Loading...

Patellafractuur

Patellafractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 31-07-2014
Oorzaak
 • - Geforceerd aanspannen van de quadricepsspieren bij een val
 • - Direct inwerkend geweld (dashboard trauma)Lichamelijk onderzoek
 • - Haemarthros
 • - Schaafwond van de huid
 • - Pijn en zwelling tpv patella
 • - Onvermogen om knie actief te strekken of het been gestrekt te heffen
 • - Extension lag (discrepantie tussen passieve en actieve extensie)Diagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-knie AP en lateraal
 • - X-patella (tangentiële opname)

 • Anatomische varianten:
 • - Patella bipartitaClassificatie
Classificatie volgens AO

Extra-articulair
34-A1 Avulsie 34-A2 Geïsoleerd corpus

AO 34-A1
Avulsiefractuur

AO 34-A2
Geïsoleerd corpus

Partieel-intra-articulair
34-B1 Verticaal, lateraal 34-B2 Verticaal, mediaal

AO 34-B1.1
Niet-comminutief

AO 34-B1.1
Comminutief

AO 34-B2.1
Niet-comminutief

AO 34-B2.1
Comminutief

Intra-articulair
34-C1 Dwars

AO 34-C1.1
Midden

AO 34-C1.2
Proximaal

AO 34-C1.3
Distaal
34-C2 Dwars met tweede fragment

AO 34-C2.1
Midden

AO 34-C2.2
Proximaal

AO 34-C2.3
Distaal
34-C3 Complex

AO 34-C3.1
Met 4 fragmenten

AO 34-C3.2
Met >4 fragmentenConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Intacte strekfunctie
 • - Niet gedisloceerde fracturen
 • - Geringe dislocatie (<2 mm)


(Na-)behandeling:
 • - Loopkoker met knie in lichte flexie voor 6 weken


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
‐ X‐knie: stand conform?
- Gipswissel
‐ Gips verwijderen
‐ X‐knie
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie, belasten
- X‐knie
- Functiecontrole
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
- ZN fysiotherapieOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Dislocatie >2mm
 • - Diastase door onderbroken strekapparaat
 • - Extension lag (discrepantie tussen passieve en actieve extensie)


(Na-)behandeling:
 • Niet comminutieve fracturen:
 • - Zuggurtung osteosynthese met eventuele schroeffixatie
 • - Functionele behandeling met actieve flexie en extensie en quadricepsspierversterkende oefeningen
 • - Eventueel loopkoker gedurende 6 weken

 • Bij comminutieve fracturen:
 • - Partiële patellectomie: grootste deel laten zitten, hechten strekapparaat, ontlastende cerclage tussen tuberositas tibia en rest van patella
 • - Bij partiële patellectomie: loopkoker met de knie in extensie gedurende 6 weken
 • - Totale patellectomie: hechten van het retinaculum en de peesresten
 • - Bij totale patellectomie: loopkoker met de knie in extensie gedurende 6 weken


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
‐ Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ Belast mobiliseren zonder brace
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie - OVerweegComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Secundaire dislocatie
 • - Mal-union
 • - Non-union
 • - Patello-femorale artrose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Klachten van osteosynthesemateriaal (vaak door uitstekende K-draden)
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze trombose