Loading...

Knieluxatie

Knieluxatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 06-08-2014
Oorzaak
 • - Grof direct inwerkend geweld met overstrekking
 • - Grof direct inwerkend geweld met zuiver achterwaartse verplaatsing van de tibia ten opzichte van het femur ("dashboard trauma")
 • - Rotatietrauma van de geflecteerde knie bij belast beenLichamelijk onderzoek
 • - Zichtbare dislocatie van tibia tov femur
 • - Erg pijnlijk vooral valgus- en varusstress en rotatie
 • - Niet belastbaar, strekstand vrijwel niet mogelijk
 • - Haemarthros ontbreekt vaak, doordat bloed weglekt in verscheurde weke delen
 • - Objectiveer vasculaire status: E/A-index
 • - Functie n. peroneus (dorsoflexie enkel - klapvoet)Diagnostiek
 • - X-knie AP & lateraal
 • - CT-angiografie overwegen

Posterieure knieluxatie

CT‐angiografie met vaatafsluiting a.poplitea na knie luxatie t.g.v. dissectieClassificatie
 • Indeling naar de mate van instabiliteit
 • - Luxatie (richting van luxatie aangeven)
 • - Anteromediale instabiliteit
 • - Anterolaterale instabiliteit
 • - Posterolaterale instabilieit

Richting van knieluxatieConservatieve behandeling
Zo snel mogelijk luxatiestand van knie opheffen, door tractie en het uitoefenen van kracht op de verplaatste tibia!

Indicaties:
 • - Zelden


(Na-)behandeling:
 • - Opname
 • - Bovenbeengips voor 12 weken, evt. 6 weken met scharnierbrace


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ X‐knie: stand conform?
- Evt. gipswissel
‐ X‐knie
‐ Gips verwijderen en evt. aanleggen scharnierbrace
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie
- Functiecontrole, stabiliteit testen
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
- ZN fysiotherapie
‐ FunctiecontroleOperatieve behandeling
Zo snel mogelijk luxatiestand van knie opheffen, door tractie en het uitoefenen van kracht op de verplaatste tibia!

Indicaties:
 • - Vaatletsel (intima letsel a. poplitea)
 • - Ernstige instabiliteit op basis van collateraal, kruisbandletsel en kapselbeschadiging


Behandeling:
 • - Herstel van vaatletsel liefst binnen 2 uur
 • - Fixateur externe
 • - Overleg orthopedie over behandeling weke delen letsel:
 •             - Primair of secundaire reconstructie?
 •             - Posterolaterale instabiliteit : Reconstructie van PCL (Ligamentum cruciatum posterius) en POL ( Ligamentum popliteum obliquum)
 •             - Anteromediale of anterolaterale instabiliteit: Reconstructie van posterolaterale en posteromediale structuren, de collaterale banden, het kapsel en de menisci


Nabehandeling:
 • - Onbelast mobiliseren met evt. scharnierbrace
 • - Consult revalidatie-geneeskunde
 •             - Bij peroneusletsel: peroneusveer
 •             - Bij instabiliteitsklachten van knie: brace


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ Hechtingen verwijderen
- X‐knie: stand conform?
- Fix ex af, evt. scharnierbrace voor enkele weken
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole, stabiliteit testen
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knie
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐knieComplicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Verminderde flexie/extensie knie
 • - Intimaletsel a. poplitea met secundaire trombosering en ischemie van het onderbeen
 • - Ernstig chronische instabiliteit indien geen chirurische reconstructie plaatsvindt
 • - Verminderde kniefunctie (met name flexiebeperking)
 • - Peroneusuitval (klapvoet)
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Verminderde flexie/extensie knie
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Diep veneuze trombose
 • - Intimaletsel a. poplitea met secundaire trombosering en ischemie van het onderbeen
 • - Ernstig chronische instabiliteit indien geen chirurische reconstructie plaatsvindt
 • - Verminderde kniefunctie (met name flexiebeperking)
 • - Peroneusuitval (klapvoet)