Halsklieren

>Abdominale / Oncologische chirurgie >HalsklierenAuteur: J.Sprakel, MD - Laatste update: 22-02-2015
Naar boven

Indeling

Naar boven

Niveau IA: Submentale groep

Begrenzing: Driehoek begrensd door de voorste buik van de m. digastricus links en rechts en het os hyoideum en de mandibula
Metastasen: Mondbodem, voorste deel van tong, voorste deel van mandibulaire kaakrand en onderste lip.
Dissectie:
Naar boven

Niveau IB: Submandibulaire groep

Begrenzing: Gebied begrensd door de voorste buik van de m. digastricus, m. stylohyoideus en het corpus mandibulae
Metastasen: Mondholte, voorste deel van neusholte, weke delen structuren in het midden van het gezicht en glandula submandibularis
Dissectie: De glandula submandibularis is in het preparaat opgenomen als de lymfklieren uit deze driehoek worden verwijderd
Naar boven

Niveau IIA: Subdigastriche groep

Begrenzing: Het bovenste derde deel van de vena jugularis interna en het naburige deel van de nervus accesorius, vanaf het niveau van de bifurcatie van de A. carotis (chirurgisch markeringpunt) of het cornu majus ossis hyoidei (klinisch markeringspunt) tot de schedelbasis. De ventrale grens is de laterale rand van de M. stylohyoideus en de achterste begrenzing is de achtsterste rand van de m. sternocleidomastoideus.
Leverl II A: gelokaliseerd in voorste(mediale) verticale vlak gedefineerd door de n. accesorius
Metastasen: Mondholte, neusholte, nasopharynx, oropharyx, hypopharnyx, larynx en parotis
Dissectie:
Naar boven

Niveau IIB: Jugulo-digastrische groep

Begrenzing: Het bovenste derde deel van de vena jugularis interna en het naburige deel van de nervus accesorius, vanaf het niveau van de bifurcatie van de A. carotis (chirurgisch markeringpunt) of het cornu majus ossis hyoidei (klinisch markeringspunt) tot de schedelbasis. De ventrale grens is de laterale rand van de M. stylohyoideus en de achterste begrenzing is de achtsterste rand van de m. sternocleidomastoideus.
Leverl II B: gelokaliseerd in achterste (laterale) verticale vlak gedefineerd door de n. accesorius
Metastasen: Mondholte, neusholte, nasopharynx, oropharyx, hypopharnyx, larynx en parotis
Dissectie:
Naar boven

Niveau III: Middelste jugulaire groep

Begrenzing: Het middelste derde deel van de vena jugularis interna, reikend vanaf de bifurcatie van de A. carotis craniaal tot de M. omohyoideus (chirurgisch markeringspunt) of het overgangsgebied tussen cartilago cricoidea en cartilago thyreoidea (klinisch markeringspunt) caudaal. De achterste grens is de dorsale rand van de m. sternocleidomastoideus en de ventrale grens is de laterale rand van de M. sternohyoideus.
Metastasen: Mondholte, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx en larynx
Dissectie:
Naar boven

Niveau IV: Laag-jugulaire groep

Begrenzing: Het onderste derde deel van de vena jugularis interna, reikend vanaf onderste rand cartilago thyroidea tot de clavicula caudaal. De achterste grens is de dorsale rand van de m. sternocleidomastoideus en de ventrale grens is de laterale rand van de M. sternohyoideus.
Metastasen: Hypopharynx, schildklier, cervicaal gelegen oesofagus en larynx
Dissectie:
Naar boven

Niveau VA: Craniale groep in de achterste halsdriehoek

Begrenzing: De groep lymfeklieren omvat voornamelijk de klieren langs de caudale helft van de n. acessorius en de a. cervicalis transversa. Ook de supraclaviculaire klieren behoren tot deze groep dorsale klieren. De achterste begrenzing is de voorrand van de M. trapezius, de voorste begrenzing is de achterrand van de m. sternocleidomastoideus en de caudale begrenzing is de M. omohyoideus (chirurgisch markeringspunt) of het overgangsgebied tussen cartilago cricoidea en cartilago thyreoidea (klinisch markeringspunt).
Metastasen:
Dissectie:
Naar boven

Niveau VB: Caudale groep in de achterste halsdriehoek

Begrenzing: De groep lymfeklieren omvat voornamelijk de klieren langs de caudale helft van de n. acessorius en de a. cervicalis transversa. De achterste begrenzing is de voorrand van de M. trapezius, de voorste begrenzing is de achterrand van de m. sternocleidomastorideus en de caudale begrenzing is de clavicula.
Metastasen:
Dissectie:
Naar boven

Niveau VI: Groep in het voorste (viscerale) compartiment

Begrenzing: Groep lymfeklieren gelegen bij de viscerale structuren mediaan in de hals, craniaal vanaf het os hyoideum tot caudaal de incisura jugularis (manubrium sterni)
Metastasen:
Dissectie:
Naar boven

Referenties

1. Robbins KT, Medina JE, Wolfe GT, et al. Standardizing neck dissection terminology. Official report of the Academys Committee for Head and Neck Surgery and Oncology. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. Jun 1991;117(6):601-5