Loading...

Quadricepspeesruptuur

Quadricepspeesruptuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 22-12-2015
Oorzaak
 • - Indirect inwerkend trauma door plotselinge contractie van de M. quadriceps bij een licht gebogen knie en gefixeerde voet
 • - Risicofactoren: Diabetes mellitus, chronische nierziekten, jicht, hyperparathyreoïdie, lupus erythematodes disseminatus, reumatoïde artritis en obesitasLichamelijk onderzoek
 • - Luide knal
 • - Pijn in aangedanne knie
 • - Kan been niet belasten
 • - Palpabele delle surpapatellair
 • - Haemartros
 • - Afwezige craniale migratie van de patella bij contactie van quadricepspees
 • - Onvermogen om knie actief te strekken of gestrekt te heffenDiagnostiek
 • - X-knie AP & lateraal: laagstand van de patella (patella baja) en soms is een avulsiefragment van de patellabovenpool zichtbaar
 • - Bij twijfel kan een echo uitkomst bieden

Avulsiefragment patellabovenpoolClassificatie
Partiele of volledige quadriceppeesruptuurConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Partiele quadricepsruptuur


(Na-)behandeling:
 • - Gipskoker met knie in 0 graden
 • - Gipskoker gedurende 6 weken gevolgd door intensieve fysiotherapie


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Gipswissel - Gips verwijderen
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie
‐ Functiecontrole
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
- Functiecontrole
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ FunctiecontroleOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Volledige quadricepspeesruptuur


(Na-)behandeling:
 • - Bij voldoende peesweefsel aan de patella, overwegen "end-to-end"-hechting
 • - Reinsertie van quadricepspees aan de patella middels transpatellaire boorgaten, cerclage of Mitek-ankertjes 1
 • - Bij onvoldoende lengte ivm langere bestaande quadricepspeesruptuur, overwegen V-Y-plastiek van de gehele quadricepspees volgens Codivilla1
 • - Gipskoker met knie in 0 graden gedurende 3 weken gevolgd door nogmaals 3 weken met scharnier brace, waarbij in deze 3 weken de knie stapsgewijs naar 90 graden flexie wordt gebracht (wekelijks 30 graden erbij)


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 3 weken Na 6 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Gipswissel
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Gipswissel naar scharnierbrace
- Wekelijks scharnierbrace aanpassen
‐ Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
- Gips af
‐ Functiecontrole
‐ Start belasten
‐ Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
‐ ZN Oefeninstructie
- ZN fysiotherapie
‐ FunctiecontroleComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Functieverlies (flexie en extensie)
 • - Adhesie van het retinaculum van het kniegewrichtskapsel
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Functieverlies (flexie en extensie)
 • - Adhesie van het retinaculum van het kniegewrichtskapsel
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze tromboseReferenties
1. Phillips RB. Traumatic disorders of muscles, tendons, andassociated structures. In: Crenshaw AH, editor. Campells operativeorthopaedics. 8th ed. St Louis: Mosby-Year Book, 1992:1917-21.