Loading...

Distale femurfractuur

Distale femurfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-01-2016
Oorzaak
 • - Hoogenergetisch letsel (potentieel levensbedreigende aandoening!)
 • - Laag energetisch letsel (bij ouderen)Lichamelijk onderzoek
 • - Zwelling
 • - Abnormale stand bovenbeen
 • - Functio laesa
 • - Pijnlijk bovenbeen
 • - Frequent in combinatie met andere letsels (polytrauma)Diagnostiek
 • - X‐femur en knie, AP en lateraal
 • - CT‐scan bij intra‐articulaire fracturen (cave: Hoffa fractuur)

X-knie: Distale femurfractuurClassificatie
Classificiatie volgens AO

Extra‐Articulair (metafysair) (AO 33-A)

33-A1.1 Apofysair 33-A1.2 Metafysair, spiraal of schuin 33-A1.3 Metafysair, dwars

Mediaal fragment: Pellegrini-Stieda lesie
Lateraal fragment: Segond fractuur

33-A2.1 Wedge intact 33-A2.2 Wedge gefragmenteerd lateraal 33-A2.3 Wedge gefragmenteerd mediaal

33-A3.1 Met intermediaire split fragment 33-A3.2 Irregulair, gelimiteerd tot de metafyse 33-A3.3 Irregulair, doorlopend in de diafyse

Partieel intra-articulair (AO 33-B)

33-B1.1 Laterale sagitale condyl, simpel door de inkeping 33-B1.2 Laterale sagitale condyl, simpel door dragende gedeelte van condyl 33-B1.3 Laterale sagitale condyl, multifragmentair

33-B2.1 Mediale sagitale condyl, simpel door de inkeping 33-B2.2 Mediale sagitale condyl, simpel door dragende gedeelte van condyl 33-B2.3 Mediale sagitale condyl, multifragmentair

33-B3.1 Anterieure en laterale flake fractuur 33-B3.2 Unicondylair posterieur 33-B3.3 Bicondylair posterior

Fractuur van Hoffa

Compleet intra-articulair (AO 33-C)

33-C1.1 T- of Y-vormig met minimale dislocatie 33-C1.2 T- of Y-vormig met dislocatie 33-C1.3 T-vormig epifysair

33-C2.1 Articulair simpel, metafysiar multifragmentair, met intacte wedge 33-C2.2 Articulair simpel, metafysiar multifragmentair, met gesegmeteerde wedge 33-C2.3 Articulair simpel, metafysiar multifragmentair, complex

33-C3.1 Multifragmentair, metafysair simpel 33-C3.2 Multifragmentair, metafysair multifragmentair 33-C3.3 Multifragmentair, Metafysair-diafysair multifragmentairConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Niet gedisloceerde fracturen
 • - Ouderen in "zeer slechte" conditie


(Na-)behandeling:
 • - 1 week mineraal bovenbeensgips, gevolgd door kunststof bovenbeensgips tot 6‐12 weken, afhankelijk van de fractuur configuratie
 • - Evt. laatste 6 weken een Sarmiento brace


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 4-6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ X‐knie: stand conform?
- Gipswissel naar circulair kunstof bovenbeengips (CBBG)
‐ X‐knie
‐ Gips verwijderen en aanleggen evt. Sarmientobrace
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X‐knie
‐ Sarmientobrace af bij consolidatie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
- ZN fysiotherapie
‐ FunctiecontroleOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Gedisloceerde fracturen al dan niet met intra‐articulaire uitbreiding


(Na-)behandeling:
 • Afhankelijk van fractuurconfiguratie:
 • - Plaatosteosynthese (LISS) via minimale invasieve laterale benadering van het femur (MIPO), evt. met 7.3mm gecannuleerde schroeven
 • - Optie: Transarticular approach and retrograde plate osteosynthesis (TARPO)
 • - Retrograde pen (R/AFN) - grootte van distale fragment > 6cm
 •  
 • - Meestal 6‐12 weken onbelast mobiliseren
 • - Bij intra‐articulaire fracturen start passief oefenen op CPM (continuous passive motion)
 • - Ontslag zodra 90 graden flexie en 0 graden extensie bereikt wordt, 12 weken onbelast


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
- Fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ Beoordelen noodzaak VOSM bij volledige radiologische consolidatieComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Malunion
 • - Secundaire dislocatie
 • - Stijve knie door immobilisatie
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Pneumonie
 • - Decubitus
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Non- of malunion (rotatie)
 • - Diep veneuze trombose
 • - Malrotatie van het femur
 • - Verminderde flexie door adhesie van het strekapparaat
 • - Artrose na intra‐articulaire fracturen