tijdens operatie
 • - Per-operatieve bloedingen
 • - Hernia inguinalis
 • Late complicaties:
 • - Myositis ossificans traumatica (heterotope ossificaties) volgens Brooker (5,7%)
 • - Post-traumatische artrose cq. coxartrose (19,8%)
 • - Avasculaire kopnecrose (5,6%)
 • Revisie chirurgie:
 • - Revisie van osteosynthese (2,5%)
 • - Heupartoplastiek (8,5%)
 • - Heupartrodese (1,1%)Referenties
 • 1. Letournel E. Fractures of the Acetabulum. 2nd ed. New York: Springer-Verlag; 1993.
 • 2. Judet R, Judet J, Letournel E. Fractures of the acetabulum: classification and surgical approaches for open reduction. J Bone Joint Surg. 1964;46A:1615-1638.
 • 3. Giannoudis PV, Grotz MR, Papakostidis C, Dinopoulos H.Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis. J Bone Joint Surg Br. 2005 Jan;87(1):2-9.