Loading...

Open aorta-bifemorale prothese

Open aorta-bifemorale prothese
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 15-09-2016
Operatieverslag Open aorta-bifemorale prothese
Indicatie: Aorta-bi-iliacale obstructie (Leriche) met Fontaine 2B vaatlijden bij .. jarige man

Verslag: Time-out procedure. Kefzol 1000mg intraveneus. Patient in rugligging met armen beide in 90 graden abductie. Algehele anesthesie met epiduraal. Inbrengen urine CAD. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta. Steriel afdekken van abdomen en beide liezen vanaf tepelhoogte tot supragenuaal. Palpatie van a. femoralis communis rechts. Longitudinale inguinale incisie rechts. Preparen van lateraal naar mediaal tot op de femorale bifurcatie. Teugelen met vesselloops van a. femoralis communis, a. femoralis profunda en a. femoralis superficialis. De vene die anterieur van de a. femoralis profunda dextra loopt (wordt opgeofferd / gespaard). Vochtig gaas in de wond. Palpatie van a. femoralis communis links. Longitudinale inguinale incisie links. Preparen van lateraal naar mediaal tot op de femorale bifurcatie. Teugelen met vesselloops van a. femoralis communis, a. femoralis profunda en a. femoralis superficialis. De vene die anterieur van de a. femoralis profunda sinistra loopt (wordt opgeofferd / gespaard). Vochtig gaas in de wond. Mediane laparotomie van xiphoid tot aan het pubis. Intra-abdominaal worden er geen afwijkingen gevonden. Het colon transversum en het omentum worden naar craniaal geklapt. Het dunnedarmpakket wordt naar rechts weggehouden met een groot vochtig gaas. Instellen van de buik met behulp van de Omni-Tract. Tafel met patient 10 graden over rechts laten kantelen. Incideren van het retroperitoneum over de proximale infrarenale abdominale aorta. Het duodenum wordt naar rechts lateraal geprepareerd door het klieven van het ligamentum van Treitz. Vrijpreparen van de aorta naar proximaal. De v. renalis sinistra wordt (gezien en gespaard / niet gezien). De a. renalis wordt geidentificeerd. Infrerenale plek bepalen voor de plaatsing van de klem. Dissectie naar distaal. De v. mesenterica inferior wordt (gespaard / geligeerd) om voldoende exposure te krijgen. De ureters worden beiderzijds gezien en gespaard. Heparinisatie met 5000IE heparine. Plaatsen van gebogen Debakey aortaklem op de iliacale vaten en daarna de proximale aorta. Aortatomie waarbij de arteriotomie wordt verlengd naar de iliacale as beiderzijds. Verwijderen van thrombus uit de aorta en schoonkrabben met een scherpe lepel. Er zijn enkele lumbale arteriën welke worden doorstoken met Vicryl. Proximaal inhechten van **mm x **mm Dacron bifurcatieprothese (AlboGraft® Polyester Woven Vascular Graft - Woven Bifurcated/Knitted Bifurcated - LeMaitre) volgens de inlaytechniek volgens Crawford met een 3-0 Prolene. Alvorens af te knopen flushen van de prothese, er is fraai aanbod. Vervolgens afknopen van de hechting. Teugelen van de beide prothesepoten naar de liezen. Vervolgens op maat knippen van de poten van de prothese. Lengtetomie over de (femorale bifurcatie / a. femoralis profunda / a. femoralis superficialis) rechts met gebogen Potts schaar verlengen voor voldoende lengte (2x de lengte van de diameter van de graftpoot). End-to-Side inhechten van prothese poot met doorlopende 5-0 Prolene. Lengtetomie over de (femorale bifurcatie / a. femoralis profunda / a. femoralis superficialis) links met gebogen Potts schaar verlengen voor voldoende lengte (2x de lengte van de diameter van de graftpoot). End-to-Side inhechten van prothese poot met doorlopende 5-0 Prolene. Alvorens af te knopen ontluchten en flushen van de prothesepoot. Na afknopen is de anastomose droog. Er zijn fraaie liespulsaties beiderzijds nadat de circulatie is vrijgegeven. Er is een fraai doppler signaal over de AFS beiderzijds distaal van de anastomose. Goed palpabele pulsatie over de bypass. Hemostase, daarna is het droog. Gazen en instrumenten worden geteld en kloppen. Sluiten van het retroperitoneum middels Vicryl 4-0. Sluiten van de fascie met 2x PDS-loop. Sluiten subcutis met Vicryl 3.0 en huid met Monocryl 3.0. Sluiten van de beide liezen in lagen, huid met Monocryl 3.0. Postoperatief liespulsaties beiderzijds en distale dopplersignalen aanwezig. Sign-out. ..cc bloedverlies. Familie postoperatief op de hoogte gesteld van de verrichtte ingreep.

