Loading...

Femurschachtfractuur

Femurschachtfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 14-07-2014
Oorzaak
- Direct en/of axiaal inwerkend trauma (hoog energetisch trauma)
- Bij ouderen laag energetische trauma (osteoporose)Lichamelijk onderzoek
 • - Zwelling
 • - Abnormale stand bovenbeen
 • - Functio laesa
 • - Pijnlijk bovenbeen
 • - Cave: hemorragisch shock
Geassocieerd/begeleidende letsels:
 • - Ipsilaterale bekkenfractuur
 • - Heupluxatie
 • - Proximale femurfractuur (6%)Diagnostiek
 • - X-gehele femur met knie en heupgewricht in AP en lateraalClassificatie
Classificatie volgens AO

Simpele fractuur (AO 32-A)

32-A1 Simpele spiraal fractuur 32-A2 Simpele schuine fractuur (>30° graden) 32-A3 Simpele dwarse fractuur (<30° graden)

32-A1.1 Subtrochantere zone
32-A1.2 Midden zone
32-A1.3 Distale zone

32-A2.1 Subtrochantere zone
32-A2.2 Midden zone
32-A2.3 Distale zone

32-A3.1 Subtrochantere zone
32-A3.2 Midden zone
32-A3.3 Distale zone

Wedge fractuur (AO 32-B)

32-B1 Spiraalfractuur met vlinderfragment 32-B2 Schuine fractuur (>30° graden) met vlinderfragment (bending wedge) 32-B3 Dwarse fractuur (<30° graden) met vlinderfragment (fragmented wedge)

32-B1.1 Subtrochantere zone
32-B1.2 Midden zone
32-B1.3 Distale zone

32-B2.1 Subtrochantere zone
32-B2.2 Midden zone
32-B2.3 Distale zone

32-B3.1 Subtrochantere zone
32-B3.2 Midden zone
32-B3.3 Distale zone

Complexe fractuur (AO 32-C)

32-C1 Complexe comminutieve spiraalfractuur 32-C2 Complexe segmentale fractuur (2-etage) 32-C3 Complexe comminutieve fractuur met verbrijzelingszoneConservatieve behandeling
Kinderen 0-2 jaar: Spicacast of Bryant-tractie voor 3 weken
Kinderen 2-5 jaar: Bryant tractie of Weber-bok (90/90-tractie) gedurende 4-6 weken
Bij kinderen moet consolidatie met enige verkorting worden nagestreefd ivm compensatoire overgroeiOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Alle femurschachtfracturen


(Na-)behandeling:
 • - Gesloten repositie en intra-medullaire penfixatie (antegrade of retrograde gereamde pen)
 • - Plaatosteosynthese
 • - Fixateur externe overwegen bij Gustilo graad 3
 • - Mobilisatie afhankelijk op grond van stabiliteit en kliniek
 • - 6 weken tromboseprofylaxe middels fraxiparine 0,3cc sc


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
- Fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐bovenbeen
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐bovenbeen
- Eventueel plannen voor dynamiseren indien onvoldoende consolidatie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐bovenbeen
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐bovenbeenComplicaties
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Vaatzenuwletsel
 • - Verkorting van been
 • - Compartiment syndroom (cave: adductorenloge)
 • - Pneumonie
 • - Decubitus
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Non- of malunion (rotatie)
 • - Diep veneuze trombose
 • - Malrotatie van het femur
 • - Uitbreken van de schroef in het gewricht
 • - Pseudoarthrose