Loading...

Subtalaire luxatie

Subtalaire luxatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-12-2015
Oorzaak
 • - Meestal als gevolg van hoogenergetisch trauma
 • - Komt relatief weinig voorLichamelijk onderzoek
 • - Sterk afwijkende stand van de voetwortel
 • - Klinisch lijkt het het meest op een enkelluxatiefractuur
 • - Een open fractuur is hierbij niet zeldzaam

Subtalaire LuxatieDiagnostiek
 • - X-voet AP, lateraal, Mortise en 3/4 opname
 • - CT-scan

Luxatie soms met fractuur sustentaculum 
tali van de calcaneus

Luxatie naar lateraal (ca. 15%)Classificatie
Er is geen classificatiesysteem voor subtalaire letsels, het makkelijkste is om de fractuur en de richting van de  luxatie te beschrijven.

Luxatie van de calcaneus ten opzichte van de talus meestal (85%) naar mediaal  Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Alle subtalaire luxaties direct reponeren op SEH of OK


(Na-)behandeling:
 • - Onbloedige repositie
 • - Procedurele sedatie analgesie of onder anesthesie 
 • - Techniek: Gebogen knie om kuitmusculatuur te ontspannen, plantairflexie enkel, vervolgens lengtetractie calcaneus en in- of eversiebeweging afhankelijk van richting dislocatie
 • - CT‐scan na repositie 
 • - Indien repositie niet lukt (tot 30% van de gevallen): open repositie
 • - 8 weken onderbeensgips: onbelast gedurende 4 weken, hierna 4 weken loopgips


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 4 weken Na 8 weken Na 3 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
- X-enkel: stand conform?
- Gipswissel naar circulair onderbeensgips (COBG)
- X-enkel
- Evt. gipswissel
- Oefeninstructies, evt. belast mobiliseren in gips
- Evt. fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Gips af en belasten
- Oefeninstructies
- Fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Operatieve behandeling
0Indicaties:
 • - Mislukte repositie op SEH of OK


(Na-)behandeling:
 • - Bloedige repositie via anteromediale benadering
 • - Indien geen stabiele repositie eventueel extene fixateur in driehoeksframe
 • - Bij fractuur sustentaculum tali: benige stabiliteit herstel met schroefosteosynthese
 • - 8 weken onderbeensgips: onbelast gedurende 4 weken, hierna 4 weken loopgips
 • - CT‐scan na  repositie: behandel eventueel bijkomende fracturen
 • - Evt. verwijderen externe fixateur na 6 weken, gevolgd door 2 weken loopgips


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 4 weken Na 8 weken Na 3 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
- X-enkel: stand conform?
- Gipswissel naar circulair onderbeensgips (COBG)
- X-enkel
- Evt. gipswissel
- Oefeninstructies, evt. belast mobiliseren in gips
- Evt. fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Gips af en belasten
- Oefeninstructies
- Fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Talusnecrose
 • - Verminderde functie onderste spronggewricht
 • - Arthrose OSG
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus  superficialis, n. saphenus)
 • - Arthrose bovenste spronggewricht (BSG) en onderste spronggewricht (OSG)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion/malunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Avasculair necrose (AVN)