Loading...

Halsklieren

Halsklieren
Auteur: J.Sprakel, MD - Laatste update: 22-02-2015
IndelingNiveau IA: Submentale groep
Begrenzing: Driehoek begrensd door de voorste buik van de m. digastricus links en rechts en het os hyoideum en de mandibula
Metastasen: Mondbodem, voorste deel van tong, voorste deel van mandibulaire kaakrand en onderste lip.
Dissectie:Niveau IB: Submandibulaire groep
Begrenzing: Gebied begrensd door de voorste buik van de m. digastricus, m. stylohyoideus en het corpus mandibulae
Metastasen: Mondholte, voorste deel van neusholte, weke delen structuren in het midden van het gezicht en glandula submandibularis
Dissectie: De glandula submandibularis is in het preparaat opgenomen als de lymfklieren uit deze driehoek worden verwijderdNiveau IIA: Subdigastriche groep
Begrenzing: Het bovenste derde deel van de vena jugularis interna en het naburige deel van de nervus accesorius, vanaf het niveau van de bifurcatie van de A. carotis (chirurgisch markeringpunt) of het cornu majus ossis hyoidei (klinisch markeringspunt) tot de schedelbasis. De ventrale grens is de laterale rand van de M. stylohyoideus en de achterste begrenzing is de achtsterste rand van de m. sternocleidomastoideus.
Leverl II A: gelokaliseerd in voorste(mediale) verticale vlak gedefineerd door de n. accesorius
Metastasen: Mondholte, neusholte, nasopharynx, oropharyx, hypopharnyx, larynx en parotis
Dissectie:Niveau IIB: Jugulo-digastrische groep
Begrenzing: Het bovenste derde deel van de vena jugularis interna en het naburige deel van de nervus accesorius, vanaf het niveau van de bifurcatie van de A. carotis (chirurgisch markeringpunt) of het cornu majus ossis hyoidei (klinisch markeringspunt) tot de schedelbasis. De ventrale grens is de laterale rand van de M. stylohyoideus en de achterste begrenzing is de achtsterste rand van de m. sternocleidomastoideus.
Leverl II B: gelokaliseerd in achterste (laterale) verticale vlak gedefineerd door de n. accesorius
Metastasen: Mondholte, neusholte, nasopharynx, oropharyx, hypopharnyx, larynx en parotis
Dissectie:Niveau III: Middelste jugulaire groep
Begrenzing: Het middelste derde deel van de vena jugularis interna, reikend vanaf de bifurcatie van de A. carotis craniaal tot de M. omohyoideus (chirurgisch markeringspunt) of het overgangsgebied tussen cartilago cricoidea en cartilago thyreoidea (klinisch markeringspunt) caudaal. De achterste grens is de dorsale rand van de m. sternocleidomastoideus en de ventrale grens is de laterale rand van de M. sternohyoideus.
Metastasen: Mondholte, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx en larynx
Dissectie:Niveau IV: Laag-jugulaire groep
Begrenzing: Het onderste derde deel van de vena jugularis interna, reikend vanaf onderste rand cartilago thyroidea tot de clavicula caudaal. De achterste grens is de dorsale rand van de m. sternocleidomastoideus en de ventrale grens is de laterale rand van de M. sternohyoideus.
Metastasen: Hypopharynx, schildklier, cervicaal gelegen oesofagus en larynx
Dissectie:Niveau VA: Craniale groep in de achterste halsdriehoek
Begrenzing: De groep lymfeklieren omvat voornamelijk de klieren langs de caudale helft van de n. acessorius en de a. cervicalis transversa. Ook de supraclaviculaire klieren behoren tot deze groep dorsale klieren. De achterste begrenzing is de voorrand van de M. trapezius, de voorste begrenzing is de achterrand van de m. sternocleidomastoideus en de caudale begrenzing is de M. omohyoideus (chirurgisch markeringspunt) of het overgangsgebied tussen cartilago cricoidea en cartilago thyreoidea (klinisch markeringspunt).
Metastasen:
Dissectie:Niveau VB: Caudale groep in de achterste halsdriehoek
Begrenzing: De groep lymfeklieren omvat voornamelijk de klieren langs de caudale helft van de n. acessorius en de a. cervicalis transversa. De achterste begrenzing is de voorrand van de M. trapezius, de voorste begrenzing is de achterrand van de m. sternocleidomastorideus en de caudale begrenzing is de clavicula.
Metastasen:
Dissectie:Niveau VI: Groep in het voorste (viscerale) compartiment
Begrenzing: Groep lymfeklieren gelegen bij de viscerale structuren mediaan in de hals, craniaal vanaf het os hyoideum tot caudaal de incisura jugularis (manubrium sterni)
Metastasen:
Dissectie:Referenties
1. Robbins KT, Medina JE, Wolfe GT, et al. Standardizing neck dissection terminology. Official report of the Academys Committee for Head and Neck Surgery and Oncology. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. Jun 1991;117(6):601-5