Perilunaire luxatie

>Trauma Surgery >Perilunaire luxatieAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 24-06-2014
Naar boven

Oorzaak

 • - Vaak HET
 •  
 • - Hyperextensie, ulnair deviatie, intercarpale supinatie in de pols 1
 • - Meestal luxatie van carpalia naar dorsaal, volair komt minder voor 2
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Gezwollen handrug
 • - Sterk beperkte functie
 • - Veel pijn!
 • - N. medianus compressie in 25% van de gevallen
Naar boven

Diagnostiek

 • - Standaard opnames (AP & lateraal) 3
 • - CT en MRI niet noodzakelijk 3,4
 •  
 • -25% gevallen wordt dit letsel gemist op SEH 5

- Perilunaire luxatie;
- Disruptie van lijnen van Gilula;
- Hover over de afbeelding om bevindingen te zien
Naar boven

Classificatie

 • Classificatie volgens Mayfield 6
 • Stage 1: Scaphoidfractuur of SL-dissociatie of beide
 • Stage 2: Dislocatie van capitatum en gehele carpalia naar dorsaal
 • Stage 3: TL-diastase en rotatie triquetrrum, volaire triquetrumfractuur
 • Stage 4: Dislocatie van lunatum naar volair, met carpus in lijn met radius
 • Subdivisie 7
 • Lesser arc letsel: Alleen ligamentair letsel:
 • - Ruptuur van scapholunaire ligament gevolgd door lunatocapitate dislocatie en lunotriquetrale disruptie
 •  
 • Greater arc letsel: in combinatie met fractuur:
 • - Os scaphoideum
 • - Os capitatum
 • - Os lunatum
 • - Os triquetrum
 • - Os hamatum
 • - Processus styloideus radii
Naar boven

Operatieve behandeling

 • Indicaties:
 • - Allle perilunaire luxaties
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Initieel repositie om druk van n. medianus, weke delen en kraakbeen te verlagen
 • - Gesloten repositie + onderarmgips op OK3,8
 • - Bij voorkeur in electieve omstandigheden binnen 1 week operatie 2,6,7
 • - Indien gips niet werkt → Fixateur externe 2,8,9
 •  
 • - Indien gesloten repositie niet mogelijk
 • - Open repositie met K-draden + ligamentair herstel 2,8,9
 •  
 • Benadering:
 • - Dorsaal (mogelijkheid tot overzicht carpale letsel) 10
 • - Volair (herstel van volaire kapsel en release van CTS) 10
 •  
 • Follow-up:
 • - Controle 1 week gipskamer voor gipswissel met X-controle
 • - Controle 6 weken voor gis af en X-controle en evt. K-draden uit
 • - Controle 3 maanden voor functie en X-controle
Naar boven

Complicaties

 • Trauma gerelateerd:
 • - Gemiste fractuur
 • - Posttraumatische artrose
 • - N. medianus disfunctie
 • - Verminderde bewegelijkheid en kracht van de pols 2,3,8
 •  
 • Chirurgische gerelateerd:
 • - Wondinfectie
 • - Materiaalfalen
 • - Non-/ malunion
 •  
 • Ondanks vroeg herkenning prognose tot volledige terugkeer van polsfunctie matig tot slecht 2,3,8
 •  
 • Lange termijn:
 • Bij resterende instabiliteit of delay in diagnose resteert een salvage procedure bijv.:
 • - Proximale rij carpectomie
 • - Four corner fusion
 • - Polsartrodese
Naar boven

Naar boven

Referenties

1. Mayfield JK. Mechanism of carpal injuries. Clin Ortop relat Res. 1980;149:45-54
2. Herzberg G. Acute dorsal trans/scaphoid perilunate dislocation, open reduction and internal fixation. Tech Hand Up Extrem. Surg. 2000;4:2-13
3. Stanbury SJ, Elfar JC. Perilunate dislocation and perilunate fracture-dislocation. J Hand Surg Am. 2008;33:1424-32
4. A AOS Comprehensive Orthopeadic review. Section 6: Trauma Chapter 51: Hand and wrist fractures and dislocation, including carpal instability
5. Herzberg G, Comtet JJ, Lindscheid RL et al, Perilunate dislocations and fracture-dislocations: a multicenter study. J Hand Srug Am. 1993;18:768-79
6. Mayfield JK, Kilcoyne RK, Johnson RP. Carpal dislocations: pathomechanics and progressive perilunate instability. J Hand Surg 1980;5:226–241.
7. Johnson RP. The acutely injured wrist and its residuals. Clin Orthop 1980;149:33–44.
8. Budoff JE. Treatment of acute lunate and perilunate dislocations. J Hand Surg Am. 2008;33:1424-32
9. Blazar PE, Murray P.Treatment of perilunate dislocation by combined dorsal and palmar approaches. Tech Hand Up Extrem Surg. 2001;5:2-7
10. Slutsky D, Osterman L. Perilunate injuries of the wrist. In: Slutsky D. Osterman L eds. Fractures and injuries of distal radius and the carpus. Philadephia: Saunders, 2009 Chapter 43