Loading...

Eminentiafractuur

Eminentiafractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-07-2014
Oorzaak
Geforceerde flexie of hyperextensie van de knie waarbij de kruisbanden intact blijven, meestal optredend bij kinderen of jonge adolescentenLichamelijk onderzoek
 • - Pijn
 • - Zwelling / Haemartros met vetbolletjes in aspiraat
 • - Strekbeperking
 • - Onmogelijkheid om het gestrekte been te belasten
 • - Knie wordt in flexie gehouden
 • - Speling in voor- achterwaartse richting bij collaterale stabiliteit (Lachman +)
 • Geassocieerd letsel:
 • - Gedeeltijke of totale voorste kruisband ruptuur
 • - Gedeeltijke of totale achterste kruisband ruptuur
 • - MeniscusletselDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-knie AP en lateraal
 • - X-poort opname
 • Aanvullend
 • - CT-scan bij operatie-indicatie
 • - MRI is beter om geassocieerd ligamenair/meniscusletsel te bepalenClassificatie
 • Classificatie volgens Meyers en McKeever 1

 • Type 1: Niet gedisloceerde eminentiafractuur
 • Type 2: Minimaal gedisloceerde eminentiafractuur met intacte posterieure hinge
 • Type 3a: Compleet gedisloceerde eminentiafractuur
 • Type 3b: Compleet gedisloceerde eminentiafractuur met cefale rotatie
 • Type 4: Comminutieve eminentiafractuur

Eminentiafractuur: Classificatie volgens Meyers en MckeeverConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Niet-gedisloceerde Meyers en McKeever Type 1 fracturen
 • - Reduceerbare Meyers en McKeever Type 2 fracturen → repositie door strekken knie (altijd X-controle na repositie)


(Na-)behandeling:
 • - Immobilisatie in 20 graden flexie
 • - Eerst 1 week dorsale achterspalk
 • - Totaal 5 weken gips, hierna tijdelijke bescherming in een brace


Follow-up:
 • - 1 week gipskamer voor wissel met X-knie AP & lateraal
 • - 5 weken gipskamer voor evt. wissel met X-knie AP & lateraal
 • - 12 weken gipskamer voor evt. wissel met X-knie AP & lateraal en functiecontrole

Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Niet-reduceerbare Meyers en McKeever Type 2 fracturen
 • - Meyers en McKeever Type 3 fracturen


(Na-)behandeling:
 • - Open of artroscopische fixatie door orthopedisch chirurg


Follow-up:
 • - Via orthopedie

Complicaties
 • - Extensie deficit
 • - Laxiteit (vaak geen functionele beperkingen)
 • - Vergrote eminentia: eventueel Notchplastiek
 • - Malunion, kan zorgen voor flexie deformiteitReferenties
1. Meyers MH, McKeever FM. Fracture of the intercondylar eminence of the tibia. J Bone Joint Surg (Am) 1959; 41:209