Loading...

Extensor peesletsel

Extensor peesletsel
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 01-02-2016




Oorzaak
 • - Meestal glas- of mesverwonding aan de dorsale zijde van de hand



Lichamelijk onderzoek
 • - Functieverlies
 • - Solitair testen extrinsieke extensorpees: Hand met palm op plat vlak leggen en dan vinger laten extenderen
 • - Alleen extensie in MCP gebeurt door de extrinsieke extensorpezen
 • - Neurovasculariteit?
 •  
 • CAVE:
 • - Midmetacarpalia verbonden met junturae tendineum, daardoor kan extensie in MCP bij volledige doorsnijding nog intact zijn



Diagnostiek
 • - Röntgenonderzoek: standaard opnames in twee richtingen, PA en lateraal
 • - Echografie pees (bij twijfel)



Classificatie
 • - Onderscheid maken tussen volledig en partieel extensorpeesruptuur
 • - Hand verdeeld in 9 zones
 • - Voor de duim gelden de T-zones
 • Vinger zones:
 • 1. DIP-gewricht
 • 2. Midphalanx
 • 3. PIP-gewricht
 • 4. Proximale phalanx
 • 5. MCP-gewricht
 • 6. Metacarpaal
 • 7. Dorsale retinaculum
 • 8. Distale voorarm
 • 9. Proximale voorarm
 •  
 • Duim zones:
 • 1. IP-gewricht
 • 2. Proximale phalanx
 • 3. MCP gewricht
 • 4. Metacarpaal
 • 5. CMC-gewricht / processus sytloideus radii
 • 6.
 • 7. Dorsale retinaculum
 • 8. Distale voorarm
 • 9. Proximale voorarm

Extensor zones



Zone 1 & 2: Mallet finger



Zone 3: Centrale slip laesie ("Boutonnière deformiteit")