Post-operatieve conclusie: Aorta-bi-femorale bypass **mm x **mm Dacron bifurcatieprothese(AlboGraft® Polyester Woven/Knitted Vascular Graft - Woven/Knitted Bifurcated - LeMaitre) via transperitoneale benadering ivm aorta-bi-iliacale obstructie (Leriche) met Fontaine 2B vaatlijden bij ..-jarige man

Postoperatieve instructies:
- Patiënt postoperatief naar ICU
- In de eerste 24 uur om de 2 uur controles van perifere pulsaties
- Een dag post-OK wondinspectie
- Morgen Hb, Ht, nierfunctie, leverfunctie, lactaat
- Wonden droog verbindenProthese
 • AlboGraft® Polyester Knitted Vascular Graft - Knitted Bifurcated - LeMaitre
 • - 12 mm x 7 mm (AMC1207 - 50cm)
 • - 14 mm x 7 mm (AMC1407 - 50cm)
 • - 14 mm x 8 mm (AMC1408 - 50cm)
 • - 16 mm x 8 mm (AMC1608 - 50cm)
 • - 16 mm x 9 mm (AMC1609 - 50cm)
 • - 18 mm x 9 mm (AMC1809 - 50cm)
 • - 18 mm x 10 mm (AMC1810 - 50cm)
 • - 20 mm x 10 mm (AMC2010 - 50cm)
 • - 20 mm x 11 mm (AMC2011 - 50cm)
 • - 22 mm x 11 mm (AMC2211 - 50cm)
 • - 24 mm x 12 mm (AMC2412 - 50cm)
 • INTERGARD Silver Knitted bifurcated - Maquet
 • - 12x6 mm (IGK1206S - 50cm)
 • - 14x7 mm (IGK1407S - 50cm)
 • - 16x8 mm (IGK1608S - 50cm)
 • - 18x9 mm (IGK1809S - 50cm)
 • - 20x10 mm (IGK2010S - 50cm)
 • - 22x11 mm (IGK2211S - 50cm)
 • - 24x12 mm (IGK2412S - 50cm)Pitfalls operatie
 • - Niervene dorsaal van aorta (1.8 - 2.4%)Complicaties
  Korte termijn complicaties
 • - Mortaliteit binnen 30 dagen (3.0-4.7%) 1-3
 • - Paralytische ileus
 • - Darmischemie
 • - Distale embolisatie / micro-embolieen ("trash feet")
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Pneumonie
 • - Longembolieen en diep-veneuze trombose
  Lange termijncomplicaties
 • - 5-jaars overleving (57.8-69.9%) 1-3
 • - Hernia cicatricalis (10-35%)
 • - Impotentie (10-25%)
 • - Naadaneurysma (aorta 0,2% - iliacaal 1,2% - femoraal 3%)
 • - Graftinfectie (0,5%)
 • - Aorta-enterische fistel (0,9%)
 • - Graft-trombose (3%) na 10 jaarFollow-up
 • - 2 weken (Vaatpoli bezoek, evt. hechtingen verwijderen)
 • - 3 maanden (Duplex bypass)
 • - 6 maanden (Duplex bypass)
 • - 1 jaar (Duplex bypass)
 • - Optioneel 2 jaar (Duplex bypass)Referenties
 • 1. Prinssen M, Verhoeven EL, Buth J, et al. A randomized trial comparing conventional and endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med. 2004;351(16):1607–1618.
 • 2. De Bruin JL, Baas AF, Buth J, et al. Long-term outcome of open or endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med. 2010;362(20):1881–1889.
 • 3. BW Propper, CJ Abularrage Long-term safety and efficacy of endovascular abdominal aortic aneurysm repair Vasc Health Risk Manag. 2013; 9: 135–141.