Kliniek

>IC >KliniekAuteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 31-03-2020
Naar boven

Wat is COVID-19?

 • - Virus: SARS-CoV-2 (voorheen 2019-nCoV) - Severe Acute Respiratory Syndrome related Coronavirus
 • - Soort: RNA-virus - familie van SARS en MERS
 • - SARS-CoV-2 muteert wat effect op virulentie en transmissie heeft
 • - Bindt aan ACE-2 receptor op alveolaire cellen en interstiteel epitheel
 • - Ziekte: COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
 • - Origine: Dierenreservoir waarschijnlijk van vleermuizen (tussenliggende gastheer onduidelijk, mogelijk schubdieren, slangen en / of schildpadden)
Naar boven

Epidemiologie

 • - Overall mortaliteit: 0,2-6,6%
 • - 80% van mortaliteit >60 jaar
 • - 48% van de gehospitaliseerde patienten heeft een comorbiditeit (hypertensie 30%, diabetes 19%, hart-&vaatziekten 8%)
Naar boven

Wijze van transmissie

 • - Incubatie tijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen)
 • - Large droplet transmissie: hoesten en niezen
 • - Airborne transmissie: zeer onwaarschijnlijk
 • - Contact transmissie: - door druppels speeksel of andere uitscheidingsproducten contact maken met de omgeving ontstaat daar een dun laahje waar het virus in kan overleven
 • - Humaan corona virus kan tot 1 week buiten patient overleven
 • - R0 = 2.5-2.9 - R0 = gemiddeld aantal mensen dat een ziekte oploopt van een besmettelijke persoon
 • - Welke interventies verminderen R0?
 •          adequate hygiëne maatregelen
 •          afstand tussen mensen creëren
Naar boven

Kliniek

 • Algemene symptomen:
 • - Koorts (83-98%)
 • - Droge hoest (67,8-98%)
 • - Dypsneu (33%)
 • - Myalgie (11%)
 • - Moeiheid (38.1%)
 • - Zere keel (13,9%)
 • - Aspecifieke klachten: hoofdpijn, buikpijn, diarree, gelijkend op pancreatitis
 • Risicofactoren voor ernstig beloop:
 • - Obesitas
 • - Hogere leeftijd (70+)
 • - Mannelijk geslacht - mannen vaker zieker dan vrouwen - 60 vs 40%
 • - Cardiovasculair belast
 • - Onderliggend longlijden
 • - Immuunsuppressie
 • - Primaire of secundaire immuundeficiëntie
Naar boven

Verloop

 • Verdeling ziekteverloop:
 • - 80% Milde tot matig-ernstige klachten
 • - 15% Ziekenhuis opname
 • - 5% IC opname ivm ARDS - 50% mortaliteit
 • - 2% "case fatality rate"
 • Bifasisch beloop:
 • - Dag 1-5: ziek
 • - Dag 6-10: patient knapt op of wordt ernstig ziek
Naar boven

Aanvullende onderzoeken

 • Lab:
 • - Lymfopenie (70.3%)
 • - Verlengde Prothrombine tijd (58%)
 • - VerhoogdeLactaat DeHydrogenase (39.9%)
 • - Procalcitonine ≥0.5 ng/mL (5.5%)
 • - Leukopenie
 • - Trombopenie
 • - Eosinopenie
 • - ↑ Ureum/kreat ratio
 • - Lever: ↑ ASAT/ ALAT / CK
 • - ↑ CRP
 • - ↑ D-dimeer
 • - ↑ Ferritine

 • Moleculaire diagnostiek:
 • - Nasofarynx (neus)wat en Orofarynx (keel)wat
 • - Sneltest op respiratoire virussen
 • - (real-time) Reverse-Transcriptie (RT)-PCR voor de detectie van viraal RNA voor SARS-CoV-2 (sensitiviteit 66-80%)
 • - Negatieve test sluit SARS-CoV-2 niet uit!
 • - Bij bevestigde infectie met SARS-CoV-2: herhalen PCR indien klachtenvrij, bij negatieve uitslag evt. opheffen isolatiemaatregelen

 • Overige diagnostiek:
 • - Afname 2 sets bloedkweken
 • - Inzetten urine-sneltest op pneumokokken en legionella
 • - Afname sputumkweek

