Loading...

Systemisch Benadering Medische Spoedsituaties

Systemisch Benadering Medische Spoedsituaties
Auteur: J. Sprakel. MD - Laatste update: 10-06-2014
Samenvatting
Systemiscch Benadering van Medische Spoedsituaties
Letter Ziektebeelden Parameters Alarmtekenen Behandeling
A irway Nekletsel
Luchtwegobstructie
Let op nekletsel
Aanspreken
Bijgeluiden?
Inspectie mond
Nekpijn / trauma
Niet aanspreekbaar
Snurkelen / rochelen
Nekfixatie
Luchtwegmanoeuvres
Uitzuigen
Naso- of Oropharyngeale tube
Zuurstoftoediening (15L O2 NRM)
B reathing Spanningspneumothorax
Bronchusobstructie
Longoedeem
Trachea
Ademarbeid
Ademfrequentie
O2 saturatie
Kleur
Longonderzoek
Tracheadeviatie
AF <10 of >20 p/min
Saturatie 95%
Afwijkende longgeluiden
Cyanose
Naaldthoracocentese
Bronchodilatoren
Nitroglycerine
CPAP
Furosemide
Maskerballon-beademing
C irculation Shock
- Hypovolemisch
- Distributief
- Cardiogeen
- Obstructief
Acra
Pols
Bloeddruk
CRT
CVS
Harttonen
Monitorbewaking
Koud, klam
Pols >100/min
Bloeddruk <100 mmHg
CRT > 2 sec
IV toegang
Volumetherapie (500ml/10 min)
Oorzaakspecifiek
D isability Hypoglykemie
Insulten
Intoxicaties
Meningitis
CVA
Glucose
EMV of AVPU
Pupilreacties
Meningeale prikkeling
Symmetrische bewegingen
Glucose <4
Trekkingen
Wijde of nauwe pupillen
Meningeaal geprikkeld
Lateralisatie
Pupilverschil
AVPU of EMV niet maximaal
Glucose (50% 100ml iv)
Benzodiazepine
Antidota
Antibiotica
E nvironment Huidafwijkingen
Hypo- of hyperthermie
Ontkleden
Temperatuur
Urticaria, petechien, wonden
T>38.5 of <35
Focus draineren
Warmte of koelen
AntibioticaCardiogene shock
- 15L O2 "non-rebreathing mask"

Verbetering cardiac output (pre- & afterload reductie)
- Nitraten
      - Nitroglycerine 0.4mg sublinguaal elke 5-10 min
      - Nitroglycerine 5 ug/min iv (elke 5 min ophogen)

- Inotropica
      - Dobutamine 2 ug/kg/min of
      - Dopamine 3 ug/kg/min

- ACE-remmers
      - Enalapril 1,25mg iv of
      - Captopril 12,5-25 mg po

Optimaliseren hartritme (streef 60-100 p/min)
- Bradycardie
      - Atropine 0.5 mg iv of
      - Isoprenaline 4 ug/min iv

Overweeg externe pacing
- Tachycardie

Overweeg Cardioversie (bij hypotensie)
      - Amiodarone 300mg bolus iv in 20-30 min of
      - Digoxine 0.5mg iv (gevolgd door 0.25mg iv na 2 uur max 1mg)

Reduceren van zout- en wateroverschot
      - Furosemide 40mg iv bolus, zn 2de na 1 uur (SBP >100mmHg)Distributieve / Septische shock
- 15L O2 "non-rebreathing mask"
- Fluid resuscitation 500cc NaCl 0,9% in 10 minuten herhalen 1000cc /30min
- Breed spectrum antibiotica (amoxicilline/clavulaanzuur 4dd1000/200mg iv)
- Norepinefrine 2ug/min of dopamine 2 ug/kg/min
Systemic Inflammatory Respons Syndrome (SIRS)
- Temperatuur >38 of <36 graden
- Hartfrequentie > 90/min
- Ademhalingsfrequenie >20/min of pCO2 <4.2 kPa
- Leukocyten >12x109/L of <4x109/LHypovolemische shock
- 15L O2 "non-rebreathing mask"
- Fluid resuscitation 500cc NaCl 0,9% in 10 minuten herhalen 1000cc /30min

- Graad 1: bloedverlies <0.75 L;
      - Tachycardie <100/min

- Graad 2: bloedverlies tot 1.5L;
      - Tachycardie >100/min;
      - SBP: normaal DBP: hoog;
      - CRT: traag tachypneu 20-30/min, onrustig

Graad 3: bloedverlies 1.5-2.0l;
      - Tachycardie >120/min
      - SBP: daling DBP: daling
      - Tachypneu >30/min oligurie <15ml/uur
      - Onrustig/verward

