Loading...

Fractuur os naviculare

Fractuur os naviculare
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-12-2015
Oorzaak
 • - Zeldzaam
 • - Hoogenergetisch letsel
 • - Avulsiefracturen ook bij relatief simpele verzwikkingenLichamelijk onderzoek
 • - Pijn en zwelling voetrug, of mediale rand van de voet
 • - Vaak onderdeel van uitgebreider voetletselDiagnostiek
 • - X-voet AP, lateraal en 3/4 opname
 • - CT-scan
 • - Let op os tibiale externum is een normaal variant en lijkt op een avulsiefractuur van het os naviculare

Os tibiale externum

Os naviculare fractuur
met begeleidend letselClassificatie
 • - Avulsiefracturen (m.n van m. tibialis posterior)
 • - Corpusfractuur (zeldzaam)
 • - Stressfractuur van het os  naviculare Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Niet gedisloceerde fracturen
 • - Ernstig comminutieve fracturen (niet-reconstueerbaar)
 • - Avulsiefracturen


(Na-)behandeling:
 • - Gipsimmobilisatie (eventueel partieel belast)
 • - 6 weken


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden
- X-voet: stand conform?
- Gipswissel naar circulair onderbeengips (COBG)
- X-voet
- Gips verwijderen
- Belasten mobiliseren
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapieOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Corpus fracturen
 • - Intra‐articulaire fracturen met dislocatie die te reconstrueren zijn


(Na-)behandeling:
 • - Bloedige repositie en schroeffixatie of plaatfixatie
 • - Bedrust en been hoog gedurende 3‐5 dagen
 • - 12 weken onbelast
 • - Eventueel vanaf 6 weken partieel belasten (20kg)


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden (op indicatie)
- Hechtingen verwijderen
- Oefeninstructies
- Functiecontrole
- X-voet
- Oefeninstructies, evt. partieel belasten
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Start belasten
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Beoordelen noodzaak VOSM bij volledig radiologisch consolidatie
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Pseudoarthrose
 • - Arthrose talonaviculair of tussen naviculare en cuneiforme
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus  superficialis, n. saphenus)
 • - Arthrose bovenste spronggewricht (BSG)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion/malunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Avasculair necrose (AVN) os naviculare
 • - Arthrose talonaviculair of  tussen naviculare en cuneiforme