Loading...

Fixateur externe enkel Hoffman 2 (Stryker)

Fixateur externe enkel Hoffman 2 (Stryker)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-09-2016
Operatieverslag Fixateur externe enkel Hoffman 2 (Stryker)
Indicatie: Comminutieve trimalleolaire enkelfractuur links bij 49-jarige man met bij controle multipele blaren op het linker onderbeen bij inspectie

Verslag: Time Out Procedure. Kefzol 1000mg iv. Patient in rugligging met armen in 90 graden. Spinaal anesthesie. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta. Afdekken van linker been. Plaats bepalen van proximale insertieplaats in de safe zone van de tibia schacht aan mediale zijde. Steekincisie op insertieplaats met een klem prepareren tot op het bot. Insertie van 1ste 5mm Apex® Self-Drilling Pin 15 graden anterior aan het coronale vlak bicorticaal. Over deze Pin het plaatsen van de 5-Hole Pin Clamp ongeveer 2cm vanaf de huid. Gebruiken van de 5-Hole Pin Clamp als geleider voor de plaats bepaling van de 2de Apex® Self-Drilling Pin parallel aan de 1ste Pin. Steekincisie op 2de insertieplaats met een klem prepareren tot op het bot. Insertie van 2de 5mm Apex® Self-Drilling Pin 15 graden anterior aan het coronale vlak bicorticaal. Vastdraaien van 5-Hole Pin Clamps en plaatsen van 30° Angled Post met 2x Rod to Rod Coupling 8/8mm. Bepalen van insertieplaats aan mediale zijde ter plaatse van calcaneus, steekincisie, met klem prepareren tot op het bot. Boren van transcalcanaire 5mm Transfixing Pin. Cappen van uiteinde van pin met beschermhoes. Bepalen van insertieplaats ter hoogte van os metatarsale 1, steekincisie, met klem prepareren tot op het bot. Insertie van 3de 4mm Apex® Self-Drilling Pin. Maken fixateur externe constructie met 3x Pin to Rod Coupling, 3x Rod to Rod Coupling en 3x 8mm Carbon Connecting Rods. Repositie van trimalleolaire enkelfractuur onder doorlichting. Vastdraaien van Coupling en Connecting stukken. Sign out procedure. 3cc bloedverlies.

Postoperatieve conclusie: Comminutieve trimalleolaire enkelfractuur links bij 49-jarige man met bij controle multipele blaren op het linker onderbeen bij inspectie waarvoor Fixateur Externe Hoffman 2 (Stryker)

Post-operatieve instructies:
- Pintrack hygiene maatregelen
- Onbelast mobiliseren
- Duur: 6 weken

Controle datum:
- Over 2 - 3 dagen op de wondpoli voor instructies verzorging fixateur externe
- Over 2 weken op de poli van een van de traumachirurgen
- Over 6 weken X-enkel + poli operateur