Loading...

VOSM Zuggurtung elleboog

VOSM Zuggurtung elleboog
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 16-02-2017
Operatieverslag VOSM Zuggurtung elleboog
Indicatie: Geconsolideerde olecranonfractuur waarvoor 15-08-2016 Zuggurtung osteosynthese met nu minimale extensiebeperking elleboog links en palpabele Zuggurtung

Verslag: Time out procedure. Geen antibioticaprofylaxe. Axillair blokkade met recurrens betrokkenheid, waarvoor nu gekozen voor algehele anesthesie. Patient in rugligging met deken onder rechter lichaamshelft, schouder in adductie en gebogen elleboog over de thorax. Palpatie van olecranon en Zuggurtung osteosynthese. Longitudinale incisie over het oude litteken. Diathermische divisie van subcutane weefsels tot op Zuggurtung. De n. ulnaris in de groeve aan de achterzijde van de mediale epicondyl wordt niet geïdentifeerd en niet gezien. Verwijderen van Zuggurtung. Subcutis sluiten met vicryl 3.0 en transcutaan met Ethilon 3.0. Sign out procedure. 10cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: VOSM Zuggurtung linker elleboog

Post-operatieve instructies:
- Oefenstabiel
- Belastingstabiel
- Drukverband 24 uur laten zitten
- Poliklinsiche controle over 2 weken voor hechtingen verwijderen