Loading...

Gamma Nail (Stryker)

Gamma Nail (Stryker)
Auteur: S.F.E. Paas, MD - Laatste update: 24-06-2019

Gamma Nail (Stryker)
Revisie Gamma Nail
Indicatie:
Femurschachtfractuur links na eerder pertrochantere femurfractuur links waarbij korte Gamma III nail geïmplenteerd is in ander centrum. (125 graden) Plan is korte Gamma nail uit, lange gamme nail in

Verslag:
Time out procedure. Patiënt opspannen op de extentie-tafel en repositie van de fraktuur onder B.V. doorlichting in 2 richtingen. Aftekenen van trochanter tip, patella en te verwachten vergrendeplaats distaal. Chloorhexidine, afdekken van het bovenbeen met behulp van Ioban scherm. 8 cm huidincisie proximal van de trochanter tip. Diathmerisch vrij en doornemen van de fascia lata. Diathermisch vrijleggen van de trochanter. Met de priem sonderen, onder BV geleide vallen op de oude pen. Het lukt niet om een schroevendraaier op te voeren om de anti rotatieschroef los te maken. Derhalve vrijmaken trochanter tip met osteotoom. Losdraaien schroefje. Met behulp van BV en voerdraad bepalen plaats incisie collumschroef. Plaatsen van K-snaar in de collumschroef en vervolgens uitdraaien van de schroef(110mm). Aanbrengen conisch uitslagapparaat. Uitslaan van de pen maar niet nadat de distale grendelschroef verwijderd is. Plaatsen voerdraad tot in de knie, dit gaat makkelijk. Meten penlengte, 400mm. Plaatsen pen, onvoldoende ruimte, reamen van de mergholte tot 12,5 mm. Plaatsen van de pen zodat het gat van de oude collumschroef gebruikt kan worden. Plaatsen van een 110mm collumschroef, deze is te lang, vervangen voor 90mm. Goede positie. Een anti rotatieschroefje wordt niet geplaatst daar er geen proximale femur fractuur is. Distaal vergrendelen 2 maal mbv de “free hand” techniek schroef 5x50 en 5x55mm. Sluiten van de fascie met PDS 1, subcutis met vicyrl 2-0. Sluiten van de huid transcutaan met ethilon 2-0. Postoperatie goede asrotatie van de voet, wel enige verkorting.

Post-operatieve connclusie:
Femurschachtfractuur links waarvoor gamma nail uit en plaatsen van een verlengde Gamma III-nail

Postoperatief beleid:
- 6 weken fragmin 5000EH sc 1dd
- Oefen- en belastingsstabiele osteosynthese
- Mobiliseren met fysiotherapie
- 24 uur Kefzol iv 3dd1000mg
- Indien lekkage >> spica aanleggen

Codes:
Code: 038534
DBC: 219

Indicatie: Pertrochantere femurfractuur R, AO 31-A1

Verslag: Time out procedure. Patiënt opspannen op de extensie-tafel en repositie van de fracuur onder B.V. doorlichting in 2 richtingen. Aftekenen van trochanter tip. Chloorhexidine, afdekken van het bovenbeen met behulp van plastic scherm. Huidincisie proximaal van de trochanter tip. Doornemen van de fascia lata. Op de top van de trochanter major toegang verschaffen tot mergholte met K-draad en conische boor. Vervolgens met behulp van het richtapparaat inbrengen van de pen (11mmx180mmx125 graden) zodat de collumschroef goed centraal in het collum en de kop geplaatst kan worden. K-draad boren door het collum tot in de femurkop en met de BV in 2 richtingen controleren. Goede positie van de K-draad in de kop. Meten lengte collumschroef 10,5x100mm. Plaatsen van een 100mm collumschroef. Goede positie. Plaatsen anti rotatieschroefje. Distaal statisch vergrendelen met1 x 5mmx40mm schroef. Sluiten van de fascie. Sluiten van de huid intracutaan Monocryl 3-0. Sign out. Bloedverlies 10cc.

Conclusie: Gamma III-nail rechts