Loading...

Distale antebrachiumfractuur

Distale antebrachiumfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD & S.F.E. Paas MD - Laatste update: 05-08-2018
Operatieverslag Onbloedige repositie antebrachiumfractuur
Indicatie: Gedisloceerde antebrachium fractuur links 

Verslag:
Time Out Procedure. Patiënt in rugligging onder algehele anesthesie. Onbloedige repositie van antebrachiumfractuur. Onder doorlichting kijken, hierbij acceptabele stand. Bij pro- en supinatie geen dislocatie. Circulair mineraal bovenarmgips aangelegd. Sign out procedure. 0cc bloedverlies. 

Post-operatieve conclusie: Onbloedige repositie antebrachium fractuur links

Post-operatieve nabehandeling: 
- 5 weken gips, 2 weken bovenarmgips, daarna 3 weken onderarmgips
- Controle 1 week met X-onderarm links
- Gipswissel na 2 wekenOperatieverslag K-draadfixatie antebrachiumfractuur
Indicatie: Gedisloceerde distale antebrachiumfractuur rechts

Verslag:
Time out procedure. Patiënt in rugligging met de arm op de BV. Poging tot onbloedige repositie, dit lukt niet. Het lukt wel om voldoende lengte te verkrijgen echter geen goede stand. Desinfecteren van de huid met Chloorhexidine, arm op armtafel, afdekken van de onderarm. Incisie thv van de fractuur in de radius. Na hevelen met de rasp goede stand van de radius. Plaatsen K-draad 1.5mm vanuit lateraal onder BV geleide, goede plaatsing lukt niet, plaatsen K-draad vanuit dorsaal. Vervolgens dezelfde procedure bij de ulna waarbij het distale fragment met een klemmetje op zijn plaats geheveld wordt. Plaatsen K-draad. Standscontrole d.m.v. BV. De K-draden worden omgebogen, afgeknipt en onder de huid begraven. Sluiten van de huid met Ethilon 3-0. Aanleggen circulair bovenarmsgips met elleboog in 90 graden. Sign out procedure. 5cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: K-draadfixatie bij distale antebrachiumfractuur rechts

Post-operatieve instructies:
- Niet oefenstabiel
- 2 weken bovenarmsgips, daarna 2 weken onderarmsgips dan functioneel
- Na 6-8 weken verwijderen van de K-draden.

Code: 38230
DBC: 212