Loading...

NEXUS-criteria

NEXUS-criteria
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 07-12-2014
NEXUS-criteria
National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) criteria

Criteria
- Geen pijn ter plaats van posterieure midline van de CWK
- Geen focale neurologische uitvalsvverschijnselen/afwijkingen
- Normaal bewustzijn (cave: commotio cerbri en contusio cerebri)
- Geen intoxicatie (alcohol, drugs)
- Geen pijn ten gevolge van afleidend letsel (e.g. fracturen) *


* Een voorwaarde die door de clinicus wordt beschouwd om voldoende pijn te veroorzaken waardoor patiënten afgeleid kunnen worden van het secundaire nekletsel.

Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, het volgende:
1. een botbreuk
2. een viscerale schade die chirurgisch interventie/consultatie vereist
3. een grote laceratie, deglovement letsel of crush injury
4. grote brandwonden
5. of een ander letsel dat acute functionele beperking veroorzaakt

Artsen kunnen ook letsel classificeren als afleidend, indien men vermoedt dat het begeleidend letsel voldoende afleid van een secundair nekletsel.

Volgen NEXUS criteria bij nekletsel: Sensitiviteit: 99,6% - Specificiteit 12,6%