Loading...

Peri-operatief glucoseregulatie

Peri-operatief glucoseregulatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 15-02-2014
Algemeen
 • - Streefwaarde glucose 5-12 mmol/L
 • - Vermijd hypoglykemie
 • - Nadeel van bijpsuiten is dat je eigenlijk te laat bent; de hyperglykemie is al opgetreden.
 • - Door naspuiten kun je schommelingen induceren. Soms even accepteren en doseringen voor volgende dag aanpassen.
 •  
 • - (ultra) Kortwerkende insuline: Humaline, Novorapid, Humalog
 • - Middellang/langwerkend insuline: Insulatard, Levemir, Lantus
 • - Bifasisch preparaat: Mixtard, NovomixProtocol peri-operatief diabetesbeleid
 • Indicatie: Bij patiënten die nuchter moeten zijn voor operatie. zodra patiënt weer een volledige maaltijd kan nuttigen wordt er overgegaan op thuismedicatie.
 •  
 • - Bij kalium <3,5 bij starten protocol, start KCL 80 mmol/24 uur
 • - Bij ontslag controle via eigen internist of huisarts na 6-8 weken
 •  
 • Schema 1: Patiënt gebruikt orale medicatie
 • Op OK-dag:
 • - Stop thuismedicatie
 • - Start 2L glucose 5% infuus / 24 uur
 • - 4x per dag glucosedagcurve (GDC)
 • - Indien glucose > 12 komt, start Novorapid 0,5 EH/u iv
 • - Glucose à 3 uur zo lang pomp loopt
 •  
 • Schema 2:Dagdosis insuline <30 EH (alle EH kort- en langwerkende bij elkaar opgeteld
 • Op OK-dag:
 • - Stop thuismedicatie
 • - Start 2L glucose 5% infuus / 24 uur
 • - Start Novorapid 1.0 EH/u (behalve indien glucose <5 mmol is, pas bij 5 mmol starten)
 • - Glucose à 3 uur zo lang pomp loopt
 •  
 • Schema 3:Dagdosis insuline >30 EH (alle EH kort- en langwerkende bij elkaar opgeteld
 • Op OK-dag:
 • - Stop thuismedicatie
 • - Start 2L glucose 5% infuus / 24 uur
 • - Start Novorapid 2.0 EH/u (behalve indien glucose <5 mmol is, pas bij 5 mmol starten)
 • - Glucose à 3 uur zo lang pomp loopt2-4-6 Glucose bijspuitregel
 • - Elke 2 uur controle tot glucose <15 mmol is
 • - Glucose van > 10 mmol/L : 2 IE Novorapid + na 2 uur bloedsuikcontrole
 • - Glucose van > 15 mmol/L : 4 IE Novorapid + na 2 uur bloedsuikcontrole
 • - Glucose van > 2 0mmol/L : 6 IE Novorapid + na 2 uur bloedsuikcontroleRegel van 100
100: totale insuline hoeveelheid per 24 uur = aantal mmol/L daling op 1 EH kortwerkende insuline"Huisman-duim"
Gewenste mmol daling : 2 = hoeveelheid kortwerkende insuline