Loading...

Onderbeenamputatie

Onderbeenamputatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 22-07-2016
Operatieverslag Onderbeenamputatie volgens Burgess
Indicatie: Niet reconstrueerbaar vaatlijden (rechter/linker) been, Fontaine IV ischaemie bij -jarige (man/vrouw)

Verslag: Time Out Procedure. Antibitioca-profylaxe middels Kefzol 1000mg iv. Patient in rugligging met armen in 90 graden. (Algeheel / spinaal) anesthesie . Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta. Afdekken van (rechter/linker) been. Aftekenen van incisie. Tourniquet aanleggen met 250mmHg. De voorste incisie wordt circa 15 cm onder de gewrichtspleet dwars over het onderbeen gemaakt tot halverwege de omtrek mediaal en lateraal. Haaks daarop een incisie naar distaal in de lengterichting over een afstand van 14 cm. De beide uiteinden van de incisie worden dorsaal met elkaar verbonden via een dwarse incisie (incisie volgens Burgess). Ligeren en doornemen van de vena saphena magna. Naar de voorzijde wordt geprepareerd tot op de tibia met incisie van het periost. Dissectie door m. tibilias anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, fibularis brevis, fibularis longus tot op de membrana interossea cruris, waarbij de a. en v. tibialis anterior met Novosyn worden geligeerd. De n. fibularis (peroneus) profundus wordt licht opgespannen, alvorens te worden doorsneden, zodat de uiteinden zich in de spier terugtrekken. De tibia wordt vrijgeprepareerd. Het periost wordt over een afstand van 2 cm naar proximaal met een rasp afgeschoven. Met een (Gigli / oscillerende zaag) wordt de tibia schuin doorgezaagd. Hierna wordt het periost van de fibula geïncideerd en afgeschoven, waarna deze 1 cm hoger dan de tibia met een snijdende beentang wordt doorgenomen. Met een ééntandse haak in de mergholte wordt de tibia opgetild. De weke delen achter de fibula worden doorsneden tot en met het septum intermusculare posterior. Voorbij de botstomp worden de m. flexor digtorum longus en tibialis posterior doorgenomen. De a. en v. tibialis posterior worden met Novosyn geligeerd. De n. tibialis wordt licht opgespannen, alvorens te worden doorsneden, zodat de uiteinden zich in de spier terugtrekken. De a. en v. fibularis (peronea) worden met Novosyn geligeerd. De n. fibularis (peroneus) superficialis wordt licht opgespannen, alvorens te worden doorsneden, zodat de uiteinden zich in de spier terugtrekken. Distaal doornemen van de m. flexor hallucis longus, soleus, gastrocnemicus mediale, gastrocnemicus laterale zodat er een spierfascieflap ontstaat. Na klieven van de musculus triceps surae (m. soleus, gastrocnemicus mediale, gastrocnemicus laterale) wordt het onderbeen verwijderd. De n. suralis, die subcutaan in de spierflap van de m. triceps surae verloopt wordt licht opgespannen, alvorens te worden doorsneden, zodat het uiteinde zich in de spier terugtrekt. De voorste punt van de proximale tibiastomp wordt schuin afgevijld. De tibiaranden worden met een vijl afgevlakt. De bloedleegte opheffen. De duur van de bloedleegte bedroeg .. minuten. Controle op hemostase. De triceps surae flap wordt omgeklapt om de botstomp goed te bedekken. De fascie van de spierflap wordt na omklappen gehecht aan het voorste periost van de tibiastomp met geknoopte Novosyn. Vacuum redondrain subfasciaal (1) en subcutaan (2), die buiten het wondgebied door de huid worden geleid. Sluiten van de huid met (transcutane geknoopte 3.0 Dafilon/Ethilon/Agraves). Infiltratie wond met ..cc Ropivacaine 0,75%. Steriel gaas. Aanleggen van (stompverband / gipsverband). De femurstomp wordt hooggelegd. Sign-out. ..cc bloedverlies.

Postoperatieve conclusie: Onderbeenamputatie (rechts/links) volgens Burgess in verband met niet reconstrueerbaar vaatlijden (rechter/linker) been, Fontaine IV ischaemie bij -jarige (man/vrouw)

Post-operatieve instructies:
- Morgen Hb, Ht, trombocyten, Na, K, ureum, kreat
- Drains verwijderen indien <30cc productie
- Dekenboog
- Over 5 dagen uitpakken van stomp/gipsverband
- Over 14 dagen hectingen/staples verwijderen
- Revalidatiearts in consultAnatomie

Dwarsdoorsnede onderbeenIncisie

Incisie volgens BurgessComplicaties
 • - 30-dagen mortaliteit 1 : 7%
 • - Wondnecrose
 • - Wonddeshiscentie
 • - Infectie 1 : 9.3%
 • - Fantoomsensatie
 • - Fantoompijn
 • - Oedeem
 • - Contractuur
 • - Diep veneuze trombose
 • - Neurinoom
 • Huidproblemen
 • - Contactdermatitis
 • - Bacteriele folliculitis
 • - Epidermale cyste
 • - Verruceuze hyperplasie
 •  
 • Psychologische problemen
 • - Post-traumatische stressstoornis
 • - Seksuele dysfunctie
 • - Depressie (25-35%)
 • - Sociale isolatie
 • - Verlies van baan (financiele problemen)Referenties
1. Belmont PJ Jr1, Davey S, Orr JD, Ochoa LM, Bader JO, Schoenfeld AJ. Risk factors for 30-day postoperative complications and mortality after below-knee amputation: a study of 2,911 patients from the national surgical quality improvement program. J Am Coll Surg. 2011 Sep;213(3):370-8. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2011.05.019. Epub 2011 Jul 1.