Sternoclavicular joint dislocation

>Trauma Surgery >Sternoclavicular joint dislocationAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 11-06-2014
Naar boven

Oorzaak

- Val op schouder
- HET
- Zeldzaam letsel
- Axiale compressie / tractie arm
- Horziontale adductie / abductie
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Zwelling en pijn ter hoogte van sternoclaviculaire gewricht
 • - Assymetrische contour incisura jugularis
 • - Neurovasculaire status van arm documenteren
 • - Cave: onderliggende vaatzenuwbundel:
 •        - A. subclavia
 •        - V. subclavia
 •        - Plexus laesie
Geassocieerde letsels (zeldzaam):
 • - Ribfracturen
 • - Pneumo-/hematothorax
 • - Vaatschade van arteria en vena subclavia, deze lopen vlak onder de clavicula
 • - Scapulothoracic dissociation
Naar boven

Diagnostiek

 • Röntgenopnames
 • - 40-45° cephalic tilt (Serendipity view)
 •  
 • Bij twijfel overweeg CT-scan met contrast (cave: vaatletsel bij posterieure luxatie).
  Een zwelling sluit een posterieure luxatie niet uit.

Sternoclaviculaire luxatie rechts: Hover over de afbeelding om bevindingen te zien

Naar boven

Classificatie

Luxatie naar anterior (>80%)
Luxatie naar posterior(zeldzaam)
Naar boven

Conservatieve behandeling

 • Indicatie:
 • - Anterieure sternoclaviculaire luxaties
 • (Na-)behandeling:
 • - Repositie vaak niet zinvol (instabiel)
 • - Repositie door zijdelings tractie aan de arm in rugligging met een rolletje tussen de schouders, alleen < 24 uur poging tot reponeren.
 • - Collar & cuff
 • - Na 6 weken oefeninstructies van de schouder
 • - Restrictie adviseren bij sport of beroep tot 3 maanden
 • Follow-up
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
  - Controle repositie - Sling af
  - Oefeninstructies
  - Eventueel FT
  - Functiecontrole
  - Stabiliteit SC gewricht
  - Recidief dislocatie ?
  - Functiecontrole
  - Stabiliteit SC gewricht
  - Recidief dislocatie?
Naar boven

Operatieve behandeling

 • Indicatie:
 • - Posterieure sternoclaviculaire luxaties en/of bij vasculaire complicaties
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Gesloten of open repositie en evt. stenoclaviculaire fixatie
 • - Repositie en fixatie bij posterieure luxatie is zeer gevaarlijk ivm kans op vaatletsel. Bij operatie altijd vaatchirurg/thoraxchirurg waarschuwen --> verwijzing tertiair centrum
 •  
 • - Collar & cuff 1 week
 • Follow-up
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
  - Controle repositie - Sling af
  - Oefeninstructies
  - Eventueel FT
  - Functiecontrole
  - Stabiliteit SC gewricht
  - Recidief dislocatie ?
  - Functiecontrole
  - Stabiliteit SC gewricht
  - Recidief dislocatie?
Naar boven

Complicaties

 • - Vaatletsel (a. subclavia of v. subclavia)
 • - Artose
 • - Pijnklachten
 • - Plexuslaesie
 • - Secundaire dislocatie na operatie
Naar boven

Naar boven

Verwijzing tertiair centrum

Overweeg verwijzing naar centrum met cardiothoracale chirurgie bij posterieure luxatie, met name bij verdenking op vaatletsel
Naar boven

Operatie-techniek gesloten repositie

Antibiotica:
Preoperatief (20 min) Cefazo line 1000 mg i.v., bij peni cilline allergie: clinda mycine 600mg i.v.

Operatieverslag:
Algehele anesthesie en spierverslapping. Rugligging met rolletje tussen de schouderbladen om retractie van de schoudergordel toe te laten. Een assistent houdt het torso vast terwijl de arm in 90 graden abductie wordt gebracht. Vervolgens wordt de arm geextendeerd en zo de schoudergordel geretraheerd. Soms is het nodig de clavicula met een doekenklem of repositieklem te pakken.

Nabehandeling
Sling, na 6 weken oefeninstructies schouder, geleid actief.
Restrictie adviseren bij sport of beroep tot 3 maanden.

Risicos en complicaties
Secundaire dislocatie, vaatletsel, plexusletsel, pneumothorax, arthrose SC gewricht