MC-V fractuur

>Traumachirurgie >MC-V fractuurAuteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 28-11-2016
Naar boven

Operatieverslag Percutane repositie en K-draad fixatie caput MC 5 fractuur

Indicatie: Gedisloceerde fractuur caput MC 5 rechts

Verslag:Time Out. Cefazolin 1000mg intraveneus. Algehele anaesthesie. Patiënt in rugligging met linkerarm op armtafel. Geen bloedleegte. Chloorhexidine en steriel afdekken. Onbloedig weinig beweging in te krijgen. Via steekincisie met rasp losmaken fractuur en repositie. Fixatie mbv 2 percutane k-draden. Klinisch geen rotatie. Controle onder BV: goede stand en goede ligging K-draden. Afknippen K-draden boven de huid en voorzien van Chiroclips. Aanleggen drukverband. Sign Out. 3cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Percutane repositie en K-draad fixatie bij caput MC 5 fractuur rechts

Post-operatieve instructies:
- Op de gipskamer een gipsspalk aanleggen
- 4 weken gips met hand in intrinsic hand position
- Niet oefenstabiel
- 6 weken onbelast
- Over 1 week gipswissel met X-controle
Naar boven

Operatieverslag Intramedullaire K-draadfixatie MC 5

Indicatie: Fractuur caput MC 5 linker hand met dislocatie en rotatieafwijking

Verslag: Time Out. Cefazolin 1000mg intraveneus. Algehele anaesthesie. Patiënt in rugligging met linkerarm op armtafel. Geen bloedleegte. Chloorhexidine en steriel afdekken. Onder doorlichting bepalen lokalisatie scherpe incisie aan de basis van MC 5. Vervolgens stomp prepareren tot op het bot. Met een priem de cortex openen onder een hoek van 45 graden naar distaal. Voorbuigen k-draad en inbrengen met T-handvat. Onder controle van doorlichting wordt de k-draad opgevoerd tot in het caput van MC5, distaal van de fractuur. Vervolgens roteren van de k-draad zodat de dislocatie wordt opgeheven. Testen vinger, oefenstabiel, geen rotatie. Controle onder doorlichting laat in 2 richtingen een goede stand zien. Afknippen k-draad en begraven onder de huid. Hemostase. Sluiten van de huid met Ethilon 4.0. Aanleggen drukverband. Sign Out. 3cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Intramedullaire K-draadfixatie MC 5 bij caput MC 5 fractuur links

Post-operatieve instructies:
- 24 uur drukverband
- 2 weken mitella
- Oefenstabiel
- 6 weken onbelast
- Revisie 2 weken voor hechtingen verwijderen