Loading...

Talus fractuur

Talus fractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 19-07-2014
Oorzaak
 • - Indirect inwerkend geweld, bijvoorbeeld door val van grote hoogte
 • - Direct inwerkend geweld, bijvoorbeeld door hoog energetisch trauma

Informatie film talus fractuur (in het kort)

Lichamelijk onderzoek
 • - Veel pijn
 • - Onvermogen om been te belasten
 • - Zwelling van enkel
 • - Haemartrhos
 • - Drukpijn rondom enkelgewericht
 • - Pijn bij passieve bewegingen in de enkelDiagnostiek
 • - X-enkel Mortise, lateraal
 • - X-canal view (15 graden endorotatie en 75 graden ingeschoten)
 • - Altijd CT-scan, ook bij twijfelClassificatie
Classificatie volgens Hawkins (AO 72-A - extra-articulair - talushalsfractuur)

 • - Hawkins Type 1 Talus halsfractuur zonder dislocatie
 • - Hawkins Type 2 Talus halsfractuur met dislocatie en subtalaire luxatie
 • - Hawkins Type 3 Talus halsfractuur met luxatie enkel en subtalair
 • - Hawkins Type 4 Talus halsfractuur met luxatie in talonaviculaire gewricht


Zeldzaam: AO 72-C - intra-articulair - corpusfractuur
 • - AO 72 C1: Osteochondrale schade van superieure dome van corpus
 • - AO 72 C2: Coronale split door het corpus
 • - AO 72 C3: Comminutieve corpus fractuur


Zeldzaam: Processus fractuur
 • -Laterale processus fractuur (Snowboarder’s fracture)
 • -Posterior processus fractuur (Shepherd’s fracture)Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Hawkins type 1 (niet gedisloceerde fractuur)
 • - Ernstig comminutieve fracturen (niet-reconstueerbaar)


(Na-)behandeling:
 • - Onbelaste gipsimmobilisatie voor 6-12 weken
 • - Fraxiparine 2850IE 1dd1 sc gedurende gipsimmobilisatie


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden (op indicatie)
- X-enkel: stand conform?
- Gipswissel naar circulair onderbeengips (COBG)
- X-enkel
- Evt. gipswissel
- Gips af
- Functiecontrole
- X-enkel
- Start belasten
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Zn oefeninstructies
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Operatieve behandeling
Indicaties:
 • Relatieve/acute operatie indicatie:
 • - Open letsels
 • - Gedisloceerde talushalsfracturen (Hawkins type 2,3 & 4)
 • - Trochlea (corpus) fracturen
 • - Intra-articulaire fracturen achterste facetgewricht (corpus)


(Na-)behandeling:
 • - Schroeffixatie vanuit posterieur of anterieur
 • - Gesloten reductie met knie in 90 graden en plantair flexie van de voet (bij Hawkins type 2)
 • - Soms corpectomie
 • - 12 weken onbelast


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden
- Hechtingen verwijderen
- Oefeninstructies
- Functiecontrole
- X-enkel
- Oefeninstructies
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Start belasten
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-enkel
- Zn oefeninstructies
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Beoordelen noodzaak VOSM bij volledig radiologisch consolidatie
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Pseudo‐artrose
 • - Osteonecrose (m.n bij type 2 en hoger)
 • - Artrose (onderste en  bovenste) spronggewricht
 • - Arthrose talonaviculair of tussen naviculare en cuneiforme
 • - Diep veneuze trombose
 • - Hawkins type 1: kans op AVN 15%
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus  superficialis, n. saphenus)
 • - Arthrose bovenste spronggewricht (BSG) en onderste spronggewricht(OSG)
 • - Arthrose talonaviculair of  tussen naviculare en cuneiforme
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion/malunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Hawkins type 2: kans op AVN 50%
 • - Hawkins type 3: kans op AVN 90%
 • - Hawkins type 4: kans op AVN 90-100%