Falanxfracturen (schacht)

>Traumachirurgie >Falanxfracturen (schacht)Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-01-2015
Naar boven

Oorzaak

  • Direct inwerkend letsel (b.v. val, balsport)
  • Indirect inwerkend letsel door rotatie van de vinger (b.v. vinger blijft ergens achter haken)
Naar boven

Lichamelijk onderzoek

  • - Standafwijking (angulatie, verkorting, rotatie)
  • - Zwelling
  • - Pijn

Rotatiestand bepalen
Naar boven

Diagnostiek

  • Standaard röntgenopnames
  • - AP en lateraal en eventueel 3/4 kwart opname
Naar boven

Classificatie

Geen. Van belang is het onderscheid tussen een gedisloceerde en niet‐gedisloceerde fractuur.
Naar boven

Conservatieve behandeling

Indicaties:
  • - Stabiele fracturen zonder dislocatie of met minimale dislocatie
  • - Fracturen met goede stand na repositie en stabiel


(Na-)behandeling:
  • Bij repositie:
  • - 2 weken volaire onderarms gipsspalk in intrinsic plus positie van de hand/vingers, controle rotatie
  • - Eventueel onderhouden van repositie door tractie (bv. tractie aan nagel met elastiek/histoacryl/haakje nagelbed/ pulpatractie)
  • - MCP hierbij minimal 70 graden flexie
  •  
  • Bij stabiele fracturen zonder dislocatie of met minimale dislocatie
  • - 2 weken buddy tape
  • - MCP/PIP/DIP vrijlaten
  •  
  • NOTE: max 3 weken onderarms gips in intrinsic plus positie van de hand/vingers, zo nodig gevolgd door periode met buddy tape


Follow-up:
  • Poliklinische follow‐up
    Na 1 week Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden
    - X-controle
    - Gipswissel naar circulair
    - Gips af
    - Buddy tape
    - Oefeninstructies, start handfysiotherapie
    - Functiecontrole
    - Functiecontrole op indicatie
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
  • - Instabiele fracturen
  • - Gedisloceerde fracturen
  • - Open fracturen


(Na-)behandeling:
  • K‐draden
  • - Na K‐draadfixatie 2‐3 weken onderarms gips in intrinsic plus positie
  • - K‐draden worden na 3‐4 weken verwijderd
  •  
  • ORIF (schroef‐ of plaatosteosynthese)
  • - Na ORIF oefenstabiel
  • - Start handfysiotherapie <1 week na operatie
  • - Plaat/schroeven op indicatie bij klachten, op voorwaarde van radiologisch volledige consolidatie


Follow-up:
  • Poliklinische follow‐up
    Na 1 week Na 3 weken Na 6 weken Na 3 maanden
    - Evt. hechtingen verwijderen
    - Evt. gipswissel naar circulair
    - Oefeninstructie bij ORIF
    - Start handfysiotherapie
    - Gips af
    - Oefeninstructies
    - X-controle
    - Evt. K-draden verwijderen
    - Functiecontrole
    - X-controle
    - Functiecontrole
    - X-controle op indicatie
Naar boven

Complicaties

  • Conservatieve behandeling:
  • - Standsafwijking
  • - Contractuur
  • - CRPS
  • Operatieve behandeling:
  • - Wondinfectie
  • - Nabloeding
  • - Nonunion
  • - Rotatieafwijking
  • - Zenuwletsel (sensibele dorsale digitale takken)
  • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde procedure
Naar boven

Naar boven