Loading...

Bovenbeenamputatie

Bovenbeenamputatie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-08-2016
Operatieverslag Bovenbeenamputatie
Indicatie: Niet reconstrueerbaar vaatlijden (rechter/linker) been, Fontaine IV ischaemie bij -jarige (man/vrouw)

Verslag: Time Out Procedure. Patient kreeg reeds antibiotica clindamycine en ciproxin. Patient in rugligging met armen in 90 graden. Spinaal anesthesie. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta. Afdekken van beide benen. Aftekenen van Visbekincisie op 25 - 30 cm vanaf de trochanter majorpunt met gelijke voorste en achterste flap. Diathermisch doornemen van de subcutis. Ligeren en doornemen van de vena saphena magna. Schuin/concaaf diathermisch klieven van de musculus vastus medialis, rectus femoris, vastus intermedius en vastus lateralis. Aan de mediale zijde van het femur wordt de arteria en vena femoralis superficialis geïdentificeerd, geligeerd en doorgenomen. De nervus saphenus wordt zo proximaal mogelijk doorgenomen en niet geligeerd. Afschuiven van het periost van het femur en doornemen met (Gigli zaag / oscillerende zaag). Scherpe randen worden afgevijld. Aan de postero-mediale zijde vlak achter het femur worden de a. en v. femoralis profunda geïdentificeerd, geligeerd en doorgenomen. De n. ischiadicus wordt onder lichte tractie gekliefd en geligeerd. Inspuiten van 10cc Ropivacaine 0.75% in n. ischiadicus. Hierna wordt de achterzijde de musculus biceps femoris caput breve, biceps caput longum, semitendinosus, semimembranosus, gracilis, adductor magnus en sartorius doorgenomen met het amputatiemes.. Controle op hemostase. Voorste spierfascief¬lap wordt aan de achterste zonder spanning over de fe¬mur¬stomp tegen elkaar gelegd met een tabakzakhechting van Vicryl (myodese). Vacuum redondrain subfasciaal die buiten het wondgebied door de huid worden geleid. Sluiten van de huid met agraves.Steriel gaas. Aanleggen van stompverband. De femurstomp wordt hooggelegd. Sign-out. 50cc bloedverlies.

Postoperatieve conclusie: Bovenbeenamputatie (rechts/links) in verband met >niet reconstrueerbaar vaatlijden (rechter/linker) been, Fontaine IV ischaemie bij -jarige (man/vrouw)

Post-operatieve instructies:
- Morgen Hb, Ht, trombocyten, Na, K, ureum, kreat
- Drains verwijderen indien <30cc productie
- Dekenboog
- Over 5 dagen uitpakken van stomp/gipsverband
- Over 14 dagen hectingen/staples verwijderen
- Revalidatiearts in consultAnatomie

Dwarsdoorsnede bovenbeenIncisie

VisssenbekincisieOperatiefilm: BovenbeenamputatieComplicaties
 • - 30-dagen mortaliteit 1: 9%
 • - Wondnecrose
 • - Wonddeshiscentie
 • - Infectie
 • - Fantoomsensatie
 • - Fantoompijn
 • - Oedeem
 • - Contractuur
 • - Diep veneuze trombose
 • - Neurinoom
 • Huidproblemen
 • - Contactdermatitis
 • - Bacteriele folliculitis
 • - Epidermale cyste
 • - Verruceuze hyperplasie
 •  
 • Psychologische problemen
 • - Post-traumatische stressstoornis
 • - Seksuele dysfunctie
 • - Depressie (25-35%)
 • - Sociale isolatie
 • - Verlies van baan (financiele problemen)Referenties
1. Wise ES, McMaster WG Jr, Williamson K, Wergin JE, Hocking KM, Brophy CM. Preoperative Predictors of 30-Day Mortality and Prolonged Length of Stay after Above-Knee Amputation. Ann Vasc Surg. 2016 Feb;31:124-33. doi: 10.1016/j.avsg.2015.08.017. Epub 2015 Nov 23.