Loading...

Poplitea aneurysma

Poplitea aneurysma
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-10-2019
Epidemiologie
 • - Arteria Poplitea Aneurysma (APA)
 • - Definitie: Progressieve arteriele dilatatie in absolute diameter van a. poplitea (20mm) of 50% vergroting vergeleken met contralaterale a. poplitea 1
 • - Incidentie: 0,1-2,8% in algemene bevolking 2-4
 • - 5-10% met een APA hebben een AAA 5-7
 • - Vooral mannen > 60 jaar
 • - Man : vrouw ratio 20:1
 • - Oorzaak: Atherosclerose
 • Risicofactoren
 • - Roken
 • - Familiegeschiedenis van hart- of vaatziekte
 • - Diabetes mellitus
 • - Eerdere hart- en of vaatziekten
 • - Hypertensie
 • - HypercholesterolemieKlinisch beeld
 • Asymptomatisch (41%) 8
 • Symptomatisch (59%) 8:
 • - Acute ischemie * (28%)
 • - Chronische ischemie * (21%)
 • - Mechanisch (8%)
 • - Ruptuur (2%)
 • * Perifere ischemie: Claudicatio intermittens, rustpijn of weefselverlies geassocieerd met trombose of embolieen
 • Symptomen:
 • - Bewustwording van popliteale massa
 • - Lokale pijn
 • - Zwelling van been door v. poplitea compressie
 • - Aanwezigheid APA contralaterale zijdeDiagnostiek
 • - Duplex echografie a. poplitea: ter bevestiging/uitsluiting van APA  
 • - Duplex echografie abodminale aorta: ter bevestiging/uitsluiting van AAA 
 • - CT-angiografie of MR-angiografie:  
 •      * Anatomie van APA
 •      * Beoordeling patency van arteriele segmenten distaal en proximaal van aneurysmaAnatomie
 • Normaal verloop: De a. poplitea loopt door de fossa poplitea en splitst in de a. tibialis anterior (ATA) en de truncus tibiofibularis. Vanuit de truncus splitst deze in de a. tibialis posterior en de a. peronea (fibularis / PR)
 •  
 • Lengte: 12-18cm
 • Normale diameter: 5-9mm
 •  
 • Poplitea is opgedeeld in 3 segmenten:
 • - P1: Tussen de adductor hiatus en de top van de patella
 • - P2: Tussen de top van de patella en de knie articulatie
 • - P3: Tussen de knie articulatie en de aftakkingen van de crurale arterienClassificatie
 • Classificatie volgen Kim - variaties in vertakking van a. poplitea (9%) 8
 • Type 1: Normaal niveau van a. poplitea vertakking
 • - IA (91%): Normaal verloop
 • - IB (2,4%): Trifurcatie van ATA, PR en ATP binnen 0,5cm, geen echte truncus tibiofibularis
 • - IC (1,1%): Splitst in ATP en truncus tibioperonealis
 •  
 • Type 2: Hoge splitsing van a. poplitea
 • - IIA1 (2,2%): Origo van de ATA op niveau of boven het kniegewricht
 • - IIA2 (0,3%): Origo van de ATA op niveau of boven het kniegewricht met mediale bocht in de ATA
 • - IIB (1,2%): Origo van de ATP op niveau of boven het kniegewricht en truncus tibioperonealis
 • - IIC (0,2%): Origo van de PR op niveau of boven het kniegewricht en truncus van ATA en ATP
 •  
 • Type 3: Hypoplastische of aplastische tak
 • - IIIA (1,7%): Hypoplastische of aplastische ATP, distale ATP vervangt door PR
 • - IIIB (1,2%): Hypoplastische of aplastische ATP en ATA, a. dorsalis pedis (ADP) vervangt door PR
 • - IIIC (0,1%): Hypoplastische of aplastische ATP en ATA, ADP en ATA vervangt door PRConservatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Asymptomatisch poplitea aneurysma <3cmOperatieve behandelingComplicaties
30-dagen complicaties 8: Open Endo
- Mortaliteit (allen niet gerelateerd aan ingreep): 2,0% 1,3%
- Amputatie: 3,2% 0,0%
- Occlusie: 3,9% 3,6%
- Wond infectie: 4,7% 0,0%
- Voetheffersparese (klapvoet / n. peroneus): 1,3% 0,0%
- DVT: 1,6% 0,0%
- Hematoom: 3,4% 0,5%
- Endoleak: X 4,5%
 • Patencies:
 • - Primary patency na 1 jaar: 88,3%
 • - Primary patency na 3 jaar: 79.4%
 • - Primary patency na 5 jaar: 76% 2-3
 •  
 • - Secondary patency na 1 jaar: 92.3%
 • - Secondary patency na 3 jaar: 86.6%Referenties