Loading...

Incontinentia alvi

Incontinentia alvi
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 18-01-2018
Algemeen
 • - Fecale incontinentie: Ongewild verlies van gas, vocht of feces
 • - Incidentie: 1,5-5%
 • - Prevalentie: Hoger bij vrouwen en ouderenEtiologie
 • - Verminderde sfincterfunctie
        * Sfincterletsel ten gevolge van partus (ruptuur, episiotomie), anorectale chirurgie (hemorroïdectomie, sfecterotomie) of trauma (ongevallen, ongewenste seksuele pentratie)
       * Pudendusneuropathie (“idiopathische incontinentie”) als gevolg van rekbeschadiging door chronisch obstipatie of langdruig persen tijdens de partus
       * Rectumprolaps
 • - Verminderde rectale capaciteit (bijvoorbeeld bij IBD of radiatie) of “pouch” falen
 • - Neurologische ziekten waarbij het centrale zenuwstelsel en/of de bekkenbodem betrokken is
 • - Fecale impactie met als gevolg overloopincontinentie
 • - (Chronisch) diarree, waarbij het gehele continentiemechanisme op de proef wordt gesteld
 • - Congenitale aandoeningen, al of niet behandeld (anusatresie, ziekte van Hirschsprung, spina bifida)Klinische presentatie
Anamnese:
 • - Duur, aard en frequentie van ongewild verlies
 • - Aspect van de ontlasting
 • - Chronische diarree of is de ontlasting wisselend vast, keutelig en dan weer dun (overloopincontinentie)
 • - “Traumatische” bevalling (vaginaal, episiotomie, duur van bevalling, kunstverlossing )?
    * Uitscheuring kringspier 1
    * Rek op n. pudendus bij langdurig persen in de uitdrijvingsfase 2
 • - Hoeveelheid koffie,thee en/of alcohol?
 • - Medicijngebruik
 • - Darmonstekingen / IBD / chirurische, gynaecologische – of urologische ingrepen / neurologische afwijkingen
 • - Gebruik van incontinentiemateriaal
 • - Beperking in dagelijkse leven (“sociaal isolement”)
Lichamelijk onderzoek:
 • - Inspectie perineum, vagina en anus: littekens van eerdere operaties? Episiotomie ?
 • - Persen: mucosaprolaps?, rectumprolaps?, rectocele? en descensus perinei (verzakkende bekkenbodem)
 • - Sfincterspanning in rust en bij aanspannen
 • - Defect in sfincter bij rectaal toucher in rust en bij aanspannenDifferentiaal diagnose
 • - Hemorroiden
 • - Perianale fistels
 • - Proctitis / IBDClassificatie
Classificatie volgens Parks 3
Graad 1 Continent
Graad 2 Incontinent voor flatus, vocht
Graad 3 Incontinent voor dunne ontlasting
Graad 4 Incontinent voor vaste ontlastingDiagnostiek
 • Anale endo-echografie
 • - Aanwezige sfincterdefecten
 • - Sfincterlengte (normaal 2,5-5cm)
 •  
 • Defecografie
 • - bij uitgesproken prolapsgevoel
 •  
 • Minder bijdragend aan klinische besluitvorming:
 • Anorectale sensibilteitsmeting
 •  
 • Anale manometrie
 • - Rustdruk (normaal 45-70 mmHg)
 • - Aanspandruk (normaal vrouw: 40-80 mmHg / man: 50-165 mmHg)Conservatieve behandeling
 • - Adequate vochtinname en vezelrijk dieet
 • - Vermijden overmatig thee en koffie gebruik
 • - Movicolon of Psylliumvezels bij obstipatie-klachten
 • - Bij uitzondering loperamide in voor patiënten uitzonderlijke situaties
 • - Bekkenbodemfysiotherapie (50% succes 4):
     * Oefentherapie voor de kringspier met aandacht voor aandrang en respons
     * Biofeedbacktraining teneinde de coördinatie van de sfincters en het gevoel van het rectum te verbeteren
     * Evt. rectale ballontraining of elektrostimulatie
 •  
 • Opties in 2de instantie:
 • - Bij onbehandelbare incontinentie: proefbehandeling colestyramine of intermitterend gebruik van loperamide
 • - Rectaal spoelen in de ochtend
 • - Aanbrengen van anale tamponOperatieve behandeling
 • Indien conservatieve maatregelen onvoldoende effect hebben bij een bewezen sfincterdefect met endo-echografie bestaat er een indicatie voor een sfincterplastiek (70% verbetering 5-8)
 • Sacrale neurostimulatie bij onbehandelbare faecale incontinentieBekkenbodemfysiotherapie
Verwijzing BekkenbodemfysiotherapieReferenties