Loading...

Laparoscopische hemicolectomie rechts

Laparoscopische hemicolectomie rechts
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 06-04-2018
Operatieverslag Laparoscopische hemicolectomie rechts
Indicatie:
Verdenking dubbeltumor (ascendens en transversum) cT1/2N0M0 radiologisch, histologisch niet bevestigd

Verslag:
Time out procedure. Antibiotica profylaxe middels Kefzol 1000mg iv en Flagyl 500mg iv. Algehele anesthesie. Endotracheale intubatie. Patient in rugligging. Desinfectie met chloorhexidine en afdekken. Verres naald ter plaatse van Palmers point. Aanleggen pneumoperitoneum. Subumbilicale incisie. Over de scoop inbrengen van 11mm trocar. Onder zicht plaatsten van een 12 mm trocar paramediaan links ter hoogte van umbilicus, 5mm trocar links onder en een 5 mm trocar rechtsonder. De inktmarkering bevindt zich in het colon ascendens en colon transversum. Geen peritonitis carcinomatosa of ascites. Het omentum wordt opgeslagen boven de lever. Het coecum wordt opgetild, waardoor de contour van ileocolische vaatsteel duidelijk wordt. Net onder de vaten wordt het peritoneum geopend met de Thunderbeat Olympus. We komen in het vlak boven het retroperitoneum. Het duodenum wordt gezien en intact gelaten. Opspannen van het colon naar caudaal en losmaken het omentum en de gastrocolische ligamenten. Lateraal mobiliseren van het colon ascendens over de lijn van Toldt. Mobiliseren van de flexura hepatica. Het colon ascendens is nu volledig mobiel. Nu isoleren van de a. ileocolica en clippen met Hem-O-Locks. De v. ileocolica wordt diathermische verzorgd. Diathermisch doornemen van mesocolon. Bepalen van resectie vlak ter plaatse van distale ileum en colon transversum. Doornemen met ECHELON FLEX ENDOPATH Stapler ECR60B Blauw (hoogte 1.5mm). Het preparaat ligt nu volledig los. Pfannenstiel incisie. Inbrengen van Alexis O Woundprotector small. Verwijderen van preparaat en afgeven voor PA. Sluiten van fascie met PDS 0. Aanleggen van pneumoperitoneum. Kleine tomie in terminale ileum en colon transversum. Opvoeren van de ECHELON ENDOPATH ECR60D Goud (hoogte 1.8mm). Intracorporele side-to-side anastomose. Overhechten van defect bij de anastomose met V-loc. Repositie van de anastomose en bedekken met omentum. De huid wordt intracutaan gehecht met Monocryl 3.0. Sign out procedure. Geschat bloedverlies 50cc.

Post-operatieve conclusie:
Laparoscopische extended hemicolectomie rechts met side-to-side intracorporele gestapelde anastomose

Post-operatieve instructies:
- Anticoagulantia: Fragmin 1dd5000IE sc
- Voeding:
                      dag 0: Vloeibaar + drinkvoeding, max. 800 ml
                      dag 1: Zacht En+ (energieverijkt) / E+ (eiwitverrijkt) en 2 pakjes drinkvoeding
                      dag 2: Normaal en 2 pakjes drinkvoeding
- Catheter: Urethracatheter
- Urineproductie: >30cc per uur
- Infuus: voor de nacht afbouwen naar 500 ml/24 uur (dagelijkse vochtintake 1,5-2 L/24 uur)
- Vochtbalans bijhouden
- Lab: Dag 1,3 & 5 Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine, Hb, Ht, Leuco en CRPAlgemene gegevens Laparoscopische hemicolectomie rechts
 • - Kans op conversie
 • - Duur van operatie
 • - Duur van gebruik intraveneuze pijnstilling
 • - Start orale intake
 • - Dag van 1ste post-operatieve flatus
 • - Duur van ziekenhuisopname
 • - Per-operatief bloedverlies
 • 18.9 %
 • 168.7 min
 • 45.7 uur
 • 3.87 dagen
 • 2.68 dagen
 • 7.4 dagen
 • 97.3mlVragen aan patholoog bij preparaat
Minimale gegevens voor patholoog:
 • - Neoadjuvante therapie
 • - Lokalisatie van de tumor
 • - Type operatie
 • - Aanvullende klinische gegevens:
 •            + Obstructie
 •            + Perforatie
 •            + Familiaire belasting
 •            + IBD
Vragen voor patholoog:
 • Macroscopie
 • - Locatie van de tumor
 • - Maximale tumordiameter
 • - Afstand tot het dichtstbijzijnde resectievlak en melden welk resectievlak dat is
 • - Perforatie
 • - Kwaliteit van chirurgie (compleetheid van mesorectale oppervlak)
 •  
 • Microscopie
 • - Histologische typering van de tumor
 • - Histologische gradering van de tumor
 • - Invasiediepte (T-stadium)
 • - Lymfatische invasie
 • - Resectieranden
 • - Aantal onderzochte en aangedane lymfklieren (N-stadium)
 • - Extramurale vaatinvasie
 • - Aanwezigheid van significante tumorregressie (na neoadjuvante therapie)
 • - Histologisch geverifieerde metastasen op afstandComplicaties
 • - 30-dagen complicaties
 • - 30-dagen mortaliteit
 • - Wondinfectie
 • - Urineweginfectie
 • - Pneumonie
 • - Naadlekkage
 • - Nabloeding
 • 16.8%
 • 1.2%
 • 4.8%
 • 3.6%
 • 2.4%
 • 2.3%
 • 0.9%Lymfeklierdissectie
Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) 3
D1 Complete dissectie van epiploische lymfeklieren vastzittend aan de het colon en paracolische lymfklieren langs de marginale arterien in het relevante colonsegment en geen of incomplete dissectie langs de tumor-aanvoerende arterieen.
D2 Complete D1 dissectie en intermediate lymferklieren langs de tumor-aanvoerende arterien (ileocolica, colica dextra, colica media, colica sinistra, sigmoid of mesenterica inferior van de origo van laatste sigmoiale tak tot de origo van de a. colica sinsitra)
D3 Complete dissectie van D1 en D2 en centrale lymfeklieren
- Linkszijdig tumoren : langs a. mesenterica inferior tussen aorta en a. colica sinistra
- Rechtszijdige tumoren (o.a. mid-transversum): lymfklieren langs de v. mesenterica superior
D4 Complete dissectie D1 tot D3 langs de aorta en v. cava inferior of a./v. mesenterica superior centraal naar de origo can de a. colica mediaReferentiesReferenties