Verstopte Centraal Veneuze Lijn (CVC)

>Algemene chirurgie >Verstopte Centraal Veneuze Lijn (CVC)Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 25-02-2015
Naar boven

Oorzaak

Bij het verstopt raken van een infusieysteem (Centraal Veneuse Catheter (CVC)) is het belangrijk te weten of deze verstopping acuut of geleidelijk is ontstaan. De normale druppelsnelheid bij een goed functionerend infusiesysteem is minimaal 60 druppels per minuut. Bij een druppelscelhied <60 druppels per minuut kan het Urokinase of Loog protocol worden toegpast.

Geleidelijke verstopping
Ontstaan: - Afzetting van wasachtige substantie bij totale parenterale voeding in CVC, met geleidelijke vernauwing van het lumen
Therapie: - Loog protocol 1

Acute verstopping
Ontstaan: - Knik in de catheter
Therapie: - Bij knik in catheter: Chirurgische correctie
Naar boven

Loog protocol bj verstopte Centraal Veneuze Catheter

 • Algemeen:
 • - Bij een aantal patiënten ontstaat afzetting van een wasachtige substantie in de Centraal Veneuze Catheter bij Totale Parenterale Voeding, met geleidelijke vernauwing van het lumen en tenslotte verstopping
 • - Bij een volledige occlusie is het Loog protocol zinloos
 •  
 • Duur:
 • - 1 hele dag
 •  
 • Bijwerkingen:
 • - Geen
 •  
 • Oplossing:
 • - 18 verschillende spuitjes (1 van 1,5ml 0,1 Normaal NaOH en 17 van 0,5ml 0,1 Normaal NaOH)
 •  
 • Uitvoering 1:
 • - Eerst 1,5ml Loog inspuiten en vervolgens om het half uur 0,5ml inspuiten (resterende 8,5ml)
 • - Na laatste gift een half uur wachten
 • - Spoelen (1): 2cc Luerlok met 1,5ml NaCL 0,9% om het half uur doorspuiten, gedurende anderhalf uur (3x)
 • - Spoelen (2): 20cc Luerlock met kracht doorspuiten met NaCl 0,9%
 • - Naspoelen met 100cc NaCl 0,9% en druppelsnelheid beoordelen (bij >60 per minuut = behandeling geslaagd)
Naar boven

Referenties

1. Bader SG, Balke P, Jonkers-Schuitema CF, Tas TA, Sauerwein HP. Evaluation of 6 years use of sodium hydroxide solution to clear partially occluded central venous catheters. Clin Nutr. 2007 Feb;26(1):141-4. Epub 2006 Nov 9.