Loading...

Diagnostische laparoscopie (DLS)

Diagnostische laparoscopie (DLS)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 22-02-2017

Diagnostische laparoscopie (DLS)
Operatieverslag Diagnostische laparoscopie (DLS)
Indicatie: Verdenking peritonitis carcinomatosa bij status na ... bij ..-jarige man/vrouw

Verslag: Time Out Procedure (TOP). Rugligging met beide armen in 90 graden abductie. Patiënte heeft uitgeplast. Alghele narcose. Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoïdeus tot suprapubisch. Geen antimicrobiële Drukbegrenzer van de insufflator op 12 mm Hg. Mediane huidincisie (mesje 10). Vrijprepareren tot op de voorste rectusschede en thv de linea alba een lengte-incisie van 1,5 cm. Digitaal manipuleren van de preperitoneale ruimte en met Langebeckhaken het peritoneum à vue brengen en inknippen. Open introductie van een 11 mm blunt tip trocar. Aanleggen van pneumoperitoneum met CO2-gas (high flow (12 l/min.). Introductie van een 30°-scoop. Onder zicht introductie van een twee 5 mm disposable suprapubische trocar in linker flank. Inspectie van het gehele abdomen en maken van foto’s. Er zijn geen aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa. Verwijderen van de trocars onder zicht, desouffleren van het pneumoperitoneum, sluiten van de fascie van de voorste rectusschede met Vicryl® 3.0 Sluiten van de huid met Monocryl ® 3.0 intracutaan. Sign out procedure. 2 cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Diagnostische laparoscopische zonder aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa

Peritoneal Cancer Index (PCI):


PCI-score tussen 0-39
RegioLaesie grootteRegioLaesie grootteLaesie grootte score
0Centraal9Bovenste deel jejunum LS 0: Geen tumor
1Rechts boven10Onderste deel jejunumLS 1: Tumor tot 0.5cm
2Epigastrio11Bovenste deel ileum LS 2: Tumor tot 5.0cm
3Links boven12Onderste deel ileumLS 3: Tumor > 5 cm of samenvloeiing
4Linker flank
5Links onder
6Pelvis
7Rechts onder
8Rechter flank