Graad 4: bloedverlies >2.0L;
      - Tachycardie >140/min
      - Lage RR klam/zweterig huid
      - Tachypnoe >35cc AH/min, anurie
      - Verward/coma
Tractus digestivus bloeding
- Kruisserum afnemen, ongekruisd bloed toedienen
- Protonpompremmer iv
      Esomeprozal 80mg bolus, gevolgd door 8mg/uur
- Octreotide pomp iv:
      50ug bolus, gevolgd door 50 ug/uur
- Coupeer anticoagulantia: FFP of CofactObstructieve shock
Spanningpneumothorax
- Naaldthoracocentese; 16G naald met spuit;
- 2de intercostaalruimte midclaviculair inbrengen

Bronchospasme acute astma-aanval & COPD
- Astma: 15L O2 "non-rebreathing mask"
- Combivent vernevelen 4dd2,5ml (S albutamol 0,5ml/2,5mg; Ipratropiumbromide 500ug/2ml)
- Astma: Prednisolon 40-60mg iv

Exarcebatie COPD
- Neusbril, titreer tot sat 88-92%
- Combivent vernevelen 4dd2,5ml (S albutamol 0,5ml/2,5mg; Ipratropiumbromide 500ug/2ml)
- Prednisolon 30-40mg iv of po
- Respiratoir insufficiënt (pCO2 >6 kPa) → NiPPV

Anafylaxie
- 15L O2 "non-rebreathing mask"
- Combivent vernevelen 4dd2,5ml (S albutamol 0,5ml/2,5mg; Ipratropiumbromide 500ug/2ml)
- Adrenaline 1:1000 oplossing 0.5ml im
- 500cc NaCl 0.9%/10 min

- Indien geen respons: adrenaline 10 ug/min iv

- Clemastine 2mg iv
- R anitidine 50mg iv (bij met name urticaria)
- Prednison 30mg

- Indien onvoldoende repons: 1-5mg glucagon ivOverige oorzaken van medische spoedsituaties
Hypoglykemie
- Bewustzijnsverlies: 50-100ml glucose 50% of glucagon 1mg iv
- Alcoholici: Thiamine 250mg iv (cave: Wernicke encefalopathie)

Hyperglykemie
- Bewustzijnsverlies: Volumetherapie en insuline iv

Status epilepticus
- Clonazepam 1-2mg langzaam iv (zn na 5 minuten herhalen)
- Diazepam rectiole (Stesolid) 10 evt 20 mg
- Onvoldoende effect: Opladen Fenytoine 15-20mg/kg, max 50mg/min onder telometrie

Opiaatintoxicatie
- Intubatie en ventilatie bij EMV < 8 en/of ademhalingsdepressie
- 2de keus naloxon (morfineantagonist)

Acuut coronair syndroom
- 15L NRM (titreren sat 94-98%) → neusbril 5L O2
- Nitroglycerine 5 ug/min iv (op geleide RR & klachten)
- Acetylsalicyluur 300mg po bolus
- Clopidogrel 600mg po bolus
- LMW heparine sc (enoxaparine / Clexane 1mg/kg elke 12 uur)
- Fentanyl 50 ug iv bolus
- Beta-blokker 3dd12,5mg po (indien hypertensie 2.5mg iv HF 60/min)

Aortadissectie
- Streef: SBP 110-120 mmHg, MAP 70-80 mmHg
- Hypotensie: vulling iv + evt. inotropie (adrenaline)
- Hypertensie: Labetalol 20mg (na 10 min 40mg - max 300mg)
- Evt Nitroprusside 0.3 ug/kg/min (max 10 ug/kg/min)
Longembolie
- LMW heparine (therapeutisch dosering 2dd0.6 fraxiparine)
- Vitamine K-antagonisten (start acenocoumarol / fenprocoumon)
- Trombolyse (bij SBP <100 mmHg):
- Rt-Pa/alteplase 10mg bolus, gevolgd door 90mg over 2 uur of
- Streptokinase 250.000 IE bolus 30 min, waarna 100.000 IE/uur 24 uur of
- Urokinase 4.400 IE/kg bolus in 15 min, gevolgd door 4000 IE/kg over 12 uur

Pericarditis (symptoombestrijding)
- NSAIDs Ibuprofen 3-4dd400mg
- Bij onvoldoende respons:
- Colchicine 2dd0.5mg
- evt. gevolgd door prednison (0.5mg/kg/dag)
- Percardiocentese indien aanwezige tamponade

Addisonse crisis (steroid-gebruik en hyperpigmentatie)
- 100mg hydrocortison iv

Meningitis
Leeftijd 10-60 jr:
- Peniciline G 2-4 miljoen E of 3de generatie cefalosporine
Leeftijd >60 jr:
- Amoxicilline 2 gram + 3de generatie cefalosporine
- Dexamethason 10mg voor/tijdens gift antibiotica

HSV encefalitis
- Aciclovir 3dd20mg/kg iv