 • ECG

 • X-thorax:
 • - Asymmetrische bilaterale consolidaties, met name in de perifere longvelden
 • - Interstitieel beeld
 • - Zelden unilateraal


X-thorax bij COVID-19
 • CT-thorax:
 • Afwijkingen:
 • - Matglas (86-97,6%)
 • - Bandvormige afwijkingen (65,1%)
 • - Combinatie matglas en consolidatie (64%)
 • - Consolidatie (63,9%)
 • - Vasculaire vergroting (71%)
 • - Verdikking interlobaire septa (62,7%)
 • - Tractiebronchiëctasieën (53%)
 • - Crazypaving (36,1%)

 • Lokatie:
 • - Perifeer (87%)
 • - Bilateraal (82%)
 • - Ondervelden predominant (55%)
 • - Multifocaal (55%)

 • - CT-sensitiviteit 97% bij positieve RT-PCR
 • - CT-sensitiviteit 75% bij negatieve RT-PCR

CO-RADS classificatie
Mate van verdenking CT-bevindingen
CO-RADS 1 Geen Normaal of niet-infectieuze abnormaliteiten
CO-RADS 2 Laag Abnormaliteiten consistent met infecties anders dan COVID-19
CO-RADS 3 Onbepaald Onduidelijk of COVID-19 aanwezig is
CO-RADS 4 Hoog Abnormaliteiten verdacht voor COVID-19
CO-RADS 5 Erg hoog Typisch COVID-19
CO-RADS 6 RT-PCR +

CT-thorax bij COVID-19
Naar boven

Welke behandelingen zijn er?

 • Mild verloop
 • - Geen opname-indicatie en geen extra zuurstofbehoefte
 • - Geen behandeling nodig
 •  
 • Mild verloop met risicofactor:
 • - Monitor het beloop
 • - Bij achteruitgang en noodzaak tot opname, dan beleid matig-ernstig
 •  
 • Matig ernstig verloop:
 • - Opname indicatie bij Severe Acute Respiratory Infection (SARI)
 • - Definitie SARI: acute respiratoire infectie met T >38oC en hoesten, aanvang < ~10 dagen
 • - Beste zorg: "Optimale supportive care"
 • - Strikte isolatie (bril, FFP2, handschoenen, schort) - volg lokale regels van eigen instelling
 • - Zuurstoftherapie (streefsaturatie op zaal ≥ 90%)
 • - Bij resuscitatie-fase op SEH - start 5L O2 en titreer flow met target SpO2 ≥ 93% of gebruik NRM mask met 10–15 L/min O2
 • - Conservatief intraveneus vloeistof beleid - agressief vullen kan oxygenatie verslechteren
 • - Antibiotica bij verdenking superinfect: Cefuroxim 3dd1500mg iv of Ciproxin 2dd400mg iv
 • - Paracetamol 4dd1gr als anti-pyreticum
 • - Alleen vernevelen bij typische bronchospasme
 • - Medicamenteuze middelen nog geen bewezen therapeutisch effect bij COVID-19
 •         - Overweeg start Chloroquine base of Hydroxychloroquine
 •         - Overweeg switch of toevoegen Remdesivir bij onvoldoende respons of klinische verslechtering
 • Wanneer verwachting zeer ernstig verloop:
 •         - Kliniek van toenemende dyspnoe en dreigende uitputting
 •         - 6Lmin O2 via neusbril >> saturatie <92%
 •         - AHF >20 /min
 •         - Verwardheid
 •  
 • Zeer ernstig verloop:
 • - Opname indicatie Medium Care of Intensive Care met beademing
 • - COVID-19 pneumonitis met diffuus hyperinflammatoir ARDS-beeld
 • - Voorkeur beademing in buikligging:
          - Hoge positieve eind-expiratoire drukken (PEEP)
          - Driving pressure onder de 12-15 cm H2O
          - Teugvolume van 5-7 ml/kg ideaal lichaamsgewicht
 • - Hypercapnie kan geaccepteerd worden (permissive hypercapnia) indien long-protectieve beademing niet meer mogelijk is.
 • - Combinatietherapie of Chloroquine base of Hydroxychloroquine + Remdesivir of monotherapie Remdesivir
 •  
Naar boven

Referenties