Loading...

Pediatric Glasgow Coma Scale

Pediatric Glasgow Coma Scale
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 16-02-2015

Pediatric Glasgow Coma Scale




Eye
> 1 jaar < 1 jaar Score Omschrijving
Spontaan Spontaan 4 De ogen worden spontaan geopend
Op aanspreken Op aanspreken 3 Ogen openen op aanspreken.
Pijnprikkel Pijnprikkel 2 Ogen openen bij een pijnprikkel.
Afwezig Afwezig 1 Ogen blijven gesloten.



Movement
> 1 jaar < 1 jaar Score Omschrijving
Opdracht uitvoeren Spontaan 6 Het slachtoffer voert een eenvoudige opdracht uit
Pijn lokaliseren Pijn lokaliseren 5 Bij pijnprikkel aan een hand: Het slachtoffer brengt de andere hand bij de pijnprikkel over de middellijn van het lichaam.
Afweren Afweren 4 Het slachtoffer maakt afwerende beweging bij pijnprikkel, maar de handen bewegen niet tot aan de pijnlocatie. De hand kan ook teruggetrokken worden
Buigreactie Buigreactie 3 Armen en handen worden op een typische krampachtige manier geplooid. De benen zijn meestal gestrekt.
Strekreactie Strekreactie 2 Krampachtig strekken van de armen met naar buitendraaien van de hand(en). Volledige spierspanning over het hele lichaam is mogelijk.
Afwezig Afwezig 1 Geen reactie op pijnprikkel.



Verbal
> 5 jaar 2-5 jaar <2 jaar Score Omschrijving
Georienteerd Gerichte/passende woorden of zinnen Lacht gepast 5 Bewust van zichzelf
Gedesorienteerd / verward Ongepaste woorden Huilen en is troostbaar 4 Mogelijkheid tot gesprek blijft behouden maar tekenen van desoriëntatie en verwardheid (af en toe of doorlopend)
Ongepast woorden Persisterend huilen en schreeuwen Persisterende ongepast huilen en/of schreeuwen 3 Verstaanbare woorden, geen zinnen
Onbegrijpelijke geluiden Knorren Knorren, geagiteerd en rusteloos 2 Onverstaanbare geluiden (gekreun, gegrom)
Geen respons Geen respons Geen respons 1 Geen verbaal antwoord