Loading...

Laparoscopische ileocoecaalresectie

Laparoscopische ileocoecaalresectie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-06-2017

Laparoscopische ileocoecaalresectie
Operatieverslag ileocoecaalresectie
Indicatie: Bij colonoscopie en CT-abdomen het beeld van invaginatie ileocoecaal met mogelijke een submucosale tumor (GIST)

Verslag: Time Out Procedure (TOP). Antibiotica profylaxe met Kefzol 1000mg en Flagyl 500mg intraveneus. Patient in rugligging met beide armen in 90 graden abductie. Algehele narcose. Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoïdeus tot suprapubisch. Drukbegrenzer van de insufflator op 12 mm Hg. Supraumbilicale huidincisie. Vrijprepareren tot op de voorste rectusschede en thv de linea alba een lengte-incisie van 1,5 cm. Digitaal manipuleren van de preperitoneale ruimte en naar intra-peritoneaal. Open introductie van een 11 mm blunt tip trocar. Aanleggen van pneumoperitoneum met CO2-gas (high flow (12 l/min.). Introductie van een 30°-scoop. Onder zicht introductie van een 5 mm disposable suprapubische trocar en 11mm in linker flank. Inspectie van het gehele abdomen. Er blijkt geen sprake van een invaginatie. Er wordt toch besloten om een ileocoecaalresectie te verrichten. Mobiliseren van het coecum door de peritoneale omslagplooi diathermische te incideren. Dwarse huidincisie in rechter onderkwadrant ter plaatse van McBurney Klieven van aponeurose van de m. obliquus externus, m. obliquus internus en m. transversus in de vezelrichting. Openen van peritoneum. Luxeren van coecum en terminale ileum. In het coecum zit een 3cm grootte mobiele zwelling. Proximaal van de afwijking in het terminale ileum wordt een venster gemaakt in het mesenterium waarna het ileum met een GIA wordt gekleifd. Voorbij het coecum klieven van het colon ascendens eveneens met GIA. Vervolgens, dicht langs de darm met de Harmonic Ace. Ligatuur door de a. ileocolica met Vicryl 3.0. Verwijderen van het preparaat. Handgelegde isoperistaltische anastomose side-to-side atraumatische dubbel gewapende 3.0 PDS. Hemostase. Het peritoneum sluiten met Vicryl 3.0. Sluiten van de aponeurose met PDS 0. De subcutis wordt geapproximeerd met Vicryl 3.0. Insufflatie. Het omentum wordt over de anastomose gelegd. Verwijderen van de trocars onder zicht. Desufflatie. Sluiten van de fascie van de voorste rectusschede met Vicryl 3.0 Sluiten van de huid met Monocryl 3.0 intracutaan. Ropivacine 0.75% 20cc. Sign out procedure. 10 cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusies: Laparoscopische ileocoecaalresectie bij verdenking GIST tumor

Post-operatieve instructies:
- Anticoagulantia: Fraxiparine 1dd2850IE sc
- Voeding:
                      dag 0: Vloeibaar + drinkvoeding, max. 800 ml
                      dag 1: Zacht En+ (energieverijkt) / E+ (eiwitverrijkt) en 2 pakjes drinkvoeding
                      dag 2: Normaal en 2 pakjes drinkvoeding
- Catheter: Urethracatheter
- Urineproductie: >30cc per uur
- Infuus: voor de nacht afbouwen naar 500 ml/24 uur (dagelijkse vochtintake 1,5-2 L/24 uur)
- Vochtbalans bijhouden
- Lab: Dag 1,3 & 5 Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine, Hb, Ht, Leuco en CRP