Loading...

Remodellering

Remodellering
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 04-03-2015
Remodellering door periost
 • Wet van Wolff 1
 • - Diafysair
 • - Vorming van bot waar het biomechanische noodzakelijk is en resorptie waar de aanwezigheid niet noodzakelijk is
 • - Compressie aan de concave zijde van de fractuur stimuleert nieuw subperiostaal botweefsel
 • - Trekkrachten aan convexe zijde van de fractuur stimuleert resorptie
 • - Voor 25% verantwoordelijk voor remodellering

Principe van remodelleringRemodellering door epifyse
 • Wet van Hueter-Volkmann 2
 • - Epifysair
 • - Groeischijven aan weerszijden van een fractuur hebben sterke biologisch neiging tot asymmetrisch groei
 • - Gevolg: De groeischijf komt uiteindelijk loodrecht ten opzicht van de aslijn van het bot te staan
 • - Na het bereiken van deze positie wordt de groei symmetrisch
 • - Voor 75% verantwoordelijk voor remodelleringFactoren die invloed hebben op remodellering
 • Remodellering afhankelijk van viertal factoren:
 • - Leeftijd
 • - Afstand tussen apex van de standsafwijking en de groeischijf
 • - Mate waarin de groeischijf bijdraagt aan de groei
 • - Mate en vlak (frontaal, sagittaal of transversaal) van de standsafwijking ten opzicht van de groeischijf
 • Algemeen geldende regels:
 • - Hoe jonger, hoe beter de capaciteit tot remodellering (snelst tussen 8 en 10 jaar)
 • - Hoe dichter bij de groeischijf, hoe beter
 • - Standsafwijkingen in de bewegingsas van het gewricht corrigeren beter dan standsafwijkingen loodrecht op de beweginsas
 • - Rotatieafwijkingen corrigeren niet, nauwelijks of onvoorspelbaar
 • - Om het eindresultaat van remodellering te beoordleen moet minimaal 1 jaar gewacht worden
 • Remodellering heeft geen effect op:
 • - Intra-articulaire fracturen
 • - Fracturen door de groeischijf
 • - Fracturen in het midden van de diafyse, als deze zowel geroteerd, verkort en geanguleerd zijn
 • - Fracturen die loodrecht op de beweginsas van het gewricht staan
 • Algemene regels per regio:
 • Bovenste extremiteiten
 • Minder dan gemiddelde remodellering in:
 • - Distale humerus
 • - Distale falanx
 • - Mid-/proximale diafysaire antebrachii fracturen
 • Meer dan gemiddelde remoddelering in:
 • - Proximale humerus
 • - Distale radius
 • Onderste extremiteiten
 • - Antecurvatie en recurvatie worden beter geremodelleerd dan varus/valgus
 • - Varus wordt beter geremodelleerd dan valgus
 • - Asdeviatie in twee vlakken wordt zeer matig geremodelleerdHand
Proximale en middelste falanx
- <10 jaar: 20°-25° in elke richting
- >10 jaar: 10°-15° in elke richting

Metacarpalia, subcapitaal
- 35°-45° dorsale kanteling
- of, zelden.nooit repositie noodzakelijk

Metacarpalia, schacht
- Geen dataDistale radius
Greenstick - 1 cortex intact, overliggende ingestuikt
Leeftijd Vrouw
(hoekstand)
Man
(hoekstand)
0 jaar 21o 21o
1 jaar 21o 21o
2 jaar 21o 21o
3 jaar 20o 21o
4 jaar 20o 21o
5 jaar 19o 20o
6 jaar 18o 20o
7 jaar 17o 19o
8 jaar 16o 18o
9 jaar 14o 17o
10 jaar 12o 16o
11 jaar 10o 14o
12 jaar 8o 12o
13 jaar 10o
14 jaar 8o


Radius en Ulna stuk
Leeftijd Vrouw
(hoekstand)
Man
(hoekstand)
0 jaar 18o 18o
1 jaar 18o 18o
2 jaar 18o 18o
3 jaar 18o 18o
4 jaar 17o 18o
5 jaar 16o 18o
6 jaar 15o 17o
7 jaar 14o 16o
8 jaar 13o 15o
9 jaar 12o 14o
10 jaar 11o 13o
11 jaar 10o 12o
12 jaar 8o 11o
13 jaar 10o
14 jaar 8o
Radius - 2 cortex stuk
Leeftijd Vrouw
(hoekstand)
Man
(hoekstand)
0 jaar 25o 25o
1 jaar 25o 25o
2 jaar 25o 25o
3 jaar 25o 25o
4 jaar 24o 25o
5 jaar 24o 25o
6 jaar 23o 24o
7 jaar 22o 24o
8 jaar 19o 23o
9 jaar 17o 22o
10 jaar 15o 19o
11 jaar 10o 17o
12 jaar 8o 15o
13 jaar 10o
14 jaar 8oRadiusschacht
< 9 jaar > 9 jaar
Angulatie 15° 10°
Malrotatie 45° 30°
Dislocatie Volledig VolledigRadiushals
Deformiteit
Angulatie 30-50°
Translocatie 5 mm
Pronatie 50°
Supinatie 50°Humerus
Supracondylaire humerusfractuur
Deformiteit
Translatie tot 100%
Sagittaal 20°

Humerusschacht fractuur
Deformiteit
Varus <20-30°
Ant angulatie < 20°
Endorotatie beperking < 15°
Verkorting < 2cm

Proximale humerusfractuur
Deformiteit < 5 jaar 6-12 jaar >12 jaar
Angulatie tot 70° 40-50° 20-30°Femur
Deformiteit < 5 jaar 5-10 jaar >10 jaar
Varus 30° 20° 10°
Valgus 20° 20° 10°
Antecurvatie 30° 20° 10°
Retrocurvatie Zelden aanwezig Zelden Zelden
Exorotatie 10° 10° 10°
Endorotatie Anteversieverschil 20° 10° 10°
Verkorting 1,5 cm 1,5cm 1 cmTibia
Deformiteit < 8 jaar > 8 jaar
Valgus
Varus 10°
Anterieure angulatie 10°
Posterieure angulatie
Verkorting 10 mm 5 mm
RotatieReferenties
1. J Wolff (1892) Das Gesetz der Transformation Der Knochen Verlag von August-Hirschwald Berlin
2. Mehlman CT, Araghi A, Roy DR. Hyphenated history: the Hueter-Volkmann law. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 1997 Nov;26(11):798-800.