Loading...

Distale femurfractuur, epifysair

Distale femurfractuur, epifysair
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-03-2014
Oorzaak
 • - Val
 • - Sport
 • - VerkeersongevalLichamelijk onderzoek
 • - Pijn en zwelling rondom de knie
 • - Functie laesa
 • - Onvermogen te belastenDiagnostiek
 • - X-femur
 • - X-knieClassificatie
 • - Classificatie volgens Salter-Harris
 • - Extra-articulair: SH-1 en SH-2 (AO 33-E1 en 33-E2)
 • - Intra-articulair: SH-3 en SH-4 (AO 33-E3 en 33-E4)Conservatieve behandeling
 • Indicaties:
 • - Extra-articulair met minimale dislocatie
 • - Intra-articulair met anatomische stand (zelden)
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Bovenbeengips voor 6 weken met X-controle in gips
 • - 8 weken onbelast mobiliseren bij intra-articulaire fracturen
 • - 4 weken onbelast mobiliseren bij extra-articualaire fracturen
 •  
 • Follow-up:
 • - 1 week: Gipswissel met X-controle
 • - 2 weken: X-controle
 • - 4 weken: Extra-articulaire fracturen belasten in gips
 • - 6 weken: Gips af, X-controle, oefeninstructies
 • - 8 weken: Belasten van intra-articulaire fracturen
 • - 12 weken: X-controle en functiecontroleOperatieve behandeling
 • Indicaties:
 • - Extra-articulaire fracturen met dislocatie
 • - Intra-articulare fracturen met dislocatie
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Extra-articulaire fracuten evt. gesloten repositie en K-draad fixatie
 • - Intra-articulare fracuren, open repositie en schroeffixatie
 •  
 • Follow-up:
 • - 2 weken: Hechtingen verwijderen en X-controle
 • - 4 weken: X-controle en evt beast mobilsieren in gips op geleide van de klachten
 • - 6 weken : Gips af, X-controle, K-draden uit, belasten bij extra-articulaire fracturen
 • - 8 weken: Belasten bij intra-articulaire fracturen
 • - 12 weken: X-controle op indicatie, functiecontroleComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Secundaire dislocatie
 • - Stijve knie, gaat over bij normaal gebruik
 • Operatieve behandeling:
 • - Secundaire dislocatie
 • - Groeistoornis door epifysair letsel
 • - Stijve knie, gaat over bij normaal gebruik