Loading...

Hernia inguinalis

Hernia inguinalis
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 24-07-2019
Epidemiologie
 • Incidentie:
 • - Piek incidentie in de eerste 3 maanden van het leven
 • - Vaak indirect hernia inguinalis ivm patente processus vaginalis
 • - Incidentie bij a terme kinderen: 3,5-5%
 • - Incidentie bij pre-maturen: 6-11%
 •  
 • Locatie:
 • - 60% rechtszijdig
 • - 25-30% linkszijdig
 • - 10-15% bilateraal
 • Differentiaal diagnose:
 • - Hydrocele van de tunica vaginalis: zachte, niet-gevoelige met vloeistof gevulde zak
 • - Hernia femoralisKliniek
 • Anamnese:
 • - Zwelling/bult in de lies, uitbreidend naar top van scrotum/labia
 • - Aard van klachten
 • - Duur van klachten
 • - Contralaterale zwelling in de lies
 • - Teken of symptomen van incarceratie
 • - Reduceerbaar?
 • Predisponderende factoren:
 • - Ratio (man/vrouw): 5-10:1 (vnl jongetjes)
 • - Prematuren
 • Lichamelijk onderzoek:
 • - (Reduceerbare) zwelling in de lies boven het inguinale ligament
 • - Contralaterale zwelling in lies
 • - Symptomen van incarceratie
 • - Reduceerbaar?
 • - Testis?Operatieverslag Breukzakresectie
Indicatie:
Hernia inguinalis links

Verslag:
Time out procedure. Geen antibiotica profylaxe. Algehele anesthesie. Patient in rugligging. Steriel afdekken beide liesjes. Huidinscie over 1,5cm boven en lateraal van tuberculum pubicum. Het subcutane vet en de fascie van scarpa worden diathermische doorgenomen. Vrijleggen van de aponeuroe van de m. obliques externus en externe ring. De externe ring wordt niet geopend. De externe spermatische fascie en cremastervezels wordt gescheiden over de lengte van de funiculus. Identificatie van de breukzak. Separatie van het vas deferens en de spermatische vaten. De hernia zak wordt geopend: geen inhoud. Draaien van de breukzak en doorsteken met ligatuur Vicryl 4.0 aan de basis (niveau van de interne ring).

Er wordt wel/geen een orchidopexie verricht. Kleine incisie thv de top van het scrotum waarlangs met Vicryl hechting de teelbal intrascrotaal wordt getrokken en gefixeerd met aandacht voor ligging en rotatie van de testis. Pexie met Vicryl 4.0.

Fascie en scarpa wordt met vircyl 4.0 gesloten. Huid met Monocryl 5.0. Steristrips.

Post-operatieve conclusie:
Hernia inguinalis links waarvoor breukzakrectie met orichidopexie

Post-operatieve instructies:
- Eerste 2 tot 3 dagen kind binnen houden
- Na 1 week weer naar school of kinderdagverblijf
- Wondverzorging: eerste 2 weken niet in bad of zwemmen
- Pijnstilling: Paracetamol zo nodig
- Voeding: normaal dieet, zorg dat het kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet
- Steristrips vallen er vanzelf af, anders over 2 weken verwijderen
- Retour poli operateur over 2 wekenComplicaties
 • - Hematoom/seroom van het scrotum
 • - Infectie: zeer zelden (< 1%) na electieve operatie, verhoogde kans bij acute operatie (5%)
 • - Letsel van blaas of darm: zeer zeldzaam
 • - Recidief
 • - Ascensus testis (1%): fixatie van de testis in de lies wordt veroorzaakt door hechtingen of adhesies
 • - Testisatrofie na beklemde liesbreuk in 2,3% tot 29%
 • - Letsel ductus deferens (zeldzaam)