Supracondylaire humerusfractuur

>Trauma Surgery >Supracondylaire humerusfractuurAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 11-06-2014
Naar boven

Oorzaak

 • - Direct inwerkend geweled door val op elleboog
 • - Indirect inwerkend geweld door val op uitgestrekte hand met hyperextensie in elleboog
 • - HET
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Zwelling elleboog
 • - Afwijkende stand, zichtbare dislocatie
 • - Functio laesa (actieve bewegingen zijn pijnlijk)
 • - Letstel vaak gepaard met afwijkingen van de huid (laceraties)
 • - Bij veel dislocatie → cave zenuwuitval en vasculaire stoornissen
Naar boven

Diagnostiek

 • Standaard röntgenopnames
 • - X-schouder AP en lateraal
 • - Eventueel aanvullende CT-elleboog
Naar boven

Classificatie

– Extensietype met verplaatsing van het distale fractuurfragment naar dorsaal
– Flexietype met verplaatsing van het distale fractuurfragment naar volair

Classificatie volgens AO

Extra-articulair
13-A2 Simpele fractuur

AO 13-A2.1
Schuine fractuur naar beneden en mediaal

AO 13-A2.2
Schuine fractuur naar beneden en lateraal

AO 13-A2.3
Dwarse fractuur van metafysair bot
13-A3 Multifragmentaire fractuur

AO 13-A3.1
Wedge fractuur

AO 13-A3.2
Multifragmentaire wedge fractuur

AO 13-A3.3
Multifragmentair wedge van beide condylen
Naar boven

Conservatieve behandeling

Indicaties:
 • - Zelden conservatief
 • - Niet gedisloceerde extra-articulaire fracturen
 • - > 60 jaar met sterk osteoporotische botstructuren en/of multifragmentair condylmassief


(Na-)behandeling:
 • - Bovenarmgips met de elleboog in 90o flexie gedurende 6-12 weken


Follow-up:
 • - Poliklinische controle na 1 week met X-elleboog AP en lateraal
 • - Poliklinische controle na 6-8 weken met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructies
 • - Poliklinische controle na 12 weken met X-elleboog AP en lateraal en functiecontrole
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
 • - Gedisloceerde extra- en intra-articulaire fracturen


(Na-)behandeling:
 • - ORIF van beide pijlers, streven naar oefenstabiele situatie


Follow-up:
 • - Poliklinische controle na 1 week met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructie, evt. CPM
 • - Poliklinische controle na 6 weken met X-elleboog AP en lateraal en oefeninstructies
 • - Poliklinische controle na 12 weken met X-ellenboog AP en lateraal en functiecontrole
Naar boven

Complicaties

 • - Bewegingsbeperking in ellebooggewricht voornamelijk extensiebeperking
 • - Na half jaar overwegen een open release of doorbuigen in narcose
 • - N. radialis letsel
 • - N. ulnaris letsel
Naar boven