Loading...

Luxatie elleboog

Luxatie elleboog
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 28-01-2015
Oorzaak
 • - Indirect inwerkend geweld door val op uitgestrekt arm (kracht van lateraal naar mediaal)
 • - Direct inwerkend geweld aan posterieure zijde elleboog in flexie (anterieure luxatie)
 •  
 • - De ligamenten falen van lateraal naar mediaal

Ruptuurvolgorde van traumamechanisme

- LUCL (Laterale Ulnaire Collaterale Ligament)
- MUCL (Mediale Ulnaire Collaterale Ligament)Lichamelijk onderzoek
 • Kliniek:
 • - Veel pijn aan elleboog
 • - Opgeheven functie in elleboog
 • - Afwezigheid van driehoek van Hueter (epi)condylen en de punt van het olecranon
 • - Sensibiliteitsstoornissen (zenuwletsel) en afwezige arteriële pulsaties (vaatletsel)
 •  
 • Begeleidende letsels:
 • - Radiuskop/hals fractuur
 • - Processus coronoideus fractuur
 • - Bij bovenstaande 2 →
  cave: Terrible Triad (persisterende instabiliteit van ellebooggewricht)
 • - Mediale epicondylfractuur bij kinderen (50% van de gevallen)

Informatie film elleboogluxatie(in het kort)Informatie film Terrible Triad (in het kort)

Diagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-schouder AP en lateraal
 • - Eventueel aanvullende CT-elleboog ter uitlsluiting Terrible Triad

Classificatie
Typen
 • 1. Simpele luxatie, geen fractuur, alleen ligamentaire schade
 • 2. Complexe luxatie, wel fracuur en ligamentaire schade


Classificatie:
(proximale ulna en radius ten opzichte van distale humerus)
 • - Posterior (postero-lateraal >90% van luxaties)
 • - Anterieur (zeldzaam)
 • - Mediaal
 • - Lateraal
 • - DivergentConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Simpele luxatie
 • - Complexe luxatie met fragment <1/3 van processus coronoideus (Regan & Morrey Tyoe 1)


Behandeling:
 • - Eventueel intra-articulaire verdoving met Lidocaïne 1% (max 20ml)
 • - Gesloten repositie door tracite in 60o flexiestand van het ellebooggewricht
 • - Na repositie stabiliteit testen door patient te laten flecteren en extenderen in elleboog, indien geen re-luxatie → stabiel
 • - X-controle na repositie
 • - Bovenarmsgips in 90o flexiepositie en met supinatiepositie van de onderarm gedurende 1 week
 • - Na 1 week gips af, aanleggen scharnierbrace voor 5 weken, gedurende 6 weken niet belasten
 • Scharnierbrace schema:
  - Week 1-3: Flexie 90 graden // Extensie 60 graden
  - Week 3-5: Flexie 120 graden // Extensie 30 graden
  - Week 5-6: Flexie 120 graden // Extensie 0 graden
 • Repositie van elleboogluxatie Informatie film Repositie elleboogluxatie


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 1 week Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden
  - Gips af - aanleggen scharnierbrace
  - ZN X-controle
  - Oefeninstructies
  - Op indicatie
  - Oefeninstructies
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - X-controle bij klachten
  - Op indicatie bij klachten
  - X-controle
  - Oefeninstrucites
  - Fysiotherapie op indicatie

Functiecontrole:
Flexie / Extensie Supinatie bij elleboog in 90° flexie Pronatie bij elleboog in 90° flexie
150° - 0° - 10° 90° – 0° – 90°Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Mislukken gesloten repositie op SEH
 • - Terrible triad letsel
 • - Persisterende of reluxatie na repositie (instabiel)
 • - Persisterende of reluxatie vaak door: radiuskopfractuur en/of ruptuur ligamentum collaterale ulnare en/of fractuur processus coronoideus
 • - Incongruentie van gewrichtsoppervlak door interpositie
 • - Complexe luxatie met fragment >1/3 van processus coronoideus


Behandeling:
 • - Terrible triad letsel: refixatie processus coronoideus, ORIF radiuskop of prothese, refixatie LUCL en common extensor origin
 • - Simpele elleboogluxatie: arthrotomie en verwijderen interponerend weefsel. Herstel kapsel en LUCL
 • - Instabiliteit ondanks bovenstaande twee maatregelen: hinged external fixator. Evtentueel bij niet aanwezig fixatur --> tijdelijk bovenarmgips --> in 2de instantie fix-ex plaatsen
 • - Oefenstabiel, 6 weken onbelast
 • - Materiaal verwijderen allen bij klachten, 1 jaar na osteosynthese, op voorwaarde van radiologische consolidatie


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
  - Hechtingen verwijderen
  - Oefeninstructies
  - Fysiotherapie op indicatie
  - X-controle
  - Functiecontrole
  - Fysiotherapie op indicatie
  - X-controle
  - Functiecontrole
  - Fysiotherapie op indicatie
  - Op indicatie bij klachten
  - X-controle
  - Oefeninstrucites
  - Fysiotherapie op indicatie

Functiecontrole:
Flexie / Extensie Supinatie bij elleboog in 90° flexie Pronatie bij elleboog in 90° flexie
150° - 0° - 10° 90° – 0° – 90°Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Re-luxatie
 • - Functiebeperking in elleboog (enige extensiebeperking)
 • - Instabiliteit van ligamentum collaterale ulnare
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel/neuropraxie n. radialis profundus/posterior interosseous nerve (PIN) met dropping hand
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde procedure
 • - Stijfheid of instabiliteit ellebooggewricht
 • - Artrose radio-humerale gewricht
 • - Malunion
 • - Avasculaire necrose radiuskopReferenties
1. de Haan J, Schep NW, Tuinebreijer WE, Patka P, den Hartog D. Simple elbow dislocations: a systematic review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Feb;130(2):241‐9
2. Englert C1, Zellner J, Koller M, Nerlich M, Lenich A. Elbow dislocations: a review ranging from soft tissue injuries to complex elbow fracture dislocations. Adv Orthop. 2013