Loading...

Opvang Multitrauma

Opvang Multitrauma
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-01-2015
Melding en welk team ?
Meldkamer: Vooraanmelding SBAR Hoog Energetisch Trauma (HET):
- Val van hoogte > 1m
- Verkeersongeval > 65 km/h
- Motorongeval >35 km/h
- Fietser / voetganger geraakt >10 km/h
- Indrukwekkende deformiteit van voertuig
- Extricatie >20 min
- Voertuig over de kop
- Slachtoffer uit/van voertuig geslingerd
- Ongeval met dodelijk slachtoffer
- Leeftijd patiënt
- Mechanisme of injury
- Injuries found/suspected
- Signs (vitale functies)
- Treatment given
- Verwachte aankomsttijd
ABCD - instabiel:
A: Bedreigde ademweg
B: Ademfrequentie <10 of >29 p/min
C: RR <90 of pols >120
D: EMV <9 of dalen
Pupilverschil
RTS <11
PTS <9
Specifieke letsels:
- Penetrerend letsel (hoofd, nek, romp)
- Fladderthorax
- Instabiel bekken
- 2 of meer grote fracturen
- Amputatie boven pols en/of enkel
- Dwarslaesie (neurologische uitval)
- Brandwonden >15% TVLO
- Inhalatietrauma
- Verdrinking
- Lichaamstemperatuur <32°
- Chemisch trauma
Hoog Energetisch Trauma (HET)

Overplaatsing < 24 uur
Traumateam (Team A) Basisteam (Team B) Standaard behandelteamTeams
 • Traumateam (Team A)
 • Basisteam(Team B) +
 •  
 • Chirurgie:
 • - Teamleider: Dagdienst: Chirurg van dienst (ATLS® en/of DS(A)TC®)
 • - Teamleider: Avond-/nachtdienst: Dienstdoende traumachirurg (ATLS® en/of DS(A)TC®)
 • - Ouderejaars AIO chirurgie (ATLS®)
 • - 2de verpleegkundige (TNCC®)
 •  
 • Radiologie:
 • - AIOS radiologie
 • - Dienstdoende radioloog
 • - 2de radiologisch laborant
 • - CT-laborant
 •  
 • Anesthesie:
 • - Dienstdoende anesthesioloog (ATLS®)
 • - Anesthesiemedewerker
 •  
 • Basisteam (Team B)
 •  
 •  
 • Chirurgie:
 • - Teamleider: SEH arts
 • - 1 A(N)IO chirurgie (ATLS®)
 • - 1 SEH verpleegkundige (TNCC®)
 •  
 •  
 • Radiologie:
 • - 1 Radiologisch laborant
 • - 1 AIOS radiologie (op indicatie voor echografie)
 •  
 •  
 • Afkortingen:
 • - ATLS®: Advanced Trauma Life Support en/of
 • - DS(A)TC®: Definitive Surgery and Anaesthesia in Trauma Care
 • - TNCC®: Trauma Nursing Core CourseAirway
Algoritme Airway
CWK immobilisatie tot na diagnostiek wervelkolom

Ademweg vrij ? Ademweg vrijhouden
NRM 15 ltr O2/min
Ademweg vrijmaken
Voldoende waarborg? Vrijhouden
Intubatie
Geslaagde intubatie? Vrijhouden
Moeilijk luchtweg algoritme? Naar Breathing
Chirurgische luchtweg
Naaldcricothyreoïdotomie
Cricothyreoïdotomie • Ademweg vrijmaken:
 • - Chin lift
 • - Jaw thrust
 • - Inspectie mond-keelholte
 • - Mayo (oraal/nasaal)Breathing
Algoritme Breathing

Spontane Ademhaling? Intubatie + Beademing
Open Thoraxwond?
"sucking wound"
3/4 afdekken (Thoraxseal) + Thoraxdrain
"Spannings" pneumothorax? (Punctie) + Thoraxdrain
Fladderthorax ? Beademing met ballon
Ademhaling sufficiënt ? Naar Circulation


 • Intubatie bij:
 • - Insufficiëntie ademhaling
 • - Ademweg onvoldoende vrij
 • - Glasgow Coma Schaal < 8
 •  
 • Spanningspneumothorax:
 • - 16G naald 2de intercostaal ruimte mid-claviculair
 • - Thoraxdrain (CH24) 4de intercostaalruimte voorste axillair lijn
 •  
 • Haematothorax:
 • - Thoraxdrain (CH24) 4de intercostaalruimte voorste axillair lijn
 • - Indien > 1500 ml na inbrengen of > 200 ml/uur gedurende 2-4 uur: Thoracotomie
 • - Kinderen > 20 ml/kg thoracotomieCirculation
Algoritme Circulation

Uitwendig bloedverlies >500ml ? Stelpen bloedingen
Obstructie: Tamponade Consult thoraxchirurg
Pericardiocentese
Thoracotomie
Hypovolemische shock Waakinfuus
Volumetherapie (tabel)
Stabilisatie circulatie
Naar Disability
Volumetherapie
Pols RR Shock
klasse
Volumetherapie
(verwarmd)
<100 >100 I 500ml
>100 >100 II 1000ml + 2de infuus
>120 <100 III 6 RBC O-
>140 <60 IV Massive Transfusion
of 0 of 0 ECG +: Thoracotomie
ECG -: Dead On Arrival


 • Diagnostiek acute fase:
 • - X-thorax
 • - Echografie abdomen/thorax
 • - X-bekken
 •  
 • SHOCK I/II:
 • - CT-cererbrum/CWK/thorax/abdomen
 • - Angiografie + embolisatie
 •  
 • SHOCK III/IV:
 • - Echografie positief: Laparotomie
 • - Thoraxdrain >1500ml: Thoracotomie
 • - Bekkenfractuur: Sling, packing, stabilisatieDisability
Algoritme Disability
Bewustzijn?
AVPU of EMV
A-V
13-15
Consult neuroloog
P
9-12
Spoed neuroloog
U
3-8
Intubatie + beademen
Spoed neuroloog
Spoed neurochirurg
Pupilverschil ?
Focale afwijkingen ?
Dwarslaesie ? SPOED CT
Consult neuroloog
Consult neurochirurg
Consult orthopeed
Acuut neurochirurgisch behandelplan
Instabiele wervelfractuur ? Naar Exposure


Exposure
Algoritme Exposure
Ontkleding gehele patiënt
CAVE: evt wervelletsel
Top teen onderzoek
Algemene maatregelen - Voorkomen hypothermie
- Tetanusprofylaxe
- AB profylaxe
- Sedatie
- Pijnstilling
- (Maagsonde)
- (Urinecatheter)
Specifieke maatregelen
Femurfractuur DONWAY splint
(Open) fractuur Steriel afdekken, spalken, AB
Vaatletsel Doppler US, angiografie
Zenuwletsel Consult neurochirug/plasticsche chirurg
Amputaties Mangled extremitity score


Definitie multitrauma
Berlin definitie:
- AIS > 3 voor 2 of meer verschillende lichaamsregios en 1 of meer:
          * Hypotensie [SBP < 90mmHg]
          * Bewusteloos [EMV < 8]
          * Acidose [BE < -6.0]
          * Coagulopathie [PTT > 40s / INR > 1.4]
          * Leeftijd [> 70 jaar]Referenties