Loading...

Laparoscopisch dubbelloops colostoma

Laparoscopisch dubbelloops colostoma
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 04-07-2016

Laparoscopisch dubbelloops colostoma
Operatie-verslag: Dubbelloops colostoma
Indicatie: Stenoserend rectumcarcinoom cT3N2M1

Verslag: Patiënt in rugligging. Algehele anesthesie. Algemene narcose. Cefazoline 1000 mg en Metronidazol 500 mg profylaxis. Rectaal toucher: geen RIP palpabel. Ontsmetten met Chloorhexidine en steriel afdekken. Open introductie volgens Hasson met blunt tip trocar supraumbilicaal in de mediaanlijn. Onder zicht plaatsen van 5 mm trocar ter hoogte van stomasite links. 5 mm trocar suprapubisch. Laparoscopie: geen peritonitis carcinomatosa / geen levermetastasen / minimaal sT3 rectumcarcinoom. Mobilisatie terminaal ileum en coecum en colon ascendens. Mobilisatie langs lijn van Toldt van colon descendens en sigmoid. Controle hemostase. Aanleggen van dubbelloopscolostoma op overgang colon descendens/sigmoid (buiten vascularisatiegebied van arteria mesenterica inferior). Maken van rozet ter hoogte van de voorafgetekende stomaplaats links mesogastrisch transrectaal en via kruisgewijze incisie van voorste en achterste fascieblad van de linker m. rectus doorhalen van de stomalis met controle op rotatie. Plaatsen van stomabrug. Verwijderen van de trocars. Geen bloeding ter hoogte van de trocarsites. Desufflatie. Sluiten fascia supra-umbilicaal Novosyn 2.0 en Flexocrin 3.0 transcutane hechtingen voor de huid.

Openen van de stomalis en circulair everterend inhechten met Novosyn 3.0. Vitaal stoma op lengte. Stomaplaat. Stomazakje.

Conclusie: Dubbele colostoma op overgang colon descendens / sigmoid in verband met een stenoserend rectumcarcinoom

Bloedverlies: 10 cc
Peroperatieve complicaties: geen

Instructies snijders:
Voeding per OS: Ja, Fast-track
Cathethers: Nee
Drains: Nee
Tampons: Nee Opnameduur: 5
Ontslagdatum:
Controle: ja
Controle datum: 10-12 dagen
Controle gecombineerd met: Oncologie-verpleegkundige, Stoma-verpleegkundige
Contact met familie gehad postop: ja