Loading...

Fractuur basis MT V

Fractuur basis MT V
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-12-2015
Oorzaak
 • - Acute geforceerde adductie van de voorvoet (inversie letsel op de supinatielijn)
 • - Direct inwerkend trauma
 • - Insufficiëntiefractuur (marsfractuur)Lichamelijk onderzoek
 • - Pijn en zwelling tpv basis MT 5 cq laterale voetrand
 • - Afwikkelen van de voet is pijnlijk
 • - Weinig tot geen zwellingDiagnostiek
- X-voet AP, lateraal en 3/4 opnameClassificatie
Klassieke classificatie volgens zones van Dameron

Zone 1: - Intra-articulair
- Avulsiefractuur m. peroneus brevis met of zonder dislocatie
- Metafysaire fractuur basis MT5
- Synoniem: Dancers Fracture

Zone 2: - Extra-articulair
- Overgang diafyse en metafyse
- Synoniem: Klassieke Jones

Zone 3: - Extra-articulair
- Meestal insufficiëntie/stress fractuur
- Synoniem: Mars fractuur

Classificatie volgens metafysaire en meta-diafysaire zones MT5
(van belang bij behandeling)

1. Metafysaire zone
2. Meta-diafysaire zone
Zones van Dameron


Metafysaire en meta-diafysaire zones MT5
Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Fracturen <2mm dislocatie


(Na-)behandeling:
 • - Metafysaire fractuur (zone 1): 1 week drukverband gevolgd door 4 weken enkelbrace, bij veel pijn --> gips
 • - Meta‐diafysaire fractuur (zone 2): Overweeg operatieve behandeling, eventueel als alternatief onderbeensgips 10 weken (6 weken onbelast - 4 weken loopsgips)


Follow-up:
Poliklinische follow‐up met enkelbrace
Na 1 week Na 5 weken Na 3 maanden (op indicatie)
- Herbeoordeel juistheid diagnose metafysaire fractuur
- Drukverband af
- Enkelbrace aanmeten (alternatief: Geisha gipsschoen)
- Brace af
- Beoordeel klinisch consolidatie
- X-voet op indicatie
- Beoordeel klinische consolidatie
- X-voet


Poliklinische follow‐up met gips
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
- X-voet: stand conform?
- Gipswissel naar circulair onderbeengips (COBG)
- Onbelast mobiliseren
- X-voet
- Evt. gipswissel
- Belasten in gips
- Gips af
- Functiecontrole
- X-voet: tekenen van consolidatie?
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Zn start fysiotherapieOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Fracturen >2mm dislocatie
 • - Overweeg bij meta‐diafysaire fractuur


(Na-)behandeling:
 • - Osteosynthese met compressie (trekschroef) of Zuggurtung
 • - 2 weken onbelast, eventueel gips
 • - Na 2 weken belasten op geleide van de pijn in schoen met stevige zool


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie) Na 12 maanden (op indicatie)
- Hechtingen verwijderen
- Oefeninstructies
- Belasten op geleide van de pijn
- Functiecontrole
- X-voet
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Start belasten
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- X-voet
- Beoordelen noodzaak VOSM bij volledig radiologisch consolidatie
- Tekenen/klachten van artrose?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Kans op pijnlijke pseudo-artrose voornamelijk bij zone 2 (meta-diafysair)
 • - Mal-union
 • - Arthrose TMT 5
 • - Functio laesa
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. suralis)
 • - Arthrose TMT 5
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze tromboseReferenties