Loading...

Axillo-femorale bypass

Axillo-femorale bypass
Auteur: B. Reichmann, MD PhD - Laatste update: 31-10-2016
Operatieverslag Axillo-femorale bypass
Indicatie: Fontaine (III / IV) bij ...

Verslag: Time-out procedure. Antibiotica profylaxe Kefzol 1000mg iv op de holding. Patient in rugligging. Algehele anaesthesie. Desinfectie middels Chloorhexidine en steriel afdekken. Incisie onder via een incisie parallel caudaal van de rechter/linker clavicula. Vrijleggen en teugelen van de arteria axillaris rechts/links. De arterie is soepel. Vervolgens vrijprepareren van de a. femoralis bifurcatie aan de ipsilaterale zijde De AFC, AFS en AFP worden vrijgelegd en gecontroleerd middels vesselloops. Hepariniseren met 5000 EH. Klemmen van de a. axillaris en end-to-side anastomose middels een 5-0 Prolene met een gewapende Dacron ***mm prothese. Tunnelen van de graft subcutaan. Via een hulpincisie wordt de prothese vervolgens naar de *** lies getunneld waarbij tordatie wordt voorkomen. Afklemmen van de femoralisbifurcatie. Lengte arteriotomie in de AFC, verrichten van een lokale endarteriëctomie van de femoralisbifurcatie. Vervolgens inhechten van de bypass op de femoralis bifurcatie. Alvorens af te knopen wordt de prothese geflushed en ontlucht. Naden droog na achterlaten van Tachosil. Fraaie doppler signalen over de AFS distaal van de anastomose. Tellen van gazen en instrumenten, deze kloppen. Sluiten van de subcutis, geen redon, huid met monocryl. Sign-out.

Post-operatieve conclusie: Axillo-femorale bypass rechts / links

Post-operatieve instructies:
- Patient postoperatief naar de afdeling
- Ascal 1 dd 80mg
- Morgen Hb controle
- Wonden droog verbinden