Loading...

MC-V fractuur

MC-V fractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 28-11-2016
Operatieverslag Percutane repositie en K-draad fixatie caput MC 5 fractuur
Indicatie: Gedisloceerde fractuur caput MC 5 rechts

Verslag:Time Out. Cefazolin 1000mg intraveneus. Algehele anaesthesie. Patiënt in rugligging met linkerarm op armtafel. Geen bloedleegte. Chloorhexidine en steriel afdekken. Onbloedig weinig beweging in te krijgen. Via steekincisie met rasp losmaken fractuur en repositie. Fixatie mbv 2 percutane k-draden. Klinisch geen rotatie. Controle onder BV: goede stand en goede ligging K-draden. Afknippen K-draden boven de huid en voorzien van Chiroclips. Aanleggen drukverband. Sign Out. 3cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Percutane repositie en K-draad fixatie bij caput MC 5 fractuur rechts

Post-operatieve instructies:
- Op de gipskamer een gipsspalk aanleggen
- 4 weken gips met hand in intrinsic hand position
- Niet oefenstabiel
- 6 weken onbelast
- Over 1 week gipswissel met X-controleOperatieverslag Intramedullaire K-draadfixatie MC 5
Indicatie: Fractuur caput MC 5 linker hand met dislocatie en rotatieafwijking

Verslag: Time Out. Cefazolin 1000mg intraveneus. Algehele anaesthesie. Patiënt in rugligging met linkerarm op armtafel. Geen bloedleegte. Chloorhexidine en steriel afdekken. Onder doorlichting bepalen lokalisatie scherpe incisie aan de basis van MC 5. Vervolgens stomp prepareren tot op het bot. Met een priem de cortex openen onder een hoek van 45 graden naar distaal. Voorbuigen k-draad en inbrengen met T-handvat. Onder controle van doorlichting wordt de k-draad opgevoerd tot in het caput van MC5, distaal van de fractuur. Vervolgens roteren van de k-draad zodat de dislocatie wordt opgeheven. Testen vinger, oefenstabiel, geen rotatie. Controle onder doorlichting laat in 2 richtingen een goede stand zien. Afknippen k-draad en begraven onder de huid. Hemostase. Sluiten van de huid met Ethilon 4.0. Aanleggen drukverband. Sign Out. 3cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Intramedullaire K-draadfixatie MC 5 bij caput MC 5 fractuur links

Post-operatieve instructies:
- 24 uur drukverband
- 2 weken mitella
- Oefenstabiel
- 6 weken onbelast
- Revisie 2 weken voor hechtingen verwijderen

Indicatie: Extra-articulaire caput MC 5 schuine fractuur links, AO 77.3.3A

Code: 038344 DBC: 214

Verslag: Pre-operatief blok links. Time-out volgens procedure uitgevoerd. Patient in rugligging met de hand op de armtafel. Kefzol 2000mg iv. Desinfecteren en afdekken van de hand. Dorso-ulnaire benadering aan de basis van metacarpale 5. Kleine longitudinale incisie over de dorso-ulnaire basis van metacarpale 5. Voorzichtig met de dorsale sensore tak van de n. ulnaris in het subcutane weefsel, geidentificeerd. Stompe dissectie om de insertie van de extensor carpi ulnaris te zien. Controle van positie onder röntgendoorlichting. Openen van de dorso-ulnaire cortex met priem onder een hoek van 45 graden naar distaal. Pre-bending van de TEN pennen. Inbrengen van TEN pennen in het medullaire kanaal en deze opvoeren in de diafyse zonder de fractuur zone te passeren. Repositie van de fractuur middels flexie in MCP, en PIP in 90 graden en druk op de proximale falanx (Jahss manouvre). Nu opvoeren van de TEN pennen. De TEN pennen liggen net dorsaql van de cortex van het caput. Afknippen van TEN pennen. De huid met Ethilon 3.0. Aanleggen van gips met hand in intrinsic plus (Edinburgh) positie. Sign out.

Post-operatieve conclusie: Caput MC 5 fractuur links waarvoor intramedullaire fixatie

Bloedverlies : nihil
Complicaties : geen
Postoperatieve instructies:
1 week na OK, bij gipskamer
Bijzonderheden : Over 1 week gipswissel op gipskamer. Totaal 3 weken gips, dan start oefenen met handfysiotherapie