Loading...

Pilonfractuur

Pilonfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 21-12-2015
Oorzaak
 • - Val van hoogte
 • - Axiaal inwerkende kracht bij verkeersongeval
 • - Hoe hoger de energieoverdracht hoe comminutiever de fractuur en hoe groter de kans op weke delen problemenLichamelijk onderzoek
 • - Afwijkende stand
 • - Meestal sterke zwelling rond de enkel
 • - Het weke delen letsel is doorgaans aanzienlijk. Dit kan zich uiten in een open fractuur of aanzienlijke weke delen contusie
 • - CAVE: Bedreigde circulatie van de voet door forse zwelling of compartimentsyndroomDiagnostiek
 • - X‐enkel AP + lateraal  
 • - Altijd een CT‐scan bij pilon fracturen voornamelijk bij comminutieve letsels

Pilon fractuurClassificatie
Classificiatie volgens AO

43-A1 Metafysair, extra-articulair 43-A2 Metafysair, wedge 43-A3 Metafysair, comminunitief

43-B1 Pure split 43-B2 Split-depression 43-B3 Multifragmentair depression

43-C1 Intra-articulair simple 43-C2 Intra-articulair simple. multifragmentair complex 43-C3 Communitief intra-articulairConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Zelden
 • - Niet gedisloceerde fractuur
 • - Ppatiënten die gelet op leeftijd en algemene conditie niet voor operatie in aanmerking komen


(Na-)behandeling:
 • - 1 week mineraal onderbeensgips, gevolgd door kunststof onderbeensgips gedurende 6 weken
 • - Aanvullend op indicatie nogmaals 6 weken onderbeensgips
 • - 12 weken onbelast


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
‐ X‐enkel: stand conform?
- Gipswissel naar circulair kunstof onderbeensgips (COBG)
‐ X‐enkel
‐ Gips verwijderen  
– evt. nogmaals 6 weken COBG
‐ Oefeninstructies
‐ Start fysiotherapie
- Onbelast
‐ Functiecontrole 
- X‐enkel 
‐ Start belasten 
‐ Oefeninstructies   
‐ Start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐enkelOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Gedisloceerde fracturen


(Na-)behandeling:
 • - Acute osteosynthese doorgaans onverstandig → externe fixateur in driehoeksconfiguratie
 • - Geen operaie in de eerste 6 dagen, eerst weke delen laten rusten, rond 10de en 20ste dag --> operatie
 • - Wrinkle test ter beoordeling van weke delen
 • - Plaatosteosynthese
 • - Type A fracturen met minimaal 3 cm afstand vanaf het bovenste spronggewricht kunnen eventueel met een intramedullaire pen worden behandeld


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden
- Hechtingen verwijderen
‐ Oefeninstructies
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
- Functiecontrole
- X‐enkel
‐ Start belasten
‐ Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ ZN Oefeninstructies
‐ ZN fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X‐enkel
‐ Beoordelen noodzaak VOSM bij volledige radiologische consolidatie
‐ Tekenen/klachten arthrose?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Verminderde dorsoflexie
 • - Artrose van enkel
 • - Secundaire dislocatie
 • - Drukulcera t.g.v. gipsimmobilisatie
 • - Diep veneuze trombose
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus superficialis, n. saphenus)
 • - Artrose van enkel
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Compartimentsyndroom