Loading...

Port-A-Cath

Port-A-Cath
Auteur: S.F.E. Paas, MD & J. Sprakel, MD - Laatste update: 08-11-2016
Operatieverslag Plaatsen Port-A-Cath v. subclavia via percutane techniek
Indicaties: Intraveneuze toegang voor langere termijn in verband met chemotherapie

Verslag: Time out procedure. Algehele narcose. Antibiotische profylaxe Kefzol 1000mg iv. Rugligging met het hoofd weggedraaid van de te opereren zijde en kussentje tussen schouderbladen. Steriel afdekken in vierkant van oorlel tot voorbij de tepel rij en van de voorste axillair lijn tot voorbij het sternum. Doorspuiten van de Port-a-Cath en de katheter met heparinewater. Aanprikken van v. subclavia met een Seldinger-naald. Opvoeren van de J-voerdraad en controle op premature ventriculair complexen. Terugtrekken van Seldinger-naald. Met een draaiende beweging opvoeren van de samengestelde dilatator over de J-voerdraad. Verwijderen van dilatator. Opvoeren van katheter over de J-voerdraad. Verwijderen van de peelable sheath iot de venen door beide handels van de sheath naar beneden te drukken. Bevestigen van steriele ECG kabel aan J-voerdraad verbonden met de universele adapter. Identificatie van positie waarin P-golf zijn maximale amplitude krijgt (splitsing v. cava superior en rechter atrium). Vervolgens de katheter nog 2 cm opvoeren. Deze ligt op 24cm. Verwijderen van de voerdraad, doorspuiten van de katheter met heparinewater, controle van de positie middels doorlichting. Diathermisch creëren van pocket lateraal van de tepel (0,5-1cm onder de huid).Luer-connector van katheter knippen en boorder bevestigen. Boor de katheter van het prikpunt naar het poortzakje. De aansluitingsring over de katheter schuiven. De katheter stevig op de uitgangscanule bevestigen. De aansluitingsring over de katheter en uitgangscanule schuiven. Controle van katheterverbinding door hier voorzichtig aan te trekken. De toegangspoort vastzetten met 2x 3-0 Vicryl aan de pectorale fascie. Controle op haemostase. Aanbrengen van een heparine slot middels Gripper-naald. Sluiten van de huid met Monocryl 3.0. Sign out procedure. 5cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Port-A-Cath linker v. subclavia (5F Pur of 6F Silicone Celsite – Braun) via percutane techniek

Post-operatieve instructies:
- X-thorax op verkoever of afdeling ter uitsluiting hemato-/pneumothorax
- Port-a-cath paspoort aan patient meegevenOperatieverslag Plaatsen Port-A-Cath v. cephalica via open techniek
Indicaties: Intraveneuze toegang voor langere termijn in verband met chemotherapie

Verslag: Time out procedure. Algehele narcose. Antibiotische profylaxe Kefzol 1000mg iv. Rugligging met het hoofd weggedraaid van de te opereren zijde en kussentje tussen schouderbladen. Steriel afdekken in vierkant van oorlel tot voorbij de tepel rij en van de voorste axillair lijn tot voorbij het sternum. Doorspuiten van de Port-a-Cath en de katheter met heparinewater. Huidincisie ter plaatse van groeve van Mohrenheim (deltopectorale groeve). Identificatie van v. cephalica en omcirkelen met Vesselloops. Kleine venetomie. Opvoeren van de J-voerdraad met katheter en controle op premature ventriculair complexen. Bevestigen van steriele ECG kabel aan J-voerdraad verbonden met de universele adapter. Identificatie van positie waarin P-golf zijn maximale amplitude krijgt (splitsing v. cava superior en rechter atrium). Vervolgens de katheter nog 2 cm opvoeren. Deze ligt op 26cm. Verwijderen van de voerdraad, doorspuiten van de katheter met Heparinewater, controle van de positie middels doorlichting. Diathermisch creëren van pocket lateraal van de tepel (0,5-1cm onder de huid). Katheter op maat knippen. De aansluitingsring over de katheter schuiven. De katheter stevig op de uitgangscanule bevestigen. De aansluitingsring over de katheter en uitgangscanule schuiven. Controle van katheterverbinding door hier voorzichtig aan te trekken. De toegangspoort vastzetten met 2x 3-0 Vicryl aan de pectorale fascie. Controle op haemostase. Aanbrengen van een heparine slot middels Gripper-naald. Sluiten van de huid met Monocryl 3.0. Sign out procedure. 5cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Port-A-Cath linker v. cephalica (5F Pur of 6F Silicone Celsite – Braun) via open techniek

Post-operatieve instructies:
- X-thorax op verkoever of afdeling ter uitsluiting hemato-/pneumothorax
- Port-a-cath paspoort aan patient meegevenComplicaties
 • - Hemato-/pneumothorax
 • - Luchtembolie
 • - Aneurysma / vals aneurysma
 • - Plexus brachialis letel
 • - Cardiale aritme, tamponade, perforatie
 • - Occlusie van katether
 • - Embolie / trombose
 • - Explantatie van de poort bij ontstekingsreactie
 • - Hematoom
 • - Heparine Induced Trombocytopenie (HIT)
 • - Infectie
 • - Migratie van poort of katether
 • - Tromboflebitis
 • - Angiospasme (arterieel)
 • - Herseninfarct of tromobose (arterieel)
 • - Leverfalen (arterieel)
 • - Pericarditis (arterieel)
 • - Ulcus gerelateerd aan cytotische medicijn (arterieel)
 • - Pinch-off-syndroom bij subclaviale route
        Klachten:
                   - Patient moet arm optillen om infusie mogelijk te maken
                   - Periodiek falen van katheter, zoals problemen met aspiratie en infusie
                   - Subclaviculaire pijn of zwellingen tijdens infusie
                   - Hartkloppingen of pijn van de borst
        Therapie: Verwijderen Port-A-Cath