Loading...

Luxatie MCP II t/m V

Luxatie MCP II t/m V
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 03-01-2015
Oorzaak
 • - Val op hand met overstrekking, vaak hoog energetisch letsel
 • - Zeldzaam, maar ernstig letselLichamelijk onderzoek
Abnormale contour en zwelling volair of dorsaal ter plaatse van MCPDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - AP, lateraal, 3/4 opname
 • - Let op de "Lost joint space" (teken van overlapping van de basisphalanx en caput MC) op AP-fotoClassificatie
 • Naar de richting van de dislocatie van het distale bot:
 • - Luxatie naar volair: cave button hole door de volaire plaat
 • - Luxatie naar dorsaal: bijna altijd gepaard met een ruptuur van de volaire plaatConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Dorsale luxatie, zonder avulsie fragment


(Na-)behandeling:
 • - Onbloedige repositie, middels lichte tractie in lengterichting en druk op geluxeerde fragment, met metacarpaal in geringe flexie
 • - Test stabiliteit van collaterale ligamenten
 • - 3 weken gipsimmobilisatie in position of protection, MCP-PIP-DIP in 90-0-0
 • - X‐controle in gips ter bevestiging behoud van repositie


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 10 dagen Na 3 weken Na 6 weken Na 3 maanden
  - X-controle
  - Gipswissel naar circulair
  - Gips af
  - Oefeninstructies, start handfysiotherapie
  - Functiecontrole
  - Functiecontrole op indicatieOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Volaire luxatie
 • - Volledige ruptuur collateraal ligament bij dorsale luxatie
 • - Niet succesvolle gesloten repositie bij dorsale luxatie


(Na-)behandeling:
 • - Open repositie (dorsaal benaderen ivm volaire plaat die ligt omgeklapt)
 • - Ligamentair herstel
 • - K‐draad fixatie
 • - Nabehandeling: Individueel bepaald door operateur
 • - Bij stabiel MCP na dorsale luxatie kan worden volstaan met 1 week gipsimmobilisatie, gevolgd door flexieoefeningen in een dorsale spalk die het MCP 10‐15 graden in extensie beperkt


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 1 week Na 3 weken Na 6 weken Na 3 maanden
  - Evt. hechtingen verwijderen
  - Gipswissel naar circulair
  - Gips af
  - Oefeninstructies, start handfysiotherapie
  - Evt. X-controle
  - Evt. K-draden verwijderen
  - Functiecontrole
  - Functiecontrole op indicatieComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Op lange termijn MCP arthrose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Reluxatie
 • - Zenuwletsel (sensibele dorsale digitale takken en volaire digitaalzenuwen)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde procedure
 • - Op lange termijn MCP arthrose