Loading...

Calcaneusfractuur

Calcaneusfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-12-2015
Oorzaak
 • Direct inwerkend geweld (axiaal) door bijvoorbeeld val van grote hoogte (HET)
 • Synoniem: Casanova fractur, Lovers fracture

Informatie film calcaneus fractuur (in het kort)

Lichamelijk onderzoek
 • - Voet niet te belasten
 • - Lokale zwelling en brede plompe voet
 • - Hak in valgus en verstreken lengtegewelf
 • - Drukpijn over hielbeen
 • - (As-) drukpijn
 • Geassocieerde letsels
 • - 10% lumbale wervelfracturen
 • - 10% bilaterale calcaneusfractuurDiagnostiek
 • - X-voet lateraal
         - Hoek van Böhler: normaal 20°-40°
                    1ste lijn: bovenste rand tuberositas posterior calcaneus naar
                    apex achterste deel articulus subtalaris
                    2de lijn: apex achterste deel articulus subtalaris naar
                    processus anterior van de calcaneus
         - Critical angle of Gissane: 130°-145°
 • - X-calcaneus (Axial view - Harris view)

 • - X-LWK

 • - CT-scanClassificatie
Classificatie naar locatie
A: Perifere avulsiefractuur van processus anterior
B: Perifere avulsiefractuur van sustentaculum tali
C: Centrale fractuur van calcaneus, eendentype
D: Centrale fractuur van calcaneus, gewrichtsvlakdepressie, Essex Lopresti


Classificatie volgens Sanders (CT-classificatie)
- Type 1: Alle intra-articulaire fracturen <2mm dislocatie, ondanks hoeveelheod fragmenten
- Type 2A: 1 primaire fractuurlijn door laterale aspect van posterieure facet ("Y"-shaped)
- Type 2B: 1 primaire fractuurlijn door centrale aspect van posterieure facet ("Y"-shaped)
- Type 2C: 1 primaire fractuurlijn door mediale aspect van posterieure facet met dwarse fractuur door corpus van calcaneus
- Type 3AB: 2 primaire fractuurlijnen, 1ste door laterale kant van posterieure facet en 2de door centrale kant
- Type 3AC: 2 primaire fractuurlijnen, 1ste door laterale kant van posterieure facet en 2de door mediale kant
- Type 3BC: 2 primaire fractuurlijnen, 1ste door centrale kant van posterieure facet en 2de door mediale kant
- Type 4: 3 of meer primaire fractuurlijnen met >2mm intra-articulaire dislocatie (ernstig comminutief)
Classificatie naar locatie
A: Perifere avulsiefractuur van processus anterior B: Perifere avulsiefractuur van sustentaculum tali
C: Centrale fractuur van calcaneus, eendentype D: Centrale fractuur van calcaneus, gewrichtsvlakdepressie, Essex Lopresti


Sanders CT-classificatieConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Extra-articulaire (Sanders type 1) fracturen met geringe tot geen dislocatie
 • - Intra-articulaire fracturen met geringe tot geen dislocatie
 • - Zeer comminutieve fracturen


(Na-)behandeling:
 • - Gips of drukverband voor 2 weken
 • - Gipsimmobilisatie 8 weken


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 8 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden (op indicatie)
- Gipswissel naar circulair onderbeensgips (COBG)
- Onbelast
- Gips evt. verwijderen
- Belasten op geleide van pijn
- Oefeninstructies BSG en OSG
- Start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Oefeninstructies BSG en OSG
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Zn oefeninstructies
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Operatieve behandeling
Indicaties:
 • - Intra-articulaire fracturen met dislocatie, afhankelijk van Gissane en Böhler
 • - Operatie afhankelijk van patient: leeftijd,  comorbiditeit, roken, diabetes 


(Na-)behandeling:
 • - Binnen 2 weken opereren
 • - Onbloedig repositie door distractie en percutane schroeffixatie
 • - Sanders type 2 en 3: Open repositie en plaatfixatie (Plaatosteosynthese AO‐klein calcaneusplaat of hoekstabiele ao klein calcaneusplaat)
 • - Sanders type 4: Primair subtalaire arthrodese overwegen
 • - Oefenstabiel: onbelast gedurende 12 weken


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden
- Hechtingen verwijderen
- Oefeninstructies BSG en OSG
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Oefeninstructies BSG en OSG
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Start belasten
- Oefeninstructies BSG en OSG
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Zn oefeninstructies
- Zn fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-calcaneus
- Beoordelen noodzaak VOSM bij volledig radiologisch consolidatie
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Verminderde functie in onderste spronggewricht (OSG)
 • - Pijn bij belasten, met name bij lopen (o.a. lateral impingement peroneus en m. tibialis posterior pezen bij verbreding calcaneus)
 • - Artrose OSG wv subtalaire artrodese
 • - Slechte pasvorm achtervoet (confectieschoenen)
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Wondrandnecrose
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. suralis)
 • - Verminderde functie in OSG
 • - Artrose OSG en CC gewricht wv subtalaire artrodese of triple artrodese
 • - Slechte pasvorm achtervoet (confectieschoenen)
 • - Pijn bij belasten, met name bij lopen (o.a. lateral iompingement peroneus en m. tibialis posterior pezen bij verbreding calcaneus)
 • - Dorsaal teruglopen van spongiosaschroeven